سخن روز

فرخ نعمت پور
خبرگزاریها اطلاع دادند کە غلامرضا مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، گفتە از آن جایی که بازتاب محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی به نفع نظام نیست، بهتر است که آنها محاکمه نشوند. او در ادامە گفتە کە محاکمه بدون پشیمانی آنها محکومیتشان را سنگین می‌کند! از طرفی اجرای این محکومیت هم به صلاح نیست. بازتاب داخلی و خارجی آن به نفع نظام نیست. آقای مقدم تاکید کردە کە اگر تجدید نظری از سوی خود آنها صورت گیرد، شاید بشود به صورتی مساله را حل کرد اما آنها طوری رفتار داشتند که گویی بر حق‌ هستند پس بهتر است محاکمه را کنار بگذاریم!
 
علی پورنقوی

28 سال پیش، هزاران زندانی سیاسی که مطابق قوانین جمهوری اسلامی به حبسهای مختلفی محکوم شده و در حال گذراندن دورۀ محکومیت شان بودند، بنا به حکمی از آقای روح الله خمینی مورد "محاکمۀ" مجدد قرار گرفته و اعدام شدند.

انتشار فایل صوتی از جلسه آقای منتظری با هیئت مسئول و مأمور اجرای حکم مذکور، که شامل تنی چند از صاحب منصبان کنونی در دولت روحانی و در حکومت جمهوری اسلامی است، این جنایت را حتی تا حد حقوقی نیز محرز کرده است. پس دور از انتظار نیست که شاهد انواع انکارها، کج نمائی ها و نعل وارونه زدنها در جستجوی عاملان و آمران این جنایت باشیم.

فرخ نعمت پور
 
در سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در ایران و بە دنبال پخش فایل صوتی سخنان آیت اللە منتظری با هیئت مرگ، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در یک واکنش هیستریک و عصبی، بە جای اینکە در باب این جنایت، نکات بیشتری را برای ملت ایران و افکار عمومی جهان روشن کند و لااقل با اظهار معذرت قدمی در راە آسودگی وجدان خود برداشتە باشد، باز با علم کردن مسئلە مجاهدین در سخنانی در همدان، در صدد است قتل و عام زندانیان سیاسی در سال ٦٧ را 'تطهیر کاذب' کند. (اصطلاحی کە خود در مورد منتقدان بکار می برد).
سیامک سلطانی

این روزها ماجرای استفاده نیروی هوائی روسیه از پایگاه نوژه همدان،  به موضوع بحث و بررسی مفامات لشکری و کشوری چه در ایران و چه در عرصه بین‌المللی، تبدیل گشت. این اقدام که بنظر می رسد بر اساس توافق بین شورای امنیت ملی و کشور روسیه صورت گرفت، یکبار دیگر عدم هماهنگی میان ارگان‌های مختلف اداره کننده کشور را در یکی از اساسی ترین موارد، به نمایش گذاشت.

نظر1
فرخ نعمت پور
در حالیکە خبرگزاریها از دومین دور حملە جنگندەهای روسیە از طریق پایگاە هوائی نوژە در همدان بە اپوزیسیون مسلح سوریە می گویند و وزارت دفاع روسیە نیز این خبر را تائید کردە است، علی لاریجانی رئیس مجلس، امروز چهارشنبە ٢٧ مرداد، در پاسخ بە اخطار انتقادی حشمت‌الله فلاحت‌پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص اینکە استقرار نظامیان روسیە در پایگاە نوژە خلاف قانون اساسی است (اصل ١٤٦)، می گوید کە هیچ پایگاهی در اختیار نظامیان روسیە قرار دادە نشدە است! او استقرار هواپیماهای روسی را مصداق پایگاە خارجی ندانست.
 
علی پورنقوی

1- انتشار نوار صحبتهای آقای منتظری یک نکته را محرز کرده است و آن مشارکت افرادی است در بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی، که الان در دستگاه های مختلف این نظام حی و حاضر اند. ترس اول این است که تقدیر از کار آقای منتظری و اکنون خانوادۀ او، که کاملاً سزاوار است، خود جنایت و واقعیت حضور جانیان در دستگاه های جمهوری اسلامی را تحت الشعاع قرار دهد. تاکنون من ندیده ام نوشته ای را که ضمن تقدیر از شهامت و صداقت آقای منتظری و کار بزرگی که خانوادۀ او کرده اند، مثلاً این را هم بنویسد که "پورمحمدی جنایتکار در وزارت دادگستری چه می کند؟ او باید کنار گذاشته شود."

فرخ نعمت پور

اقلیم کردستان از همان ابتدای پیدایش و ظهورش در عرصە ژئوپولیتیک منطقە، هم مورد بی مهری نیروهای داخلی و پاسدار آن، و هم مورد کم لطفی نیروهای خارجی بودە است. شاید بە جز مورد مدار ٣٦ درجە کە بعد از کوچ دستەجمعی مردم کردستان عراق بعلت حمـلە صدام، کە توسط آمریکا و متحدانش ایجاد گردید، هیچ قرار و تصـمیم تاریخی دیگری، نتوانستە چنین بطور حتم و قطعی بە ماندگاری و وجود این اقلیم خدمت کند.

نظر1
فرخ نعمت پور

سایت آیت‌الله منتظری فایل صوتی سخنان وی را منتشر کرد که در تابستان سال ۱۳۶۷ در جلسه‌ای با شرکت حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) ایراد شده است. منتظری در این جلسه از جملە می‌گوید بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‌کند به دست شما انجام شده، و نام شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند.

محمود میرمالک ثانی

چگونه می توان باورداشت، فردی را در ابتدا قهرمان خواند، بعد او را به ده سال زندان و تبعید محکوم کرد، و در نهایت او را پیش از به پایان رسیدن محکومیتش در خفا بدار آویخت! در کدامین قاموس چنین عرفی رقم زده شده است. جایگاه انسانیت را چگونه می توان تعریف کرد؟ چگونه می توان مسخ آدمیت را برای کودکان بازگو کرد تا بتوان آنان را به دنیایی رهنما نمود تا دیگر قابیل برادر خویش نبود.

فرخ نعمت پور

آنانی کە با دنیای پناهندگی آشنایند و عمری را در پشت درهای کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل در کشورهای مختلف بسر کردەاند، با چگونگی و کیفیت کیس و پروندەهای ارائە دادە شدە توسط پناهجویان آشنائی نسبی دارند. کیس اجتماعی و سیاسی، آن دو مجموعە و کاتەگوری اصلی هستند کە دیگر موارد می توانند بنوعی زیرمجموعە آن قرار گیرند. 
در میان ایرانیان، ما معمولا با کیس سیاسی روبرو هستیم، و البتە در جوارش مسائلی مانند ستم جنسیتی و مذهبی کە می توانند از جملە موارد عمدە دیگر باشند. دیکتاتوری، میلیونها ایرانی را از وطن راندە است.

نظر1
مرتضی صادقی

خبر اعدام تعدادی از هموطنان سنی مذهب آنهم در شرایطی که کشور بیش از هر زمان به همبستگی در مقابل جنگ طلبان و خشونت ورزان نیاز دارد، دلهای دوستداران ملت و میهن را مشوش و دیدگانشان را اشکبار کرد. 
امروز شایسته است در کنار پرداختن به اعمال ضد انسانی و ضد حقوق بشری در کشور، به مقابله با جنایت و جنایتکاران ساکن قوه قضاییه و مسئولیت مسئول آن «صادق آملی لاریجانی» نیز بپردازیم. 
بر اساس «شواهد و نشت اطلاعات» قوه قضائیه بر اساس درخواست واحد اطلاعات سپاه، قرار است جهت عبرت دیگران دست به تسویه متهمین سنی مذهب در زندانها بویژه زندان رجائی شهر بزند.

فرخ نعمت پور

بە گزارش کردپرس، اخیرا در نشستی با حضور نمایندگان استان کردستان و مدیرعامل شرکت آب منطقەای کردستان طرح ها و پروژه ها، اقدامات صورت گرفته و چالش های بخش آب استان و همچنین طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتە است.
یک سری اطلاعات در این نشست مطرح شدەاند کە می توانند جالب توجە باشند: 
ـ هم اکنون هشت سد در کردستان در حال بهره‌برداری، یازدە سد در دست احداث و شانزدە سد در حال مطالعه است (این سدها عمدتا توسط سپاە ساختە و ادارە می شوند)،

نظر1
سیامک سلطانی

به گزارش ایسنا، محمدجواد لاریجانی  دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در نشست خبری روز یکشنبه خود با رسانه‌ها گفت: "قصاص حق مردم است نه حق حکومت/پرونده ما در حقوق بشر افتخار آمیز است."

فرخ نعمت پور

در حالیکە ایران درگیر منازعات بی پایان و غیر عقلانی در منطقە و در جهان است، و سران نظام مدام از جهاد مداوم و پیروزی محتمل و نە چندان دور می گویند، کشور از درون دارد فرومی پاشد و این فروپاشی را نە اپوزیسیون، بلکە وزیر نیروی خود نظام می گوید. 'حمید چیت‌چیان' در نخستین کنفرانس ملی اقتصاد آب اظهار داشتە کە" ادامه حیات و تمدن و بقای ایرانی در معرض تهدید است." و البتە این بار نە از طرف دشمنان خارجی، بلکە بعلت معضل آب و کم آبی در کشور.

فاکتهائی کە او می آورد جالبند:

فرخ نعمت پور

خبرها حاکی از آنند که حدود صدهزار دستگاه مربوط به تجهیزات ماهواره‌ای در مراسمی در غرب تهران با حضور محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج نابود شده است.
خود مسئولین رژیم بارها اذعان کردەاند کە درصد بسیار بالائی از مردم ایران علیرغم غیر قانونی بودن ماهوارە، از آن استفادە می کنند. هنگامی کە آمار مطرح است، بعضی ها از هفتاد درصد، و بعضی دیگر از شصت درصد می گویند.

فرخ نعمت پور

سردار سرلشگر، پاسدار محمدعلی جعفری در همایش فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی سپاه از اهمیت موضوع امنیت که کار اصلی سپاە در خلیج فارس و مرزهای جنوبی کشور است، سخن گفت. او در ادامە، از تلاش دشمنان برای ناامن سازی ایران، و از دشمنی آشکار کشوری مانند عربستان سعودی علیە ایران گفت.

فرخ نعمت پور

رجب طيب اردوغان، رئيس‌جمهور تركيه اخیرا در جمع هوادارانش در استانبول از "خبری مهم بە مردم این کشور" گفتە، او اظهار داشتە کە می خواهد اختلافات را با كشورهای همسايه بە كنار بگذارد: "ما هر طوری كه شده به اين روند غلبه خواهيم كرد. دولت ما در حال آماده‌سازی مهمی است و جلسه شورای امنيت ‏ملی را روز چهارشنبه تشكيل خواهيم داد. بعد از آن جلسه، تصميم مهمی را اعلام می‌كنيم."

فرخ نعمت پور

بالاخرە بعد از مدتها تنش درونی میان نیروهای سیاسی موجود در ساختار قدرت ترکیە، بخشی از نیروهای ارتش برای پایان دادن بە بحرانهای جاری، و خلع ید اردوغان از قدرت دست بە کودتائی نافرجام زدند.

قبل از هر چیز باید گفت کە:

ـ اقدام بە کودتا، علیرغم روندهای نادرست جاری سیاست در ترکیە ، اقدامی درست نبود و بە حق باید محکوم شود، چنانچە خود نیروهای اپوزیسیون و مترقی این کشور نیز آن را محکوم کردە و از آن بعنوان روشی نادرست برای حل مشکلات این کشور نام بردند،

محمود میرمالک ثانی

عقلا جمع عاقل بمعنای خردمندان- هوشمندان.

قوم بمعنای گروه مردم- جماعتی از مردم- خویشاوندان.

آقای رفسنجانی در نشست خود با جمعی از مسئولین، مدیران و کارشناسان حوزه رسانه وصنعت گفت "عقلای قوم کم‌کم دارند متوجه می‌شوند که سوراخ‌کردن کشتی انقلاب همه را غرق می‌کند." من در این جستار کوتاه در پی شکافتن تغییر رفتار "عقلای قوم" نیستم، بل پرداختن به استفاده ابزاری از این دو واژه که در اهداف قدرت اند، صورت می گیرد.

صفحه‌ها