هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

مشارکت فعالانه زنان در زندگی اجتماعی، نياز همگانی است!

به مناسبت ٨ مارس، روز جهانی زن

زنان کشورمان در صف مقدم مبارزه با استبداد برای کسب آزادی های اجتماعی و برابر حقوقی ايستاده اند. اين حضور برای نيروهای تحول طلب اميد و الهام بخش است و برای تاريک انديشان در لايه های مختلف حکومت جمهوری اسلامی چالش برانگيز و غير قابل تحمل. از همين رو به هروسيله ای در مقابل آن مانع ايجاد می کنند و اما باز هم حرکت های مبتکرانه زنان در بزنگاه های حساس با استفاده از امکانات موجود، خود نشان می دهد و به همگان يادآوری می کند که ما هستيم و تا دستيابی به تمامی حقوقمان و نيمی از قدرت، کارزارهايمان را براه خواهيم انداخت.

ما بر انتخابات برنامه محور تاکيد داريم

برنامه انتخاباتی خود را اعلام کنيد!

با آگاهی از غيرآزاد و غيردمکراتيک بودن انتخابات و مهندسی و چينش انتخابات توسط بلوک حاکم و صرفنظر از موضع ما نسبت به انتخابات ٧ اسفند، ما به مثابه سازمان سياسی برنامه محور، انتخابات را فرصتی برای طرح شعارها، مطالبات و ارائه برنامه می دانيم و از ائتلاف های شکل گرفته و از کانديدهای منفرد می خواهيم که برنامه و شعارهای خود را ارائه دهند، امکانات و موانع پيشبرد برنامه هايشان را برشمرند و التزام برای پيشبرد آن را در مجلس اعلام نمايند.

علیه کالائی کردن آموزش

از بودجۀ دستگاه های امنيتی، نظامی، تبليغات و کمک به متحدان منطقه ای به نفع آموزش بکاهید!
اکنون دولت روحانی می خواهد نظام آموزشی ایران را از همین حد هم که هست تجاری تر کند. ما مخالف کالائی کردن آموزش ایم. ما همه کسانی را که دغدغه تخفیف بحران های اجتماعی، افزایش رفاه، گسترش آموزش، گسترش اشتغال و کاهش نابسامانی های اجتماعی را دارند فرا می خوانیم علیه تبدیل آموزش عمومی به کالا اعتراض کنند. آ

از زاد روز ما، چهل و پنج سال گذشت

بر همان آرمان‌های ١٩ بهمن هستیم:
علیه دیکتاتوری و برای آزادی، عدالت اجتماعی و سوسياليسم!
١٩ بهمن، برای ما روز نگریستن‌های انتقادی به راه رفته، روز پیمان و تجدید پیمان با آرزومندی‌های چهل و پنج ساله است و امید بستن به برنشستن مبارزه‌ائی که تا تحقق آرمان‌های خود نباید بگذاریم که خاموشی بگیرد.

علیه ردصلاحیت کاندیداها و سلب حق شهروندی دگراندیشان، اعتراض کنیم!

نباید به بازگرداندن احتمالی چند تن از رد صلاحیت شدگان دل بست

رد صلاحيت ها در اين دوره بی سابقه و به مراتب بيشتر از مجلس هفتم است. شورای نگهبان می خواهد مجلس يکدست از اصول گرايان با وزن سنگين اصول گرايان تندرو تشکيل دهد. مجلسی که مطلوب خامنه ای، سپاه و نظامی ـ امنيتی ها است.

از اجرای برجام و رفع تحريم های اقتصادی استقبال می کنيم!

با اجرائی شدن برجام و رفع تهديدهای بين المللی، حکومت می باید نگاه خود را به درون کشور برگرداند، فضای امنيتی را برچيدند، راست افراطی و امنيتی ـ نظامی ها را مهار کند، آزادی های سياسی و اجتماعی و آزادی تشکل يابی گروه های مختلف اجتماعی و حقوق شهروندان در انتخابات را تامين کند.

دعوت ولی فقيه به مشارکت مخالفان در انتخابات بدون تامين حقوق مخالفان، غيرجدی است!

دعوت خامنه ای از اپوزيسيون برای شرکت در انتخابات به منزله پذيرش حقوق مخالفان، حق شهروندی و آزادی انتخاب نيست. اگر او می خواهد دعوتش از جانب اپوزيسيون جدی گرفته شود، ابتدا لازم است زمينه ها و شرايط شرکت مخالفان را فراهم آورد. اولين گام، حذف نظارت استصوابی، آزادی فعاليت احزاب مخالف و تامين آزادی مطبوعات است. بيش از سه دهه است که حقوق مخالفان به شکل خشنی پايمال می شود. خامنه ای می خواهد هم نقض حقوق مخالفان ادامه يابد، انتخابات هم چنان غيرآزاد و غيردمکراتيک و مهندسی شده برگزار شود و هم مخالفان برای گرم کردن انتخابات در آن شرکت کنند.

آمران و سازمان دهندگان حمله را معرفی و محاکمه کنيد!

مهاجمين به سفارت عربستان در شهرک محلاتی توسط مقاومت بسیج سازماندهی شده بودند
حسن روحانی حمله را به نيروهای "خودسر" نسبت داده است. نيروهای "خودسر" همان نيروهای راست افراطی و بسيج اند که در بسياری از مراکز قدرت نفوذ دارند. "خودسر"ها نيروی واکنش سريع و چماق خامنه ای اند، از بطن جمهوری اسلامی برخاسته اند و توسط سازمان بسيج و سپاه حمايت و سازماندهی می شوند. سکوت خامنه ای به اين معنی است که نمی خواهد اين نيرو را تضعيف کند و يا کنار بگذارد.

اعدام ٤٧ نفر و به آتش کشيدن سفارتخانه عربستان را محکوم می کنيم!

با مهار و طرد راست افراطی و مجازات عاملين و آمرين حمله، به سریال حمله سفارتخانه ها پايان دهيد!

به آتش کشيدن سفارت و کنسولگری عربستان، ورق را برگرداند و اعتراضات جهانی را متوجه ايران کرد و اين ذهنيت را تقويت نمود ایران کشوری است که در آن مصونیت دپیلماتیک وجود ندارد. حمله به سفارت و کنسولگری عربستان، پنجمين مورد حمله به سفارتخانه ها  در حيات جمهوری اسلامی است. چند سال قبل سفارت انگليس مورد حمله قرار گرفت و به قطع مناسبات بين دو کشور انجاميد.

هشدار نسبت به تحرکات سپاه و ارگان های امنيتی برای مهندسی کردن انتخابات

فعالين مدنی و نيروهای اصلاح طلب، برای عبور از سد شورای نگهبان تصميم گرفته  بودند که با کانديداهای پرشمار وارد عرصه انتخابات شوند تا حداقل عده ای از آن ها از غربال نظارت استصوابی بگذرند. شورای نگهبان و مديران ميانی وزارت اطلاعات در هماهنگی باهم با پرونده سازی قبلی، به مقابله با اين تاکتيک برخاسته اند. سازمان اطلاعات سپاه هم همراه با وزارت اطلاعات به فعالين شناخته شده سياسی و چهرههای شاخص اصلاح طلب مراجعه کرده و آنها را تهديد می کند که در انتخابات فعال نشوند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)