علمی

کار آنلاین

همە چیز بە هم وابستە است. این گفتە، در مورد طبیعت بیشتر از هر مورد دیگری صدق می کند. محو شدن یک حشرە کوچک از صحنە طبیعت، نتایج مهیبی برای اکوسیستم دارد، و در مناطقی کە طبیعت بیشتر در معرض نابودی...

کار آنلاین

در کتابهای درسی فیزیک این آگاهی به خواننده داده می شود که در خلاء یک پر یا گلولۀ پنبه با همان سرعتی سقوط می کند که یک گلولۀ سربی. آیا زمان تجدید نظر در این "دانسته" نرسیده است؟ محققان فرانسوی در...

نظر1
ترجمه از:
کار آنلاین

آنگلادا اسکوده باز هم خوش بینی بیشتری نشان می دهد. او معتقد است که حتی اگر مشاهدۀ ستاره در جلوی ستاره اش ممکن نشود، می تواند با تکنیکهای دیگری بر ساختمان سیاره نور افکند. او می گوید: "انتظارات...

جمشید رادمنش

با در نظر داشت این نکات، مدلهای کامپیوتری ابزار مناسبی به حساب می آیند. شبیه‌سازی در سطوح مولکولی، سلولی، بافت‌ها و ارگان در جهت تشخیص فعل و انفعالات مولکولی که زمینه بیماریهای مزمن را فراهم می...

جمشید

یک موضوع مهم برای تحقیقات آتی در این باره مربوط است به اینکه آیا می‌توان هوش جمعی را افزایش داد؟ با در نظر داشت اینکه بطور کلی هوش فرد را (حد اقل پس از دوران کودکی) بسختی می‌توان افزایش داد، اما...

جمشید

او می خواهد بفهمد کە از چە طروقی می شود یک مغز سالم را در موقعیتی قرار داد کە در طول تمام حیات از تولید مستمر سلول های عصبی تازە باز نماند. با استفادە از رژیم غذایی، یا طریق رفتاری؟

جمشید

در نظر داشتن مقیاس تغییرات نیز نکته مهمی‌ است. مدیریت محافظت روزمره محیط زیست غالباً در مقیاس محلی به وقوع میپیوندد، اما به منظور فراهم کردن زمینه تغییرات در توزیع گونه ها، استراتژی حفاظت محیط ز...

جمشید

وظیفه درد در در زندگی‌ انسانها این است که فرد را از آسیب رسانی به بافت‌های بدن باز بدارد. و وظیفه شرم این است که تا از آسیب رساندن به روابط اجتماعی ما جلوگیری کنند یا به فرد انگیزه ترمیم آنرا بدهد...

جمشید

بنظر می‌رسد که در سطح مولکولی بدن انسان، بر اساس حس ارتباط و هدف دار بودن، بهتر به انواع مختلف شادکامی پاسخ می‌دهد.

جمشید

متفکران کسانی نیستند که فقط از چیزها آگاه هستند بلکه افرادی هستند که افکار نسل خودشان را شکل می‌دهند.یک متفکر فرهنگ سوم فردی است با توانایی ترکیب ایده ها، ‌یک ناشر، و یک ارتباط گیرنده.

جمشید

سیستم کریسپر را می‌توان مثل قیچی جراحی برای ویرایش ژن انسان به کار گرفت، ژنی را که ایجاد بیماری کرده برید و جدا کرد و به جای آن ژن سالم نشاند.

جمشید

هر چند که بسیاری از انسانها بر این تصوراند که موجودات منطقی هستند و اینکه پشت سر استدلالاتشان دلایلی وجود داردکه خوب راجع به آن فکر شده، اما آزمایشات شناختی‌ بسیاری نشان می‌دهد که ضرورتا اینطور...

جمشید

این ساعت، بدن انسان را در طول روز به حالت بیدار، خواب آلوده در ساعات شب، و گرسنه به هنگامی که فرد بر حسب عادت میل به غذا پیدا می‌کند نگاه می‌دارد، در روند کنترل تقسیم سلولی، رشد استخوان و تعمیر و...

جمشید

اما نباید فراموش کرد که هزاران مورد موفق بدون تاثیرات جانبی جدی انجام میشود.در ادامه مطالعات باید نشان دهند که آیا معالجات به کمک باکتری‌ها به نتیجه خواهد رسید یا نه، اما اینکه ساکنان روده و مغز...

ترجمه از:
جمشیـد

مقایسه بین محرک‌های تشویقی و تنبیهی نشان میدهد که چگونه محرک‌های تنبیهی موجب اختلال در یادگیری میشود، که در جای خود تاثیرات عمیقی بر اهداف دراز مدت آموزشی بر جای می گذارد.انگیزه چه منفی‌ و چه مثبت...

جمشید

تصور غالبی که در مورد استفاده از این امکان وجود دارد بی‌ اعتمادی است.اما آیا این نظر درستی‌ است؟
جیمی بارلت یک روزنامه نگار،پژوهشگر و مدیر مرکز مطالعات تحلیلی شبکه های اجتماعی در دانشگاه سا...

جمشید

خواندن به یادگیری بستگی دارد و چندان ربطی‌ به عملکرد عقل یا حافظه پیدا نمی کند.بطور معمول در جایی که نیازی به وجود درصدی از تجزیه و تحلیل اینکه چه چیزی مشکل یا وضعیتی را تحت کنترل دارد، آنگاه عقل...

جمشید

به منظور مقابله با استرس، تغییرات سازگار و ناسازگار بسیاری در مغز شکل می‌گیرد، تغییراتی که می‌توانند به آسیب‌های روحی جدی منجر شوند. یکی‌ از آسیب پذیرترین بخش‌های مغز هیپو کامپ می‌باشد که در...

جمشید

سالها پیش تصور عمومی بر این بود که مرگ سلول‌های مغز یا نورون ها، سلولهایی که سیگنال‌ها را در در داخل مغز انتقال می‌دهند، بخشی مشترک از پیری می‌باشد. اکنون می‌دانیم که برای اثبات این نظر شواهد کمی...

جمشید

سبک‌های حافظه در چندین شکل مختلف پیش می‌آیند، که دو نوع معروف آن حافظه اپیزودیک و حافظه معنایی می‌باشند. حافظه اپیزودیک خاطره فرد است از تجربه و وقایع زندگی‌ مرتبط با زمان و مکان مشخص. از سوی دیگر...

صفحه‌ها