تقی روزبه

نگاهی به تحولات اخیرایران: از "جیمی کراسی" تا "روحانی کراسی"

رئوس برنامه روحانی، معطوف به تنش زدائی درعرصه بین المللی و از این طریق گشایش نفتی و بانکی و رونق بخشیدن به فضای کسب و کار داخلی و فعال سازی بخش خصوصی بهمراه دوزکوچکی از "آزادی های سیاسی و اجتماعی" کنترل شده است. برکسی پوشیده نیست که او و رفسنجانی و بطورکلی طیف اصلاح طلبان، گفته و ناگفته قائل به کنترل اقتدارمطلق ولی فقیه و ولایت مشروطه در برابر مطلقه اند

یک پیروزی دیگر

حلقه انسانی* برای نجات کوشاه و طبیعت کرمان از تخریب

همایش بزرگ پیاده روی و ایجاد حلقه انسانی بدور کوشاه توسط هزاران کوه پیما ازسراسرکشور برای نجات طبیعت کرمان از تخریب و نابودی را بی گمان باید یک گام مهم و قابل تحسین از افزایش آگاهی و مبارزه مردم ایران و کرمان برای نجات طبیعت درحال پژمردگی و مرگ به شمارآورد.

آیا ارابه جنگ از حرکت بازمی ایستد؟!

در صورت برآمد نیرومند یک جنبش ضد جنگ و تشدید فشار افکارعمومی به خصوص در خود آمریکا، امکان درهم شکستن کامل عزم مدافعان حمله نظامی وجود دارد. در حقیقت عامل بازدارنده قاطع و رقیب واقعی ِتنها ابر قدرت سراپا مسلح، افکار عمومی است که اگر بتواند به موقع فعال و بسیج شود و به اشکال گوناگون و بویژه از طریق خیابانی "نه"خود به جنگ را در مقیاس جهانی پژواک دهد، قادر به در هم شکستن کامل عزم سران حکومت جنگ طلب خواهد بود

به صدا درآمدن طبل جنگ و ضرورت فعال شدن جنبش ضد جنگ و ابرقدرت افکارعمومی!

بطور کلی در آمریکا و فرانسه و کل اروپا و در ترکیه و مصر و البته بسیاری نقاط دیگر جهان اکثریت قاطعی از افکارعمومی مخالف این جنگ هستند بدون آن که الزاما هوادار اسد باشند. برگزاری تظاهرات ضد جنگ در آمریکا و در برخی کشورهای اروپائی و ترکیه بازتابی از این نارضایتی عمومی است.

شمارش معکوس برای حمله به سوریه؟

درواقع آش بی اعتنائی به این نهادها وسازوکارهای موجود چنان شورشده است که بانکی مون دبیرکل سازمان و یا نماینده ویژه سازمان ملل درمورد سوریه، نسبت به دورزدن سازمان ملل ابرازنگرانی کرده و خواهان فرصت دادن به دیپلماسی دربرابرگزینه جنگ ونیز روشن شدن نتایج بازرسی شد اند.

وضعیت دراماتیک در مصر

سیاست به نعل و به میخ زدن دولت آمریکا و موضعش مبنی برآن که اقدام ارتش را کودتا نمی داند، و اکنون آشکارا در برابرتحولات مصر و پی آمدهای محتمل و وخیم آن غافلگیر شده است و ارتش مصر هم گوشش به هشدارها و نصایح او و فرستادگانش بدهکارنیست، از سوی فرماندهان ارتش به منزله چراغ سبزی برای حمله و پیشروی تغبیر شد.

بحران بازتولید و کابینه نجات!

دولت جدید علیرغم گفتمان اعتدال و برنامه اعلام شده خود، اما درعمل با چه تناقضات و چالش هائی مواجه است و چه بسا برای راضی نگهداشتن هم پیمانان واپسگرایش و لاجرم نگهداشتن خود برسطح آب، از گفتمان اعتدال خود عدول کند.

"شگون"پیوند گفتمان اعتدال با روحانیت!

بخصوص وقتی کفه بحران چنان سنگین می شود که بالانس قدرت بین جناح های رژیم را به هم می ریزد، تبدیل این وضعیت به دامگهی برای کشاندن مردم به صحنه رقابت های درونی خود ویافتن راهی برای جریان یافتن بحران انباشته شده درمجاری کنترل شده وتبدیل نقظه ضعف به قوت ازشگردهای شناخته شده حاکمیت است.

توپ در زمین کیست؟ رفسنجانی و اصلاح طلبان یا خامنه ای؟

گرچه نمی توان انکارکرد که کلیدی که روحانی برای بازکردن قفل ها درمیتیگ های انتخاباتی خود به مردم نشان می داد، شاید برای بازکردن درب قلعه قدرت برای بخشی ازمحذوف شدگان و یا درحال حذف گشایشی ولوموقت داشته باشد، اما بی تردید ازعهده گشودن قفل مشکلات واقعی مردم همانطور که شیفت قدرت صوری و ظاهری دوره اصلاحات نتوانست، ناتوان است.

انقلاب مصردر فازجدید و سه ویژگی آن!

اما تا همین جا هم جنبش عظیم مردم مصر برخی از مهمترین مختصات پارادایم جدیدی را که جنبش های جدید حامل و بیانگر آنند به نمایش گذاشته است که مهمترین اش را باید در پیامی دانست که حاکی از نشانه هائی از بلوغ بشر و تمایل نیرومندش برای ورود به عصر مردم سوژگی و پارادایم دموکراسی مستقیم و بی میانجی است.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - تقی روزبه