گزارش دوم گروه کار تدارک و سازماندهی از پروژه "شکل دهی تشکل بزرگ چپ"

گروه تدارک و سازماندهی براساس دستور کار تعيين شده جلسات خود را در روزهای هفتم و هشتم ماه نوامبر ٢٠١٥ برگزار کرد. در این جلسه موضوعات زیر در دستور قرار داشت:
١. بحث و بررسی گزارش تهيه شده و تصميم گيری در مورد انتشار آن
٢. تبادل نظر حول مشکلات پروژه
٣. گفتگو حول چگونگی تداوم پروژه وحدت
٤. گفتگو پيرامون بازبينی نقشه راه

١. بحث و بررسی گزارش تهيه شده و تصميم گيری در مورد انتشار آن
گزارشی توسط مسئول گروه تدارک و سازماندهی با عنوان « گزارش چگونگی پیشرفت کار پروژه "شکل دهی تشکل بزرگ چپ"» تهيه شده بود که بعد از بحث و گفتگو به تصویب رسید. اين گزارش به شکل جداگانه منتشر می شود.
در اين بخش از جلسه شیدان وثیق شرکت داشت. او پیش از ورود به ساير موضوعات اعلام نمود که چون شورای موقت سوسیالیستهای چپ ايران، پروژه وحدت را پايان يافته تلقى کرده و وظيفه گروه كار تدارك و سازماندهىِ اين پروژه را نيز، پس از انتشار گزارش، خاتمه يافته مى داند، در ساير بخش ها حضور نخواهد داشت.
مسئول نمایندگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران نیز اعلام نمود از آنجا که معتقد است گفتگو پیرامون سرنوشت پروژه می بایست به هیئت های نمایندگی طرف های پروژه سپرده شود، از این رو در موضوعات ديگر در جلسه شرکت نخواهد کرد.

٢. تبادل نظر حول مشکلات پروژه
مشکلات پروژه از زوايای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در اين ارتباط از جمله به ضعف کار مشترک خصوصا در ارتباط با مسائل سیاسی، روش تدوین منشورها و صرف وقت زياد حول مسائل نظری تجريدی پرداخته شد.
در ارتباط با موضوع مشکلات پروژه وحدت چپ، پیشنهاد مکتوبی از يکی از نمايندگان اتحاد فدائیان خلق ایران به شرح زیر در اختیار گروه تدارک و سازماندهی قرار گرفته بود: 
"با توجه به پاسخهای چهار جریان و پایان زمان تعیین شده در نقشه راه، و بر اساس بند نقشه راه که تاکید دارد:« هرگاه در پیشبرد برنامه مشکلی به وجود آید و یا مسائل جدیدی در روند اجرای آن مطرح شود که نیازمند بازنگری در برنامه باشد، گروه کار تدارک و سازماندهی برای حل مشکل به هیئت های نمایندگی سازمان ها و کنشگران چپ مراجعه خواهد کرد.» گروه تدارک و سازماندهی در این مرحله تصمیم گیری درباره آینده این پروژه را به هیاتهای نمایندگی سازمانها و کنشگران چپ احاله می‌دهد."
گروه کار تدارک و سازماندهی این پيشنهاد را مورد بحث و بررسی قرار داد و با آن موافقت نمود. تصمیم گرفته شد طی نامه ای از هیئت های نمایندگی سه طرف پروژه تقاضا شود تا در کوتاه ترین زمان جلسه خود را پیرامون آینده این پروژه برگزار نمایند. این نامه تنظیم و در پایان جلسه ارسال گردید.

٣. گفتگو حول چگونگی تداوم پروژه وحدت:
حاضرين در جلسه بر تداوم تلاش های تاکنونی برای به سرانجام رساندن پروژه وحدت تاکيد داشتند.
فشرده تاکیدات گروه تدارک و سازماندهی، پیرامون تداوم پروژه وحدت چپ را می توان چنین بیان داشت:
ما در کنار جهت گیری های مشترک قابل توجه، تفاوت نظر نیز داریم. اما بر اين باوريم که سازمان سياسی که در آن تفاوت نظر وجود نداشته باشد، از پويائی برخوردار نخواهد بود. از اینرو لازم می دانیم با صراحت و روشنی اعلام کنیم که به تلاش خود برای پایان دادن به پراکندگی چپ، به تلاش برای پر طنین کردن صدای خود در هر کجا که سخن مشترک داریم، امیدوارانه ادامه می دهیم. اميد آن است که همه ما زير يک چتر گرد بيآئيم و دست در دست هم بگذاريم و چپ نيرومند و قوی را شکل دهيم. امروز وجود تشکل قوی چپ برای دفاع از آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و سوسياليسم و حمايت از منافع و مطالبات کارگران و مزدبگيران کشور به يک امر ضرور تبديل شده است.

٤. گفتگو پيرامون بازبينی نقشه راه
اين پیشنهاد وجود داشت که به جای بحث تجریدی در رابطه با اختلافات، کمیسیونی برای تدوین منشور تحت مسئولیت گروه تدارک و سازماندهی تشکيل شود. در این پیشنهاد تاکید شد که کمیسیون، اختلافات مهم برای ایجاد یک تشکل واحد را پس از بحث مشخص و برای چگونگی برخورد با آن، راه حل ارائه نماید. تصمیم برای ترکیب کمیسیون، روش کار آن و نکات تکمیلی در رابطه با نقشه راه به اجلاس آتی احاله گرديد.

گروه کار تدارک و سازماندهی

نوامبر ٢٠١٥

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

تصور می کنم، دستور کار، گروه کار در بر گیرنده اهم مسائل است. اما با اینهمه، دست اندرکاران این طرح که از آن به عنوانِ "پروژه وحدت چپ" نام برده میشود، با اصرار بر این نام، در واقع نشان می دهند، که تجربیات بحثهای گذشته را نادید میگیرند.

مطابق گزارش گروه کار، همه ی تلاشها مبنی بر تشکیل کنگره مشترک جهتِ احداث یک تشکیلات سازمانی واحد، از ادغام نیروهای شرکت کننده ی در طرح، به شکست انجامید. پیام این شکست، نمیتواند جز این باشد، که امکان وحدتِ سازمانی و ادغام نیروهای مختلف چپ، عملاً در شرایط حاضر میسر و احداث شدنی نیست.

لذا تصورم این است، که برخی از نیروهای مختلف چپ، بجای پافشاریی اراده گرایانه بر وحدت، افق دید خود را روی اتحاد، اتحادِ همه نیروهای مختلف چپ بر اساسِ اشتراکات قرار داده، و با "مکتوب کردن این اشتراکات"، دست به فعالیتهای مشترک بر اساس اشتراکات مکتوب بزنند.

در همین راستا لازم است، گروه کار در هماهنگی با سازمانهای مربوطه خود، نام "پروژه وحدت چپ" را به نام "طرح اتحادِ وسیع نیروهای چپ ایران" تغییر دهد.