سخن روز

فرخ نعمت پور

علیرغم وعدەهای عبادی بەمردم معترض شهر بصرە، امروز دوبارە مردم در این شهر بە خیابانها آمدە تا بە اعتراضات خود علیە بی آبی، بی برقی در گرمای بیش از پنجاە درجە، و نیز دزدی و اختلاس بی حد و حصر مسئولین ادامە بدهند. خبرها حاکی از همراهی مردم در استانهای دیگر با معترضین دارد.

در همان حال منابعی خبر از قطع اینترنت در مناطق کردنشین از جملە در شهر اربیل دارند کە حاکی ترس حاکمان آن دیار نیز از سرایت خیزش مردم بە مناطق کردنشین دارد.

فرخ نعمت پور

دیروز در جریان اعطای مدال بە تیمهای فوتبال فرانسە و کرواسی، در حالیکە روسای جمهوری روسیە، فرانسە و کرواسی همراە با از جملە مسئول فیفا در جایگاە قرار گرفتە بودند، بە یکبارە بارش باران شروع شد. زیاد طول نکشید کە چتر بزرگی بر روی سر پوتین قرار گرفت و با شدت گرفتن بیشتر باران شاهد آن بودیم کە چگونە علاوە بر خود باران، آب بیشتری کە از چتر پوتین سرازیر بود از جملە مکرون رئیس جمهور فرانسە را خیس تر از آنی کە بود، کرد!

فرخ نعمت پور

ولایتی در سفر اخیر خود بە مسکو، حامل پیام خامنەای و روحانی بە رهبر این کشور بود، پیامی کە بە گزارش رسانەها حاوی درخواست ایران برای گسترش وسیع روابط در زمینەهای سیاسی و تجاری و... با روسیە بود.

امروز سایت بی بی سی هم طی گزارشی خبر دادە کە ولایتی از وعدە ولادیمیر پوتین برای سرمایە گذاری در صنعت نفت ایران بە مقدار پنجاە میلیارد دلار سخن بە میان آوردەاست. بە گفتە ولایتی این پول می تواند جایگزین سرمایە شرکتهای غربی شود.

رضا کاویانی

آقای حجت الاسلام والمسلمین مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله  امروز سەشنبه این روزنامه در یادداشتی با عنوان«بازهم دانه درشت ها!» آورده است. در خبرهای دیروز خواندیم کسی که دو هزار کیلو سکه خریده بود، با وثیقه آزاد شده است. این وضعیت اگر ادامه پیدا کند، جامعه با انفجاری بزرگ مواجه خواهد شد/ ریشه رانت خواری، فامیل بازی و دانه درشت پروری را بسوزانید.

رضا کاویانی

حقیقت این است که بحران مالی گریبان جمهوری اسلامی را گرفته است. از طرفی کفگیر به ته دیگ خورده است، و از طرفی دیگر از آغاز ماه اگوست سال جاری تحریم ها علیه جمهوری اسلامی آغاز می شود و این همه به در و دیوار کوبیدن مسولین دستگاه دولتی ایران، تلاش به نشان دادن فعالیت دیپلماتیک در عرصه بین المللی، فقط سرخ کردن صورت به ضرب سیلی است. جمهوری اسلامی به تب و تاب افتاده است و قطعا سرانجام باز هم روزی می رسد که یکی جام زهر را بنوشد و  باز هم نرمش قهرمانانه ای از خودش نشان دهد!

فرخ نعمت پور

در سفر روحانی بە اروپا، ایران و اتریش چهار تفاهمنامە در زمینە های حمل و نقل، مدیریت منابع آب، انرژی های تجدید پذیر و همکاری در زمینە معدن امضا کردند. این در حالیست کە همزمان رسانەها از تصویب یک طرح توسط پارلمان اروپا خبر دادند کە بر اساس آن مجوز ادامە روابط مالی بە بانک سرمایەگذاری اروپا دادە شد. هرچند بە گفتە برخی از تحلیگران، چنین طرحی، این بانک اروپائی را ملزم بە همکاری نمی کند.

فرخ نعمت پور

در گردهمائی پولی سالانە سازمان مجاهدین خلق ایران، 'رودی جولیانی' مشاور حقوقی ترامپ، از فروپاشی اقتصادی ایران گفت، و آن را بمثابە پایان حکومت ایران دانست. آری او از فروپاشی گفت، و تمامی حاضرین موجود در گردهمائی و بهمراە آنان خانم رجوی کف زدند!

فرخ نعمت پور

در کشوری کە حاکمانش همیشە در پی صدور انقلابش هستند، و روز تا شب، و شب تا روز از وظیفە تسری دادن پیامشان بە عالم می گویند، همە چیز خیلی راحت سیاسی می شود. از ورزش گرفتە، تا کامیون، تا استادیوم ورزشی و... تا آب!

در کشوری کە حاکمانش تصور می کنند امت یکپارچەای ساختەاند در جهت اهداف و اغراض سیاسی خودشان (ولو اینکە با چماق و ترس و ارهاب و پول)، اما بەناگاە در پشت سر، چنان گسل هائی در همین امت مشاهدە می کنند کە راهی نمی ماند بە جز نسبت دادن آن بە دشمنان خارجی و بە بدخواهان انقلاب!

رضا کاویانی

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت  اظهار داشت:‌ "ایرانی‌هایی که در خارج از کشور هستند ارزشان را به داخل بیاورند و مردم هم ارز و طلای خود را به بازار بیاورند، دولت که به دنبال تقویت پول ملی است نیاز به حمایت ملی دارد، هیچ کاری دولت بدون حمایت ملت نمی‌تواند پیش ببرد." خطاب آقای نوبخت سخنگوی دولت به ایرانیان خارج از کشور، قطعاً کسانی هستند که سال‌ها در نقش لابی و دلال و کارچاق‌کن بین‌المللی جمهوری اسلامی با بنگاه‌های مالی بین‌المللی بازی کرده‌اند، است.

فرخ نعمت پور

هنوز تحریم های آمریکا شروع نشدە، اما تاثیرات روانی خروج این کشور از برجام، اقتصاد کشور را دربرگرفتە است. اعتراضات بازاریان و مردم در شهرهای مختلف ایران، نشان دهندە دور جدیدی از نارضایتی مردم از وضعیت اسفبار اقتصادی در کشور و گرانی لجام گسیختە است.

سیامک سلطانی

به دنبال انتشار بیانیه‌ای از طرف شماری از شخصیت‌های ایرانی ساکن داخل و خارج از کشور با عنوان: « خواهان و حامی مذاکره مستقیم ایران و آمریکا هستیم!» محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق جمهوری اسلامی در دیدار با هیئت مدیره و دبیران «انجمن اندیشه و قلم»، طی سخنانی، این بیانیه را به نقد کشید. دلیل این موضع منفی را نیز رفتار کسانی دانست که با ادبیات کاملا خصمانه و موهن، علیه کشور تهدید و توهین می کنند.

فرخ نعمت پور

ترامپ با خارج شدن از برجام در صدد شکستن رویای ایران برای تبدیل شدن بە یک قدرت منطقەای است، هرچند هم اکنون نیز ایران در غیاب رقبای قدرتمند کلاسیکی در منطقە، از جملە در عراق، و رشد در زمینە تسلیحاتی و نفوذ در کشورهای همسایە کماکان بە یک قدرت منطقەای تبدیل شدە است. بنابراین دقیق تر این است کە گفتە شود ترامپ در صدد توقف روندیست کە بویژە از زمان افتادن رژیم صدام حسین در عراق شروع شدە و علیرغم فراز و نشیبهای آن کماکان ادامە دارد.

فرخ نعمت پور

عملیات ارتش ترکیە در خاک اقلیم کردستان ادامە دارد. طبق اخبار منتشرە در سایتهای کردی، ارتش این کشور در روستای 'بەرمیزە' در منطقە 'برادۆست' دست بە استقرار تجهیزات و ادوات سنگین نظامی زدەاست در حالیکە از طرف دولت اقلیم کردستان و دولت عراق واکنشی مشاهدە نمی شود. شیوە عملیات نظامی ارتش ترکیە در این منطقە نشان از آن دارد کە نیروهای نظامی ترکیە درصدد حضور درازمدت خود در این مناطق هستند. این در حالی است کە درگیری ها میان این نیروها و گریلاهای 'پ ک ک' در همین ناحیە روزانە ادامە دارد و منطقە کاملا حالت جنگی بخود گرفتە است.

فرخ نعمت پور

اگر امروز روزنامەهای وابستە بە تندروهای درون نظام، از جملە متعلق بە سپاە پاسداران را ورق بزنیم از بە وجد آمدن آنان از میل بە اعلام ظهور شرایط جنگی در کشور، در پی خروج ترامپ از برجام مواجە خواهیم شد!

فرخ نعمت پور

متاسفانە در ایران کنونی، در اثر سیاستهای مخرب حاکمیت و اتمسفر فرهنگ سیاسی خاص کە بر کشور حاکم است، بسیاری از عرصەهای مختلف حیات اجتماعی و هویتی بشدت آسیب دیدە است و کشور با بحرانهای معتنابهی روبروست.

 یکی از این عرصەها، عرصە هویت در سمبلی بە اسم پرچم است.

فرخ نعمت پور

سید صادق حقیقت در مطلبی در روزنامە شرق تحت عنوان 'اصلاح طلبی و سکولاریسم'، بە مفهوم مورد نظر اصلاح طلبان (یا لااقل بخشی از آنان) از مفهوم سکولاریسم پرداختە و آنان را بە این متهم می کند کە این دستە اساسا در پی بیرون انداختن عنصر دین از بطن سیاست هستند.

علی پورنقوی

دیروز، جمعه ٨ ژوئن، دیدار رهبران ٧ بزرگترین کشور صنعتی جهان، که به جی٧ مشهور است، در کانادا آغاز شد و امروز نیز ادامه خواهد داشت. ظاهراً سران این ٧ کشور گرد هم آمده اند تا به توافقات تجاری دوطرفه و چندطرفه ای برسند و به روالی که تقریباً تا دو دهه پیش حاکم بود، این توافقات را از مجرای سازمان جهانی تجارت اعتبار جهانی هم ببخشند؛ ظاهراً برای سهولت تجارت در سطح جهان، و در واقع برای تداوم نظم اقتصادی شکل گرفته از پس از جنگ جهانی دوم به سود امریکا.

فرخ نعمت پور

ترامپ بە جنگ جهان رفتەاست. او در صدد است کە دوبارە معنای قدرت آمریکا در جهان را بازتعریف کند، و در این بازتعریف، همە را بنوعی نشانە رفتە است، از ایران گرفتە تا روسیە، چین و اتحادیە اروپا.

نقطە اتکای ترامپ، قدرت اقتصادی و نظامی آمریکاست. او احساس می کند کە با توجە بە برتری فاحش کشورش در این دو زمینە، راە برای سیاست گزاری های یک طرفە و تنها بر اساس منافع ایالات متحدە باز است. او از زبان تهدید و زور استفادە می کند.

نظر1
علی پورنقوی

بنا به اخبار امروز، جمعه اول ژوئن ٢٠١٨، دونالد ترامپ اعلام کرده است که دیدارش با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در همان تاریخ ١٢ ژوئن که پیشتر تعیین شده بود، انجام خواهد شد.

فرخ نعمت پور

در حالیکە 'علی اکبر ولایتی' مشاور عالی رهبر نظام، از توصیە خامنەای در گرایش بە شرق می گوید و تاکید می کند کە نباید تحت تاثیر فضاسازی افرادی کە غربگرا هستند و پاریس را از مسکو زیادتر دوست دارند، قرار بگیریم، در مقالەای دیگر در شرق بە قلم شکوفە حبیب زاد، این نویسندە از عدم بدردبخوری تکنولوژی چین و روسیە برای ایران می گوید، و از لزوم جدی گرفتن مذاکرە با اروپا. او می نویسد " اکنون ٨٠ درصد میادین نفتی ایران در نیمه دوم عمر خود هستند و سالانه هشت درصد از تولید نفت ایران از این میادین قدیمی کاسته می‌شود. ضریب بازیافت نفت در خود روسیه بدتر از ایران است.

صفحه‌ها