ابراهیم شیری (ا. م. شیری - شیزلی)

بمناسبت شصت وچهارمین سالگرد پیروزی بر فـاشـیـسـم

بعد از شکست مفتضحانه فاشیسم در جنک دوم جهانی، بسیاری از تئوریسن ها و ایدئولوگهای سرمایه داری بسیار تلاش کردند که فاشیسم را تافته جدا از سرمایه داری نشان دهند. اما، توجه نمی کنند که هیچ تفاوت ماهوی میان عملکرد و شیوه های نازیهای دیروز و صادرکنندگان امروزی دموکراسی سرمایه داری نمی توان مشاهده کرد و سرمایه، تمام مقدسات آنهاست

پیام تبریک و یا اندرزهای رفیقانه

جای خالی مبارزه طبقاتی، رخت بربستن مقولاتی مانند طبقه کارگر و انقلاب از ادبیات سیاسی و بخصوص، همین مسئله جدی و دارای اهمیت درجه اول در برنامه سازمان...(اکثریت)، سبب اصلی نگرانیهای دوستان داخلی و خارجی آن می باشد

جایگاه عدالت در داوری

این دوست و همرزم محترم در ادامه مقاله خود سعی کرده است ضمن اشاره کوتاه به مبارزه و فداکاریهای توده ایها، سازمان ... (اکثریت) را به بی اعتنائی و یا کنار زدن حزب توده ایران متهم سازد. اما همان طور که در رابطه با وحدت دو سازمان فدائی گفته شد، حکم صادره از طرف این دوست، در این مورد نیز با واقعیتهای موجود انطباق ندارد

ضرورت حضور مستقل چپ در انتخابات

... طبیعی است که، حضور کاندیدا و یا کاندیداهای مستقل نیروهای چپ، مورد تأئید ارگان تأئید صلاحیت رژیم قرار نخواهد گرفت و چنین انتظاری هم نباید داشت. ولی نباید فراموش کرد که می تواند مورد تأئید بخش عظیمی از مردم قرار گیرد. باید مردم را به حضور در حوزه های رأی گیری تشویق کرد تا آراء خود را بنام کاندیدا و یا کاندیداهای جریان چپ در صندوقهای رأی بریزند

آقای مهتدی، فقط با ابزار مقدس می توان به اهداف مقدس دست یافت!

من بعنوان یک ایرانی غیر کرد که با زبان، فرهنگ، آداب و سنن، روحیات و حقوق مشروع خلق کرد آشنائی کامل دارم ... یادآوری می کنم که هیچ جریان چپ ترقیخواه و دوستدار آزادی خلقها نمی تواند ظاهر شدن در صفحه تلویزیون صدای آمریکا و تبلیغ نقطه نظرات خود از این رسانه امپریالیستی نحس را خدمت به خلق و میهن بنامد و نباید فراموش کند که با ابزار غیر مقدس، نمی توان به اهداف مقدس دست یافت

"انقلاب سبز" در مولداوی

سناریوی انقلابهای رنگی در غرب نوشته می شود و با حمایت مالی، تشکیلاتی- تکنیکی و تبلیغاتی آنها به اجرا در می آید و از کشوری به کشور دیگر صادر می شود. آنها در همه جهان تشنج آفرینی می کنند. بعید نیست وقتی که سران کشورهای گروه ٢۰ در لندن، به شورش قریب الوقوع خلق اشاره کردند، منظورشان جمهوری مولداوی بوده باشد

"کز سنگ ناله خیزد، روز وداع یاران"

جان کلام پیش نویس برنامه و اساسنامه سازمان ... (اکثریت) در این بخش گفته شده است: « سند "آماجها و ديدگاهها" سند راهنمای ما در تدوين برنامه، مشی سياسی و سازمانی است. سازمان از تئوريهای انديشه پردازان و به ويژه نظرات کارل مارکس در تدوين ديدگاهها و برنامه خود بهره می گيرد ولی از جهان بينی معينی پيروی نمی کند.

وقتی که امام جماعت بی وضو به نماز می ایستد

این پدیده نوظهوری نیست که حکام جمهوری اسلامی ایران در مقابل فرامین بانک جهانی، با زیرپاگذاشتن قانون اساسی کشور، عملاً عدم پایبندی و بی اعتقادی خود را به آنچه که می گویند و یا می نویسند، بنمایش می گذارند

انقلاب طوفان زده

انقلاب شکوهمند بهمن ماه سال ۱٣۵۷ مردم ایران، تنها به یکی از اهداف بزرگ خود، یعنی سرنگونی نظام پادشاهی، دست یافت. پیشبرد و تعمیق انقلاب، نجات انقلاب طوفان زده و نیل به اهداف انسانی آن، وظیفه نیروهای چپ، ملی و سکولار است؛ چرا که ظرفیت و توان نیروهای رژیم حاکم برای ادامه انقلاب، از مدتها پیش به پایان خود رسیده است

نه هر که چشم پدر درآرد، کور اوغلویش نامند

نام منتظر الزیدی، که کفشهای خود را از ردیفهای اول سالن به طرف جرج بوش ... پرتاب کرد و وی را «سگ» خواند، جهانی شد. ولی نام آن کسی که از ردیفهای آخر سالن کفشهای خود را به سوی ون جیابائو پرتاب کرد و او را «دیکتاتور» نامید، بر کمتر کسی معلوم است

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - ابراهیم شیری (ا. م. شیری - شیزلی)