فریده جعفری

چند گزارش کوتاه از زندان

حسن روحانی در دوره انتخابات اعلام کرده است که می خواهیم زندانیان سیاسی را آزاد کنیم. اما اداره اطلاعات و سازمان زندانها زندانیان را تحت استرس و آزار روحی و رقابت غیرانسانی قرار داده است و تعدادی از انها را مجبور کرده است در خواست آزادی مشروط بکنند، در حالی که تمامی این زندانیان (وادار شده برای نوشتن درخواست) از 6 ماه تا 8 ماه از مدت حکمشان باقی مانده است.

نظامیان طرفدار مردم در زندان

بیشتر این 13 تن به اتهام تمرد از سرکوب و ضرب و شتم مردم در خیابانها در سال 1388 دستگیر و محاکمه شده اند . همچنین تعدادی نیز به دلیل افشای نقشه های ضد مردمی در سرکوب ها و یا افشای دزدی ها و اختلاس های سران نظام دستگیر و محاکمه شده اند بعضی از این افراد هم از نیروهای امنیتی هستند که حاضر نشدند زندانیان را شکنجه نمایند در نتیجه طی پرونده سازی های دروغین دستگیر و محاکمه شدند.

اشتراک در RSS - فریده جعفری