سخن روز

محمود میرمالک ثانی

واژه «اضمحلال اخلاقی» تنها تعریف ساده ای است از آنچه که امروز در جامعه می گذرد. مسخ شدن انسانیت را می‌توان در لابلا و سطوح  مختلف جامعه دید.

فرخ نعمت پور

خبرگزاری مهر مصاحبه‌ای را با آیت‌الله مومن عضو فقهای شورای نگهبان و مسئول برگزاری آزمون از نامزدهای خبرگان انجام داده است. در خصوص موقعیت رهبری در نظام جمهوری اسلامی، وی می گوید:

محمود میرمالک ثانی

آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی را می‌توان از جمله شخصیت های سیاسی و مطرح ایران دانست.

محمود میرمالک ثانی

توسعه یک کشور در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و نیزدر بخش مدیریتی بدون مشارکت فعال زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند امکان‌پذير نخواهد شد.

محمود میرمالک ثانی

طرح مصوب مجلس نمایندگان آمریکا را بایستی شگردی تازه از سوی آمریکا در تحریم ایران قلمداد کرد.

فرخ نعمت پور

اپوزیسیون سوریە در عربستان سعودی جهت رسیدن بە یک تفاهم در روند سیاسی پیش رو برای حل بحران سوریە، دور هم جمع شدند. این امر بە ابتکار عربستان سعودی شکل گرفت.

محمود میرمالک ثانی

طرح زندان ابد بجای اعدام برای قاچاقچیان غیر مسلح که از سوی بخشی از نمایندگان به مجلس شورای اسلامی ایران ارائه گردیده است را بایستی مثبت ارزیابی کرد و از آن حمایت نمود.

فرخ نعمت پور

هنگامیکە خبر جانباختن اولین فرزند خانوادە آمد، مادرم تا مدتهای مدید با صدای بلند نماز می خواند، هنگامیکە خبر دومین آمد، مادرم در درون باغ در خود فروریخت و بیهوش شد، و هنگامیکە خبر سومین...

فرخ نعمت پور

هنگامی کە جمهوری اسلامی سر کار آمد، با طرح و پیگیری شعار ضد استکباری خود، شرایطی را فراهم ساخت کە هم بە قلع و قمع نیروهای مخالف در داخل کشور پرداخت و هم بە تثبیت موقعیت خود در منطقە، و...

علی پورنقوی

 ۱۶۸مین اجلاس اوپک از روز جمعه 4 دسامبر در وین برگزار خواهد شد.

فرخ نعمت پور

انقلاب ٥٧، نسلهای متفاوت فکری و عقیدتی را از انقلابیون وارد گود تاریخ کرد.

رضا کاویانی

 فلسطینی‌ها روزی دارند که آنرا «روز نکبت» می نامند؛ همان روزی است که کشور اسرائیل راهمراه  با توپ و تانک و کشتار و ترور فلسطینی ها بنیاد گذاشتند ودر قبال، ملتی را بدون...

فرخ نعمت پور

اسلام سیاسی در ابتدا یک عکس العمل بود در مقابل استعمار، اما پیروزی آن در بعضی کشورها نتیجە یک اتحاد نوشتە و نانوشتە بود میان بعضی کشورهای غربی و اسلامگرایان در میانە تضاد میان شرق و غرب...

فرخ نعمت پور

طبق خبری کە در صفحە اینترنتی رادیو فرانسە درج شدە است، پس از حملات تروریستی داعش در روز جمعه سیزده نوامبر در مناطقی از پاریس، رمان "پاریس، جشن بی‌کران" نوشته ارنست همینگوی، نویسنده...

فرخ نعمت پور

جان کری از حل سیاسی بحران سوریە در هفتەهای آیندە می گوید.

علی پورنقوی

حسین جابر انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران، گفته است: "جمهوری اسلامی برای قطعنامه‌های حقوق بشری سازمان ملل که با انگیزه‌های سیاسی و "لابی‌های پنهان" تهیه و تصویب می‌شوند، ارزشی قائل...

نظر2
فرخ نعمت پور

در خبرها آمدە بود کە رئیس موقت مجلس ترکیه، سوگند لیلا زانا نماینده کرد این کشور را به خاطر این که در قرائت سوگندنامه‌اش به جای اشاره به "ملت بزرگ ترک"، از "ملت بزرگ ترکیه" نام برده بود،...

فرخ نعمت پور

یکی دو روز قبل، یک کانال تلویزیونی نروژی، در رابطە با ترور پاریس مصاحبەای با یکی از مسئولین سازمان امنیت ملی این کشور داشت.

نظر1
فرخ نعمت پور

بعد از عملیات تروریستی داعش در خاک فرانسە، هواپیماهای فرانسوی با بمباران نقاطی از شهر رقە تحت اختیار داعش در سوریە، بە این عملیات تروریستی داعش جواب نظامی دادند.

فرخ نعمت پور

خبر از عملیات تروریستی بیشتر در اروپا می رسد. امروز در پاریس در نزدیکی يک استادیوم ورزشی با انفجار چندین بمب توسط افراد انتحاری، تعداد قابل توجەای از مردم عادی کشتە و زخمی شدەاند.

صفحه‌ها