یاد حسین شاه‌حسینی دیرینه‌ترین کوشنده‌ی جبهه ملی ایران را گرامی می‌داریم