یادداشت

رضا کاویانی

در واقع باید تاکید کرد مردم کشور ما پس از سال های تحمل داغ و درفش حکومتی, به این نتیجه رسیده اند که نه جمهوری اسلامی اصلاح پذیر است و نه دین اسلام رفورم پذیر می باشد. و صحنه منازعه ملت و دولت نیز...

رضا کاویانی

حکومت و یا قدرت نمی‌تواند مقدس باشد، زیرا پیشاپیش برای خود حقانیتی قائل می‌شود که به هیچ وجه، امکان حقوق شهروندان نمی‌تواند در سایهٔ چنین حکومتی لحاظ گردد. حکومتی که دین و یا ایدئولوژی را در مقابل...

نظر1
  رضا کاویانی

این همه ناکارآمدی فقط مختص اقتصاد نیست، کشور ما در همهٔ عرصه‌ها دچار بحران گردیده است. بهداشت و درمان، حمل‌ونقل، آلودگی محیط زیست، مدیریت شهری، کشاورزی، آب‌وهوا و هر کدام درگیر بحران‌هایی جدید...

گودرز اقتداری

متاسفانه در سیرکی که براه افتاد، نکته اساسی که باید به واکاوی دلیل شکست ها و عدم موفقیت های تیم ملی در بیست سال گذشته می پرداخت به نفع رژیم ناپدید شد. رژیم باید از براه اندازآن این هیاهوی بیجا و...

گودرز اقتداری

کلید پایان دادن به خشونت سازمان یافته در دست دولت و رهبری رژیم است. اگر رژیم به آزادی فعالیت های سیاسی و تحزّب اجازه تنفس داده بود اکنون لازم نبود با ارواح گفتگو کند. عدم وجود یک ساختار سیاسی به...

گودرز اقتداری

موفق بودن رهبری های افقی نیازمند اعتماد است. و اطمینان جوانان داخل کشور بیشتر به کسانی است که در همان محله ها و میادین به صحنه آمده اند. آن رفاقت و دوستی‌هاست که روز بعدِ روز و شب بعدِ شب آنها را...

نظر1
گودرز اقتداری

اگر بپذیریم که حداقل ۱۵۰ سال است ما ایرانیان برای رسیدن به آزادی مبارزه می‌کنیم، مسلماً تعجب‌براگیز نخواهد بود که وجه مشترک همه جنبش‌های شناخته شده در تاریخ این برههٔ ایران کلمه آزادی است. حال با...

نظر1
رقیه دانشگری

از جنبه های تاریخی موضوع هم که به صحنه بنگریم، قطع روندها ی طبیعی زندگی در جامعه ، موجب رشد ناهنجاری و تشتت و انباشت خشم در میان ملت می شود. تحمیل بی حجابی و یا حجاب به جامعه در دو بُرهه از تاریخ...

نظر1
رضا کاویانی

ما همان نسلی هستیم که آن صاعقه نکبت و نا میمون، بر سر ما افتاده است ، ویرانگری و شعله های مهیب آن، دامن ما را در هر کجایی که باشیم گرفته است و دست از جان و جسم ما بر نمی دارد و فرزندان ما هم از...

رضا کاویانی

۶۹ سال از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گذشت. در پی موفقیت کودتا و سقوط کابینه دوم دولت ملی دکتر مصدق، سرلشکر فضل‌الله زاهدی عهده‌دار تشکیل کابینه جدید شد. کودتای ۲۸ مرداد یکی از حوادث سرنوشت‌ساز در تاریخ...

فرخ نعمت پور

میرحسین موسوی، کە بیش از دە سال است در حصر خانگی بسر می برد، در نوشتەای در مورد موروثی شدن رهبری در ایران هشدار دادەاست.

فرید غازی

سابقه اعترافات اجباری به اندازه عمر چهل ساله جمهوری اسلامی می باشد.

نظر1
رضا کاویانی

در کشوری که معلمان آن در زندان هستند, حتما حکمرانان آن ها کم سواد هستند و از توسعه اندیشه و استحکام فرهنگ ملی نگران می شوند و چشم انداز آینده و موقعیت خود را ناروشن و یا تاریک ارزیابی می کنند. و...

گودرز اقتداری

کشتار ۱۳۶۷ را باید به عنوان نسل کشی به حساب آورد، زیرا نه تنها به دلایل سیاسی بلکه به دلایل عقیدتی نیز انجام شده است. کافی است به ماهیت سئوالاتی که از زندانیان پرسیده می‌شد دقت کنیم که بطور مثال...

شورای سردبیری کار آنلاین

از این منظر، روز ۱۸ تیر ۱۳۷۸ نماد اعتراض دانشجویان به کشتاری سازمان‌یافته و پردامنه است که توسط حکومت علیه دگراندیشان اعمال شد. ۱۸ تیر ۱۳۷۸ هم‌تراز ۱۶ آذر ۱۳۳۲ و دومین روز دانشجو در تاریخ ایران...

محمود سيدى

كابينه رئيسى از همان ابتدا عليرغم حمايت وسيع مجلس، نتوانست نظر مديران سياسى و جناح بندى هاى حكومتى را جلب كند. اكنون با گذاشت يكسال، بحران بى تدبيرى، بى برنامه گى و عملكرد جزيره اى بيش از پيش...

  رضا کاویانی

همسایه های ریز و درشت کشور ما در حال تجدید نظر در سیاست های قدیمی و رفع کدورت ها هستند و در جهت تامین روابط صلح آمیز به اتحادهای کوچک و بزرگ اقتصادی دست می زنند. اما تشنج های فرا منطقه ای و کشمکش...

نظر1
گودرز اقتداری

در اکثر کشورهای جهان، حفظ امنیت داخلی و خارجی و حفاظت اطلاعات نظامی سه شاخه جدا از یکدیگر هستند. این سه شاخه گرچه با هم همکاری دارند و هماهنگ عمل میکنند اما حداقل در امور یکدیگر مداخله نمیکنند و...

رضا کاویانی

در حالی که روز پنجشنبه گذشته نخستین ننشست مجازی "بریکس" با کشورهای غیرعضو برگزار شد و چین به عنوان میزبان، از جمهوری اسلامی برای شرکت در آن دعوت به عمل نیاورد. در حالی که وزرای خارجه عربستان،...

رضا کاویانی

جامعه مدنی ایران خواست های زحمتکشان، صدای مدافعان حقوق بشر، صدای اعتراض های خیابانی کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر اقشار اجتماعی را شنیده اند و پشتیبانی خود را از مطالبه های صنفی آنان...

صفحه‌ها