سخن روز

فرخ نعمت پور

در یک روزنامە نروژی می خوانیم کە دمکراتهای سوئد (بخوان راسیستها) کە بشدت مخالف حضور پناهندگان در کشورشان هستند، اخیرا بعد از اوج گرفتن مهاجرت میلیونی جنگ زدگان خاورمیانە و شمال آفریقا بە...

سیامک سلطانی

بنا به گزارشات رسانه ها اعتراضات شهروندان ترک زبان در شهرهای مختلف استان های آذربايجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان با دخالت نیروهای انتظامی به خشونت کشیده شد، در این میان تعدادی از...

فرخ نعمت پور

در کنفرانس خبری روسای مجالس ایران و اتحادیه اروپا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران نقش‌آفرینی اروپا در حل و فصل مسائل مربوطه را مثبت می‌داند، گفت کە ایران برای حل...

سیامک سلطانی

هنوز مدت زيادی از خبر پيروزی رجب اردوغان در انتخابات پارلمانی ترکيه نگذشته بود که رسانه های گروهی خبر دستگيری های وسيع در ميان مقامات کشوری ترکيه در جهان پخش گرديد.

فرخ نعمت پور

ناسیونالیسم یک ایدە سیاسی است. ایدەای ناظر بر تشکیل دولت، عمدتا بر اساس تئوری ملت ـ دولت.

سیامک سلطانی

امروز شهر وين آغاز مذاکراتی را که با هدف پايان دادن به جنگ در سوريه، و با شرکت کشورهائی که عمدتا بگونه‌ای مستقيم، درگير اين جنگ‌اند، شاهد گرديد.

فرخ نعمت پور

در بزنگاە انتخابات، معمولا یکی از پارامترهای رفتار انتخاباتی مشارکت کنندگان، توجە بە وضعیت درون اجتماع و بویژە روانشناسی تودەای است.

مرتضی صادقی

در تاریخ جمهوری اسلامی مواردی بوده و هست که جزء خطوط قرمز حساب می شوند. کسی اجازه ورود به بحث در مورد آنرا نداشته.

فرخ نعمت پور

مهمترین سد نیروهای انقلابی، بی عملی، استفادە نکردن از اختیارات فراقانونی، شعار و سخنرانی های بی ثمر، این عصارە آن گفتەهائیست کە یکی از افراد موسوم بە دلواپسان "مهپویا دماوند" در تازەترین...

علی پورنقوی

نیروهای افراطی مخالف برنامۀ جامع هسته ای (برجام) در درون جمهوری اسلامی، اصرار دارند خامنه ای را همراستا با خود، مخالف این توافق معرفی کنند.

مرتضی صادقی

من اولین بار آهنگ مرا ببوس را با صدای عارف شنیدم. نمی دانم چند ساله بودم اما همزمان با شنیدن آن، دانستم که این ترانه را یک سرهنگ توده ای مخالف شاه در شب اعدامش سروده است.

فرخ نعمت پور

سپاە پاسداران از آزمایش موفقیت آمیز موشک بالیستیکی "عماد" با برد ١٧٠٠ کیلومتری خبر داد.

فرخ نعمت پور

درحالیکە اعتراضات معلمان و کارمندان علیە ندادن حقوق ماهانەاشان بشدت در اقلیم کردستان و بویژە در شهرهای اربیل و سلیمانیە ادامە دارد و در شهر قلعە دیزە بە کشتە شدن دو شهروند و زخمی شدن...

مرتضی صادقی

نمی دانم یادتان هست یا نه، داستان قتلهای زنجیره ای را؟ فضای سنگینی بر علیه این جنایت ایجاد شده بود.

بهروز خلیق

سردار سرتیپ پاسدار حسین همدانی که خبر کشته شدن او در جبهه های جنگ سوريه در رسانه ها انتشار يافته است، در آخرين مصاحبه خود با پایگاه اطلاع رسانی جوان همدان، اقرار کرده است که جنبش سبر در...

نظر2
صادق کار

روز شنبە، دهم اکتبر رسانه ها و خبرگزاری‌ها، از کشتە شدن حداقل ٨٦ نفر و مجروح شدن تعداد بسياری از کسانی کە بنا بە دعوت اتحادیە های کارگری، احزاب چپ و سایر نهادهای دمکراتیک و احزاب کردی و...

فرخ نعمت پور

سرلشکر محمد علی جعفری اخیرا طی سخنانی گفتە کە چهار فتنە بزرگ توسط آمریکا و همکاران داخلیشان علیە نظام جمهوری اسلامی ایران طراحی شدە، کە بە ترتیب این فتنە ها عبارتند از: جنگ تحمیلی هشت...

رضا کاویانی

امروز در اخبار آمده است که "رائف بدوی" وبلاگ نویس جوان اهل سعودی که به اتهام توهین به اسلام به ده سال زندان و هزار ضربه شلاق محکوم شده و تا کنون متحمل ۵۰ ضربه شلاق در ملاء عام گردیده است، از طرف...

محمدصادق علی اصغری

بعد از واقعه منا شایعات زیادی مطرح شد و محور شایعات هم این بود که ايجاد ازدحام بیش ازحد در مراسم به دستگيری افراد شاخصی از جمهوری اسلامی بر می گردد که در اين مراسم حضور داشتند.

فرخ نعمت پور

سازمان اطلاعات سپاە پاسداران با ارائە گزارشی بە کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، "جیسون رضائیان" را از عوامل یک طرح آمریکائی براندازی نظام دانستە است.

صفحه‌ها