جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت (داخل کشور)

برای توقف جنایت های رژیم متحد شویم!

آنها که امروز سکوت کرده اند، بایستی بخاطر داشته باشند که فردا در سرکوب آنها کسی باقی نخواهد ماند تا اعتراض کند و یا در مرگ شان گریه سرکند. بیائید فارغ از تعلقات گروهی برای آزادی زندانیان سیاسی و توقف ماشین کشتار جمهوری اسلامی متحد شویم

در دفاع از سوسیالیسم (۲۰)نگاهی تحلیلی به اوضاع سیاسی و اجتماعی کشورمان

حضور ضعیف کارگران و زحمتکشان و ملیتهای مختلف کشورمان، جنبش اعتراضی را ضعیف و شکننده ساخته ... چپ کشورمان وظیفه ای سنگین در پیوند جنبشهای مطالباتی و صنفی با جنبش اعتراضی اخیر دارد. سازماندهی اعتصابات کارگری و صنفی، سازماندهی اعتراضات حول مطالبات ملی و ... از وظایف عاجل چپ بشمار می آید

دعوای فرماندهان مهاجر بر سر چیست؟

امروز چرا هیچ حزب و جبهه ای در کشور نداریم که بتواند جنبش مردم را هدایت و تقویت کند. موسوی را در کنار خود قرار دهد و در برابر این همه سرکوب در داخل کشور جنبش را یاری و تداوم آن را با اتخاذ راهکارهای درست تدوام بخشد

در دفاع از سوسیالیسم،انتخابات و مواضع منتقدانه ما

جمهوری اسلامی در این سی سال اگر کاری هم نکرده باشد در لوث کردن واژه ها دستاوردهای شگرفی داشته است. انتخابات نامیدن به مراسم بیعتی که از هرچهار سال به هر ترفندی صورت می گیرد، تنها توانسته نفس انتخابات و دمکراسی را لوث و خدشه دار نماید. کاری که پیش از این با مفهوم شوراها، تعاونی ها، و اجرای اصل چهل و چهار قانون اساسی نموده اند

در دفاع از سوسیالیسم (16) طرح پیشنهادی به کنگره یازدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) درباره مسئله ملی در ایران

اصولاً راه¬حل¬ مسائلی مانند "مسئله ملیت¬ها" بایستی در برنامه سازمانی دیده شود. اگر سازمان ما تا امروز فاقد چنین پلاتفرمی بوده است، ظواهر امر حاکی از آن است که قدم اصلی برای رفع این نقیصه فارغ از ماهیت آن، در کنگره یازدهم برداشته خواهد شد.

در دفاع از سوسیالیسم (15) طرح برنامه پیشنهادی به کنگره یازدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) برنامه ما برای جمهوری دمکراتیک- فدرال "با سمت گیری سوسیالیستی"

برای وحدت تشکیلاتی و دمیدن روح رزمندگی در کالبد تشکیلات، برای تاثیرگذاری بر حیات سیاسی کشورمان، برای جلوگیری از سوء استفاده¬ عده¬ای فرصت¬طلبّ، برای اعتلای نام و جنبش فدائی و برای حضور کارآ در صفوف طبقه کارگر و در میان زحمتکشان، تدوین برنامه و اساسنامه شرط لازم و ضروری است.

دردفاع از سوسياليسم (۴) اتحاد نياز مبرم جنبش دمكراتيك و طبقاتى ايران

صرف به كارگيرى مداوم واژه‌ی اتحاد توسط احزاب و سازمان هاى سياسى اپوزيسيون و فعالين سياسى، صدور قطعنامه و فراخوان و تدوين پلاتفرم هاى متعدد در رابطه با امر اتحاد و همكارى نيروهاى سياسى، خود حاكى از عينيت اين نياز است. از لحاظ نظرى اكثريت قريب به اتفاق اين جريانات سياسى نياز جنبش دمكراتيك و جنبش طبقاتى ميهن مان را به مسئله اتحاد و يكپارچگى، نيروها درعرصه هاى مختلف باور نموده اند

بخش: 

نقد سند (قرار) کنگره نهم و سند پیشنهادی به کنگره دهم - بخش 2

در دفاع از سوسیالیسم (۳)

ما به مثابه جریان پیرو سوسیالیسم علمی در فرآیند جهانی شدن از ارزش های دموکراتیک و سوسیالیستی دفاع می کنیم و متعهد به مبارزه و افشای پروژه جهانی سازی سرمایه دارانه می باشیم...

جهانی سازی نقد سند (قرار) کنگره نهم و سند پیشنهادی به کنگره دهم - بخش 1

در دفاع از سوسیالیسم (۳)

ما نمی خواهیم در این برهه به جزئیات سوسیالیسمی که در پی آن هستیم بپردازیم، و نه باید هم چنین کنیم. زیرا سوسیالیسم فرایندی است پویا، و موضوع اصلی این فرآیند توجه به توانایی های آدمی و حذف بهره کشی، و تلاشی است برای محو ریشه های اجتماعی نابرابری...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت (داخل کشور)