تهماسب وزیری

نیاز مبرم تاریخی ما

جنبش مصمم جوانان در کف خیابان با رویکرد آزادیخواهی خود و تاکید بر شعار « زن زندگی آزادی » در مقابله با فساد واستبداد حکومت قابلیت آن را دارد که نیروی اجتماعی وسیعتری را جذب نموده و در صورت اتخاذ روشها و رویکردهای سنجیده ای تحولی تاریخ ساز را رقم بزند و ما را با یک جنبش با دوام، مستمر و نوینی روبرو سازد۰

بخش: 

در دفاع از برجام

برجامی که ترامپ  تیشه بر ریشه ان زد و گروه های خود محور داخلی این ضربه را کاری  تر کردند، بیشترین خیانت را به سفره نیمه خالی مردم ما کردند۰ اکنون، باز نیمه شانسی برای پیشبردن آن فراهم شده است۰ نیمه شانسی در مقابل هسته های سخت مخالف برجام که همچنان در جلوگیری از سرانجام گرفتن آن، پیگیرانه در تلاش هستند, تا همان اهداف ترامپ وهم دلان او را در داخل پیش ببرند.

رفیق فدایی حمزه فراهتی در شهر برلین به خاک غربت سپرده شد

رفیق فدایی 'حمزه فراهتی' یار کهن مردمش، امروز ١٢ فروردین ١٤٠٠، برابر با اول آوریل٢٠٢١، در شهر برلین به خاک غربت سپرده شد۰حق رفیق حمزه بود که بر دوش انبوه دوستان و رفقایش و در بزرگداشتی پر شکوه مراسم وداعش برگزار شود، ولی افسوس که به علت کرونای خطرناک، غیر فامیل رفیق محترم حمزه تعداد کمی از دوستان و رفقایش بر خاکش به احترام ایستادند و رفقای هم سازمانیش گلی را بر خاکش نهادند.

آن روز بار دیگر خواهد رسید!

مصاحبه سایت کارآنلاین با رفیق طهماسب وزیری به مناسبت هشت تیر

در این میان رژیم شاه و دستگاه امنیتی اش ساواک هم شاهد رشد ‌و گسترش نفوذ سازمان در جامعه شده و از این بابت به وحشت افتاده بودند. در این وضعیت بوجود آمده ساواک تصمیم به بازسازی تکنیکی و عملیاتی خود زد. مهمترین این تغییرات در ساواک در مواجه با سازمان انجام تعقیب و مراقبت طولانی و نیز تکیه بر شنود شبکه تلفنی سازمان بود. و از طریق همین سازماندهی جدید بود که توانست به ارتباط تیم ها با هم دست پیدا کند و ضربات جدی بر سازمان وارد کند.

به یاد رفیق گمنام فدایی خلق جهانگیر باقری پور

رفیق زنده یاد جهانگیر باقری پور بعد از بهبودی نسبی با توجه به تعقیب و مراقبت و بازجویی هایی که ساواک از خانواده و همسرش کرده بود با توصیه سازمان به زندگی مخفی و چریکی روی آورد که عمر این دوره مبارزه او کوتاه و حدود شش ماه بود. زندگی و مبارزه جهانگیر در سن سی و هشت سالگی، در سال 55 در تیم کوی کن که از خانه های امن مورد استفاده رفیق حمید اشرف و مرکزیت سازمان بود در سحرگاهی خونین به پایان رسید.

یادی از رفیق فدایی مان پوران یدالهی

پدر در کودتای شاه علیه دکتر مصدق به زندان افتاده و از شرکت نفت اخراج شده و در تهران به زندگی شرافتمندانه و پرورش علمی و فکری فرزاندان خود پرداخته بود. او عشق عجیبی به پوران باهوش و زیبای خود داشت. او که ترقی علمی و پیشرفت و موفقیت فرزندانش را می خواست. موفق نشد پوران پرشور و آتشین را که به حزب پدر انتقاد داشت، مهار کند.

آينده چپ ايران

با همه این مشکلات چپ ايران هرگاه خواسته باشد در روندهای جاری جامعه نقش ایفا کند، ضروری است که با بهره گیری از امکانات و تجربه های تاکنونى خود پايه ريزى يك چپ نوين و فراگير ــ که علاوه بر "کارگران و زحمتکشان" اقشار وسیعی از جامعه و گروه های اجتماعی وسیع تری را نمایندگی و از مطالبات آنها دفاع کند ــ را در دستور كار خود قرار دهد و برنامه ای مبتنی بر ظرفیت های جامعه و متاثر از آرمان ها و اهداف عدالتجویانه و آزادیخواهانه خود در شکل و شيوه نوینی از سازماندهى پی گیرد.

٨ تير، ٣٩ سال بعد از به خاك افتادن رفيق فدايى حميد اشرف و يارانش

بعد إز پيروزى انقلاب و سرنگونى شاه و ساواكش، هميشه افسوس این را می خوردم كه اگر حميد را يك سال ديگر می گذاشتند زنده بماند حتما در دوره انقلاب و بعد از آن می توانست نقش مهمى در وحدت چپ داشته باشد. حميد اشرف تنها يك چريك ورزيده نبود، او رفيقى پويا، سازمانده قوى و قابل در مبارزه بود. اتوريته و نفوذ او در جنبش چپ، مذهبى و ملى و نیز در ميان مبارزان جوان راديكال آن دوره بسیار با اهميت بود. نام حميد اشرف در تاريخ مبارزات مردم ما خواهد ماند. افختار من این است كه در آن دوره چند زمانى با او همرزم بودم وهنوز هم پيمان او هستم و برادرم هم در كنار او در آن خانه تیمی بخاك افتاد.

بخش: 

یادها از سال های مبارزات چریکی در ایران

گفت و گو با طهماسب وزیری، شاهد زنده آن سال ها

گفت و گوی زیر چکیده ای از خاطرات طهماسب وزیری، از چریک های فدایی خلق ایران در سال های قبل از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ است. با طهماسب درباره همرزمانش، نقش رهبری سازمان در تحولات درونی این سازمان، چگونگی زندگی در خانه های تیمی و نقشی که فدائیان خلق در جنبش دانشجویی ایران و انقلاب بهمن ماه ۱۳۵۷ ایفا کرده است، گفت و گو کرده ایم. در پایان با نگاه طهماسب در مورد آینده ی جنبش چپ ایران آشنا می شویم.

اشتراک در RSS - تهماسب وزیری