بهزاد کریمی

استبداد شناسی!

در واقع سالهاست که سئوال می شود در جریان صدور فرمان کشتار زندانیان سیاسی سال 67، آن دیگر مسئولین کلان نظام جمهوری اسلامی تا چه اندازه از فاجعه خبر داشته‌اند؟ تاکنون و از سوی جریان‌های مختلف سه پاسخ داده شده است: 1) اکثر مقامات اجرایی و تقنینی جمهوری اسلامی از این یکه تازی راس نظام بی خبر بوده‌اند؛ 2) از کشتار اطلاع داشتند و آن را تایید می کردند؛ 3) مطلع بوده‌اند و منتقد، اما دم فروبستند و چیزی نگفتند.

حمید اشرف و فداییان

نوارهای این گفتگوها همانگونه که حقایق شخصیت او را به روشنی در گوش شنونده و چشم خواننده می نشانند، وی را در جذب دادههای سیاسی، انسانی ماهر نشان می دهد و آنسان رهبری که هر آن مبتکرانه می کوشیده است تا با فرموله کردن مشخصات لحظه به وضع موجود در جهتی که درست تشخیص می داده سمت و سو دهد. در متن این گفتگوها، او را رهبری می یابیم که قدر هر امکان و پتانسیل موجود را می داند و آماده است تا در مقام یک مدیر سیاسی- سازمانی هر چیزی را بجای خود، در حد خود و مقتضی اقتضاهای مشیای که بدان باور دارد بکار گیرد.

"آرش" و "قلیچ"

"قلیچ" با مردم بودن و مردمی ماندن را در تلاش ورزیدنی معنی کرد که خود این تلاش در رهایی انسان از ستم و استبداد معنی می شود. ما شکست خوردگان مرحله‌ای چپ، خوب می دانیم که در این سال‌ها چه کمری از ما زیر آن دو شکست یکی سیاسی در سطح ملی و دیگری برنامه‌ای در عرصه جهانی و تاریخی خم شد و چه اندازه برای کمترین مقاومت‌ها و ایستادگی‌ها و سر بر آوردن‌ها اگر هم نگوئیم بی امکان که دستکم بس دست خالی بوده‌ایم.

دفع بازیکن ارمنی از تیم آذری!

در رابطه با تیم "تراکتور سازی" دو موضوع همواره محرز بوده است: ناسیونالیسم ترکی آذربایجانی و مدیریت مطلق سپاه پاسداران بر این باشگاه. در اولی تجلی طیفی از حس طبیعی قومی در شکل سالم و هوشمندانه تا نوع ناسیونالیستی تنگ نظرانه‌اش را داریم و در دومی، قرار داشتن این باشگاه در قرق چند سردار سپاه.

مجلسی نه «يک‌دست» اما «توی‌دست»

تاثیر این مجلس بر اوضاع را باید در کادر همین توافق جست. منطقاً نه خلاف اراده رهبر خواهد بود و نه شاخی در برابر دولت. در موضوع «برجام»، روحانی را بیشتر همراهی خواهد کرد، در سیاست داخلی و عرصه فرهنگی عموماً با تمایلات خامنه‌ای همخوانی خواهد داشت و در زمینه اقتصادی بگونه‌ای منفعلانه ناظر تنازع دومشی "اقتصاد مقاومتی" خامنه‌ای و "درهای باز" روحانی خواهد ماند

شناخت از بهروز ارمغانی در پانزده پرده

بهروز درست چهل سال پیش در روز 28 اردیبهشت ماه بود که جان بر سر پیمان نهاد. کسی که با مرگش، فقط هم بعد گذشت سه ماه از جان باختن چریک اندیشمند - حمید مومنی، تنهایی فرمانده حمید اشرف در رهبری سیاسی و تشکیلاتی سازمان را بیشتر کرد. هر سه اینها رفتند و در پسا و پیش همه آن سرفرازانی که، به توصیف شاملو "در سواحل برخورد به زانو درآمدند بی که به زانو درآیند"!

بدهکاری بوروکراتیک یا استنتاجی از فکر و روش؟!

به اختصار پیرامون رویکرد مثبت آقای تاج زاده

همین که بر تفاوت "حقوق" و "حقانیت" تصریح شود، خود به معنی برداشتن قدم بزرگی است. اما متاسفم از اینکه، باز هم شما آقای تاج زاده را چونان نمادی از انقلابیون دینی پریروز و اصلاح طلب جمهوری اسلامی دیروز و معتدل امروز، در سیر و سیاحت فضای مقایسه‌ای بین "دهه طلایی" 60 به رهبری ولی فقیه نخستین آقای خمینی و دهه چهارم استبداد ولایی به زعامت آقای خامنه‌ای می بینم. آیا این توهمات جای دریغ ندارد؟

بخش: 

تیر آرش افکند و اندوه از مرگ سهراب برد!

تازه آشنا شده بودیم که در گفتگویی با مضامینی چنین، "آقا کسرایی" را گفتم: می دانی ماها به یاری حماسه‌هایی همچون شعر "آرش کمانگیر" بود که تاب آوردیم شاقی شلاق در آن دخمه‌های زجر؟ و با زمزمه ترنم‌هایی بدینگونه بود که از سلول‌ تنهایی سکویی ساختیم برای پرتاب تیرفاصله گذار بین ایستادگی و تسلیم؟ تا این شنید، چون کودکی به هیجان آمد و در پی‌اش پدرانه گریست!

پیرامون نگرانی از "حفره‌های بزرگ"!

این نوع مواجهه سکتاریتی با تجربه و نقش آفرینی مردم، آن روی سکه دنباله روی شیفته وار از هیجانات مردم دربخشی از اپوزیسیون است! انفعال گزینی زیر نام سیاست فعال است در واکنش به انحلال طلبی جایگاه اپوزیسیون تحت عنوان سیاست ورزی! فرا بردن موضع تاکتیکی است به جایگاه استراتژیکی، و بدل کردن سیاست به برنامه!

بخش: 

چشم انداز سیاسی کدامست و مرز ارزشی کجاست؟

امتیاز دهی کلان سکولار دمکرات ناظر بر بیعت عملی او با ولایت در برابر عدم اخذ کمترین امتیاز سیاسی قابل اتکاء به سود جمهوریت، حتی دیگر با رئال پولیتیک هم نمی خواند! اینجا دیگر، با توامان ارزان فروشی سیاسی و ارزش شکنی اخلاقی مواجهیم. اینجا، نه محاسبه سیاسی خطا تحت پوشش سیاست ورزی مقتضی، بلکه بیماری از خود بیگانگی در جمهوریخواه بودن را داریم!

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - بهزاد کریمی