جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت (داخل کشور)

در دفاع از سوسیالیسم(41)

کنفرانس استکهلم-  آغاز پروژۀ آلترناتیویسازی و مداخلۀ نظامی امپریالیستی

شکی نیست که انتخابات، به شرطی که امکان حضور تمامی طیف های سیاسی، اقشار و طبقات اجتماعی فراهم شده باشد، و امکان استفاده برابر و یکسان از امکانات تبلیغی و ارتباطی برای همه موجود باشد، و اگر آزادی تجمع، گردهم آیی و متینگ های انتخاباتی از احزاب و نیروهای مخالف و اقلیت سلب نشده باشد، بهترین و شناخته شده ترین شیوه برای اعمال حق حاکمیت اکثریت جامعه محسوب میگردد

در دفاع از سوسیالیسم (40)

 ما بر سر آن پیمان ایستاده ایم!

بار دیگر در آستانۀ سالگرد تولد جنبش فدائی، ما تمامی فدائیان خلق و دیگر نیروهای چپ را فرا می خوانیم به رسالت تاریخی خویش و به وظیفه ای که در فبال مردم میهنمان بر خود متصورند، تلاش های خویش را برای شکل گیری و تحقق آرمان های والای فدائیان خلق بکار گیرند. اتحاد چپ امروز بزرگترین و عاجل ترین خواست جنبش دمکراتیک کشورمان محسوب می گردد. به این نیاز تاریخی پاسخی در خور و سزاوار شأن خویش بدهیم

در دفاع از سوسیالیسم (39)

تحریم انتخابات مجلس را به کارزار اتحاد ملی مبدل سازیم!

در انتخابات پیش رو حاکمیت با دو چالش متفاوت روبروست. از جانبی در هیاهوی بهار عربی و جنبش های اعتراضی در منطقه برای کسب مقبولیت عمومی، نیازمند حضور گسترده ی مردم می باشد. از طرفی دیگر برای حضور مردم ناچار از باز کردن نسبی فضای سیاسی کشور و  واگذاری امتیازاتی به مخالفین قانونی و اصلاح طلبان حکومتی است. انتخابی که ریسک بزرگی را بدنبال دارد

نگاهی به تحولات منطقه، به بهانۀ سالگرد بهار عربی

انقلاب های منطقه را شاید بتوان به دو دسته تقسیم نمود: دستۀ اول؛ انقلاب هایی که بدون درخواست حمایت از کشورهای امپریالیستی و آمریکا و تنها با اتکاء به توان توده ای در برابر نیروهای ارتجاعی و مستبد حاکم ایستادند… مصر و تونس و یمن و بحرین از آن جمله اند. دستۀ دوم؛ مربوط به کشورهایی مانند لیبی و سوریه می شود که نیروهای داخلی از انگیزش اکثریت جامعه در مخالفت با رژیم بازمانده و از کشورهای خارجی و بخصوص آمریکا و دیگر کشورهای عضو ناتو، درخواست کمک و مداخله نمودند

تعمیق شکاف ها با تشدید بحران ها

تعمیق شکاف بین مردم و حکومت، افت شدید مشروعیت و مقبولیت نظام در بین هوادارانش، گسترش اعتراضات مردمی، شکل گیری اعتصابات عمومی و کارگری، تشدید جنبش های دانشجویی و زنان و تهاجمی شدن آنها، گسترش جنبش های ملی و قومی، تشدید گرانی و بیکاری، شورش گرسنگان و تهیدستان، مداخلۀ کشورهای امپریالیستی، حملۀ محدود به تأسیسات زیر بنایی و بخصوص تأسیسات هسته ای، احتمالاتی است که در صورت تشدید و تعمیق بحران بایستی منتظر آن بود

در دفاع از سوسیالیسم (٣۲) سند پیشنهادی: "سیما و ارزشهای پايه ای سازمان"

ما جنبشهای جدید اجتماعی دارای خصلتهای دمکراتیک و ترقیخواهانه (جنبشهای صلح، فمینیستی، زیست محیطی، دمکراتیک، ضدسلاحهای هسته ای، حقوق بشر، حفظ هویت و جنبشهای اجتماعی فراملی...) را پدیده دگرگونساز و عرصۀ مناسب برای حضور و شرکت فعال انسانها و گروههای مختلف اجتماعی در حیات سیاسی و اجتماعی و جنبش دمکراتیک کشورمان میدانیم و در جانب آنها قرار داریم.

دردفاع از سوسیالیسم (۲٨) پرچم اتحاد را امروز برافرازیم، فردا خیلی دیر است!

ما معتقدیم وحدت دو سازمان از جنبش فدائیان، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، می تواند نقطۀ عطفی در سه دهه وحدت گریزی و خود ستیزی نیروهای چپ کشورمان باشد. ما در این راستا خواهان وحدت با سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران درچارچوب تشكيلات واحد حزبى، بعنوان هسته اى براى شكل گيرى چپ متحد هستیم.

طرح پیشنهادی به کنگره دوازدهم، اساسنامه سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)

رفقا و نمایندگان محترم کنگره! متن زیر حاصل دو سال تلاش تعدادی از یاران شما در داخل کشور است، امیدواریم با حمایت و نقد پویای شما فدائیان خلق، بعنوان سند پایه، به تصویب کنگره دوازدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برسد.

در چهلمین سالروز رستاخیز سیاهکل، پرچم اتحاد چپ را برافرازیم

جنبش فدایی علیرغم تمام ضعفهای اشاره شده، همچنان رکن تعیین کننده جنبش چپ کشورمان بشمار می آید؛ اتحاد و همکاری طیف های فدائی می تواند تأثیری بسزا و تعیین کننده در شکلگیری اتحاد چپ کشورمان بجای گذارد.

هدفمند کردن یارانه ها، ادامه سیاست تعدیل ساختاری، در دفاع از سوسیالیسم(۲۵)

به رغم ادعاهای اغراق آمیز در خصوص منافع طرح هدفمند کردن یارانه ها و ارائه تصاویری غیر واقعی از قبیل مبارزه با قاچاق سوخت، اصلاح الگوی مصرف، افزایش درآمدها و برقراری عدالت اجتماعی، واقعیت چیز دیگری است.مهم ترین موضوع و منشاء اصلی این طرح تنگناهای مالی و کسری بودجه ی پنهان و آشکار دولت است، ویافتن مفرّی برای برون رفت از این تنگنا... 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت (داخل کشور)