هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

کارگران، مبارزە برای افزایش دستمزد را ادامه دهيد!

ما به عنوان سازمان چپ که مدافع منافع کارگران است از اقدام هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران حمايت می کنيم و بر تداوم مبارزات برای افزايش دستمزد تاکيد داريم. شما با اعتراضات مدنی و با سازماندهی قادر خواهيد شد که تعرض فزایندە کارفرمایان و دولت کارفرمایی را مهار سازيد و آن ها به عقب نشينی وادار سازيد.

سال نو و امید نو

اکنون از استقرار دولت جدید در جمهوری اسلامی بیش از شش ماه می گذرد. کارنامه این دولت در سیاست داخلی، با وعده هائی که روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود داد فاصله زیادی دارد. آمار اعدام ها از هنگام روی کار آمدن روحانی تا کنون، سه رقمی است. هنوز صدها فعال سیاسی تنها به علت مخالفت با سیاست های حاکم در زندان به سر می برند. از رهائی رهبران جنبش سبز از بازداشت خانگی خبری نیست. هر از چندی روزنامه ای را می بندند. شهروندان بهائی هنوز تحت پیگرد قرار می گیرند و از حقوق مسلم خود محروم می شوند. شماری از زندانیان کرد را اعدام تهدید می کند. جمهوری اسلامی از یک سو هموطنان بلوچ را آماج تبعیض قرار داده است و از سوی دیگر به تنش های ناشی از این تبعیض با اعدام گروهی زندانیان بلوچ پاسخ می دهد.

سرکوب اعتراض دراویش گنابادی را محکوم می کنیم!

اعلامیه هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

ما از آزادی بی قید و شرط عقیده دفاع می کنیم. ما خواهان آنیم که درآمیزی دین و دولت که با تبعیض علیه اعتقادات ناهمخوان با ایدئولوژی حاکم همراه است، پایان یابد. ما آزادی فوری دراویش زندانی و بازگرداندن اموال آنها را خواستاریم.

به مناسبت ٣٥ سالگی "کار"

اعلامیە هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

"کار آنلاين" که از فروردين ماه سال ١٣٨٣ به صورت سايت روی اينترنت قرار گرفت، تا امروز بی وفقه به حيات خود ادامه داده است. "کار آنلاين" در طول حيات خود پرچم ارگان سازمان را بدوش کشيده، مواضع سازمان را بازتاب داده و برای اشاعه نگرش و سياست های سازمان کوشيده است.

به مناسبت چهل و سومین سالگرد برآمد جنبش فدائی

"فدائی ستیزی" ریشه در هراس از آرمان والای آن دارد!

مخالفين چپ بيهوده می پندارند که گويا چپ از میان برخاسته و یا که می توان چپ را از بلند شدن ققنوس وارش از خاکستر تجربه باز داشت. چپ نافذ، چپی که در یک دستش پرچم عدالت اجتماعی در اهتزاز دارد و به دیگر دست مکمل اولی بیرق آزادی و دمکراسی را، اینک در پی روند غلبه گفتمانی، رو به تحرک عملی و اقدام دارد؛ و طبعاً با نشانه گرفتن هدف مرحله‌ائی وحدت چپ دمکرات. سیاهکل برای ما، یعنی این، و گرامیداشت آن، همین.

تدوين پيش نويس منشور حقوق شهروندی، بدون مشارکت نهادهای مدنی، فعالين حقوق بشر و جنبش های اجتماعی

گرچه انتشار منشور به معنی تغيير نگاه حکومتگران نيست، با اين حال طرح گفتمان حقوق شهروندی و بحث و گفتگو در رسانه ها حول آن، امر مثبتی است که لازم است از آن استقبال نمود. تلاش برای تبیین حقوق شهروندی بدون بهره گيری از تجربه صدها ساله دمکراسی در کشورهای پيشرفته و بدون مبنا قرار دادن منشور حقوق بشر و ساير ميثاق ها و کنوانسيون های جهانی، غيرمعقول است.

ضرورت مقاومت در برابر چیره شدن حوزه های علمیه بر مدارس

همه این تلاش ها برای آن است که از نظام آموزش عمومی و نیز آموزش عالی ایران، جوانه ای از پرسش گری و کنجکاوی ندمد.
مبارزه با چنین اقداماتی ممکن است. ما نوجوانان و والدین آنها را فرا می خوانیم چنین مدارسی را تحریم کنند. ما از معلمان می خواهیم به چیرگی روحانیون بر مدارس تن ندهند و از هر راه که صلاح می دانند، با این تسلط مبارزه کنند.

دهم دسامبر را با خواست پایبند کردن دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر گرامی داریم!

جمهوری اسلامی نمی تواند همواره از مزایای همکاری بین المللی برای محکم کردن سلطه خود بهره مند گردد و در عین حال، در سیاست داخلی، اساسی ترین موازین حقوقی جهان شمول را لگدمال کند. "تدبیر"ی که قرار است "امید" به بهبود اوضاع را به جامعه ایران باز گرداند، نمی تواند به دهن کجی آشکار رئیس قوه قضائیه به حقوق جهان شمول بشر بی اعتنا بماند.

از کارزار ضد اعدام پشتیبانی کنیم!

ابتکار شجاعانه شخصیت های مبتکر کارزار ضد اعدام در داخل کشور، اصلاح طلبی واقعی است. همین نظام سیاسی حاکم را می توان وادار کرد ماشین اعدامش را متوقف کند، اگر اراده برای وداع با این نماد انسان ستیزی وجود داشته باشد.

از توافق ژنو خرسنديم و به مردم ايران تبريک می گوئيم!

بدون ترديد دولت روحانی و هيئت مذاکره کننده ايرانی در حصول اين توافق نقش موثر داشتند. ما تلاش آن ها را به سود منافع ملی و مردم ايران می دانيم و از آن استقبال می کنيم. اما نگرانيم که حل بحران هسته ای با برداشته شدن فضای امنيتی و باز شدن فضای سياسی همراه نشود و سرکوب و اعدام تداوم يابد و يا تشديد شود.

پرونده قتل های زنجیره ای پانزده سال است که باز است!

ما همصدا با بازماندگان جان باختگان، رسیدگی حقوقی و محاکمه دستوردهندگان و عاملان این جنایات بر مبنای موازین شناخته شده بین المللی برای دادرسی و یافتن حقیقت را خواهانیم.

عمليات تروريستی القاعده در بيروت را محکوم می کنيم!

انفجار در برابر سفارت ايران که در منطقه حفاظت حزب الله قرار دارد، پيام القاعده هم به حزب الله لبنان است و هم به جمهوری اسلامی که هر دو در جنگ در سوريه دخالت دارند. اين نخستين عمليات القاعده عليه ايران است.

کشتار مرزبانان و اعدام زندانيان را محکوم می کنيم!

دادستان زاهدان بدون محاکمه و شخصا در مورد زندگی ١٦ نفر تصميم گرفته و آن ها را به جوخه اعدام سپرده است. معلوم نيست چگونه قوه قضائيه به اين دادستان اجازه داده است جان کسانی را بگيرد که در زندان بوده و نقشی در کشتار مرزبانان نداشته اند. اين اقدام به معنی "خون در مقابل خون" است که به جوامع بدوی تعلق دارد. جمهوری اسلامی دارای قوه قضائيه است. اگر قرار براين باشد که دادستان خودسرانه برای انتقام گيری جان عده ای را بگيرد، ديگر دم و دستگاه قوه قضائيه چه موضوعيتی می تواند داشته باشد.

پيرامون طرح پيشنهادی شماری از نمايندگان مجلس برای تعريف "جرم سياسی"

در حقوق امروزی، مفهومی به نام "جرم سیاسی" بی معنی و بی مصداق است

در هفتاد سال اخیر، هیچگونه معیار و نرم حقوقی در مقوله ای به نام "جرم سیاسی" تعریف نشده و مورد بحث علمی حقوق دانان قرار نگرفته است. به عبارت دیگر، مقوله "جرم سیاسی" یک مقوله منسوخ است.

مجلس و شورای نگهبان راه سوءاستفاده جنسی از کودکان بی سرپرست را گشودند!

کسانی قوانین ایران را می نویسند که معتقدند می توان از نیازمندترین انسانها به کمک، برای اطفاء بیمارگونه ترین گرایش های جنسی سوء استفاده کرد. سرنوشت مردم ایران در دست کسانی است که می خواهند سلامت روان و بدن آسیب پذیرترین انسان ها را دربست در ید اختیار فرومایه ترین افراد بگذارند.

به اعدام ها پايان دهيد!

اعلامیه به مناسبت دهم اکتبر، روز مبارزه با مجازات اعدام

در حالی که حکومت ایران در تلاش برای تخفیف تحریم های بین المللی علیه ایران است، فرصتی فراهم شده است تا روز جهانی مبارزه با اعدام را به مناسبتی برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی جهت تغییر رفتار دستگاه قضایی ایران تبدیل کنیم.

آقای روحانی: علیه خشونت، تبعيض و بی عدالتی در کشور هم موضع بگيريد!

جمهوری اسلامی در حالی به دولت های خارجی پیام صلح، خشونت پرهيزی و تنش زدایی می دهد که در سیاست داخلی ایران، نشان قابل توجهی از این دیده نمی شود که آشتی، مدارا و برابرحقوقی جای خشونت، سرکوب و تبعیض را بگیرد. پيام صلح روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ايجاب می کند که او شعار " علیه خشونت و افراطی گری" را در داخل کشور هم مطرح و برای تحقق آن تلاش کند.

اين فرصت را نبايد از دست نهاد!

سفر روحانی به امریکا: فرصتی برای حل بحران هسته ای و گفتگوی دو جانبه بين ايران و امريکا

نامه نگاری باراک اوباما و حسن روحانی، سخنان آندو در روزهای گذشته، تغییر لحن ایران و غرب بعد از انتخابات رياست جمهوری و بسیاری نشانه های دیگر، حاکی از آنند که زمينه مساعد برای پايان دادن به منازعه هسته ای و انجام مذاکره دو جانبه بين ايران و امريکا فراهم آماده است. در گذشته اگر یک طرف دست خود را برای مذاکره دراز می‌کرد، طرف ديگر دست دراز شده را پس می زد. این بار هر دو طرف همزمان دست خود را به سوی یکدیگر دراز کرده‌اند. 

همه زندانيان سياسی و عقيدتی و رهبران جنبش سبز را آزاد کنيد!

شادمانی از آزادی شماری از زندانيان سياسی

خبر آزادی شماری از زندانيان سياسی که بعد از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ دستگيری شده بودند، موجب شادمانی و تقویت امید به تغيير در میان گروه وسیعی از جامعه شده است. نسرین ستوده، امین زاده، فیض الله عرب سرخی و احمدزیدآبادی جزو زندانیان آزاد شده هستند. برخی از این زندانیان ۳ تا ۴ سال گذشته را در زندان گذرانده‌اند و مدت حبس شان رو به اتمام بوده و برخی دیگر از آنها هنوز زمان قابل توجهی به پایان دوره زندانشان مانده بود. هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) آزادی این زندانیان را به آنان و خانواده هايشان و به عموم آزادیخواهان تبریک می گوید و امیدوار است که آزادی اين عده طلیعۀ آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران باشد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)