سخن روز

فرخ نعمت پور

ظاهرا خامنەای با ذکر این مسئلە کە اعتراض حق مردم است، سرانجام و با تاخیر بسیار بە آن بخش از اصلاح طلبان، اعتدالیون و اصولگرایان پیوست کە از همان روزهای اولیە اعتراضات مردمی، از درون خود همین رژیم، بر این مسئلە تاکید کردند.

رضا کاویانی

سابقه حضور مزدوران و وابستگان امنیتی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور کە در کشتار اعضاء مخالفین رژیم  نقش داشتەاند بسیار زیاد است. مهمترین جنایت آنها در کشور آلمان کشتار تعدادی از رهبران کرد در رستوران میکنوس است که با مداخله و پیگیری نیروهای مخالف رژیم و با همکاری قضات برجسته دادگاه های برلین به ثمر رسید و موجب دستگیری برخی از عوامل آن و مهمتر از همه, دادگاه برلین ۶ تن از مسولان وقت کشور را به عنوان آمران این کشتار معرفی نمود و از چهره کریه  آنها پرده برداشت.

نظر1
فرخ نعمت پور

تاریخ قدرت سیاسی در ایران، عمدتا تاریخ تسلط دو نیرو بودەاست: یکی سلطنت و دیگری مذهبی ها، و البتە در مقاطع اندک تاریخی با تسلط ملی گراها بر قدرت سیاسی از جملە در دوران مصدق.

آنچە این تاریخ کم دارد حضور چپ در قدرت سیاسی و یا تسخیر آن توسط این نیرو بودەاست.

فرخ نعمت پور

طبق اخبار و گزارشات پخش شدە در مورد حوادث اخیر ایران، بە نظر می آید کە بافت شرکت کنندە در اعتراضات مردمی اساسا جوانان، بیکاران و بخشی از مردم فقیر باشند. در این اعتراضات بە ترتیب اقشار و طبقات معین، و یا اقلیت ها حضور چندانی نداشتەاند. از جملە:

ـ عدم حضور طبقە متوسط

ـ عدم حضور کارگران در فرم اعتصابات همراە و گستردە

ـ عدم حضور بازاریان

ـ عدم حضور اقلیت های ملی ـ قومی

نظر1
الف. آبشار

روشن است که جمهوری من درآوردی اسلامی مطابق دیدگاه انحصارگرای ضد اجتماعی خود از همان آغاز قدرت گیری تمام تلاش های خود را بر نابودی و در نطفه خفه کردن هر رقیب ممکن و جلوگیری از شکل گیری آنان گذاشت. حکومت اسلامی و جانبداران او سرمست از کارکرد موفق دکترین ترور و ایجاد وحشت، اکنون با پدیده عجیبی روبرو شده اند: نه یک کاوه آهنگر، که هزاران آنها قیام کرده اند!

محمود میرمالک ثانی 

ظاهرا مسئولین دولتی و حکومتی یکی پس از دیگری عقل سلیم (اگر وجود داشته باشد) را از کف داده اند و با هزیان گوئی های مکررخود در پی توجیح نابسامانی های هستند که خود مستقیما در بوجود آوردن آنها نقش داشته اند و دارند.

چند ین سال پس از انقلاب 22 بهمن 57 یکی از یهانه های حکومت جمهوری (نوپای) اسلامی برای توجیە ناتوانی در پاسخ دادن به مطالبات مردم، حکومت پهلوی را مقصر در به جا گذاشتن مشکلات معرفی می کردند و از مردم می خواستند که صبوری اختیار کنند تا مسئولین حکومتی تازه بدوران رسیده بدور از هیاهو به رتق و فتق امور بپردازند.

علی پورنقوی

دیروز، چهارشنبه 27 دسامبر، خامنه ای در سخنانی که مخاطب ناگفتۀ آن احمدی نژاد است، به عتاب به او ایراد گرفته است که "نمی‌شود که انسان یک دهه همه‌کاره کشور باشد، بعد در دهه بعدی تبدیل شود به مخالف‌خوان کشور." و عتاب را تکمیل کرده و گفته است: "این کسانی که کشور در اختیارشان هست یا بوده، دیگر حق ندارند علیه کشور حرف بزنند، این‌ها باید پاسخگو باشند."

این عتاب به دنبال تعرضی که احمدی نژاد در هفته های اخیر خاصه علیه قوۀ قضائیه و شخص صادق لاریجانی پیشه کرده است، صورت می گیرد.

علی پورنقوی

در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا، بودند تحلیلگران و سیاستمدارانی، از جمله در میان اصلاح طلبان ایرانی، که ترجیح شان به جانب ترامپ بود با این استدلال که ترامپ "بیزینسمن" (اهل کسب و کار، تاجر) است و می شود با او معامله کرد.

صادق کار

بە نوشتە رسانە ها آقای روحانی در نخستین اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی کە در روز سە سنبە همین هفتە برگزار شد سخنرانی کرد. روحانی در سخنرانی اش  گفت:" رونمایی از منشور حقوق شهروندی، انتخاباتی نبود بلکه اجرای تمام آن هدف ماست، انقلاب کردیم تا مردم به حقوق مادی، معنوی، فردی و اجتماعی شان برسند. "

علی پورنقوی

مجادله بین جمهوری اسلامی و امریکا بر سر این ادعا که موشک شلیک شده توسط حوثی ها به عربستان، ساخت ایران بوده است، امروز شدت گرفت. پیشتر نیکی هیلی، نمایندۀ امریکا در سازمان ملل، با نمایش لاشۀ یک موشک، که ظاهراً لاشۀ موشک مورد مناقشه است، شواهدی را در اثبات ادعای ساخت ایران بودن موشک اقامه کرد. مقامات جمهوری اسلامی این شواهد را ساختگی خواندند و ادعاهای هیلی را با ادعاهای دروغ امریکا، دایر بر این که عراق دارای سلاحهای کشتار جمعی است، قیاس کردند. این ادعای دروغ توجیه حملۀ 14 سال پیش امریکا به عراق شد که به سرنگونی صدام، و نیز فلاکت ها و پیامدهای شوم بسیار انجامید.

صادق کار

بە نوشتە "خبرآنلاین" ابراهیم رئیسی در بخشی از گفتگویی کە بە تازگی داشتە است، گفتە است: " مردم علیه آستان قدس سخن نمی گویند و چند سایت خاص موضوعاتی از جمله مالیات را مطرح می کنند. امام راحل دستور دادند آستان قدس و شرکت های تابعه از مالیات معاف هستند.رئیسی گفت: ما هم اکنون مالیات ارزش افزوده و تکلیفی را پرداخت و چند برابر مالیات در مناطق محروم خدمت رسانی می کنیم."

 ادعاهایی کە رئیسی در مصاحبە مورد اشارە نمودە است، پرسش هایی را در اذهان تداعی می کند.

سیامک کلهر

جوانان به دنبال ساختن جامعه ای متمدن و پیشرو هستند که با جهان امروز هماهنگی داشته باشد. دانشجویان آن نیروی امید افرینی هستند که نشان خود را بر تحولات اجتمایی می کوبند .جنبش دانشجویی بخش جدایی ناپذیری از جنبشهای مردمی است و دانشجویان بە رغم تتوع در نظر و خواسگاە های اجتماعی شان منعکس کننده حقوق محرومین هستند.

سیامک سلطانی

سه‌شنبه گذشته، حسن روحانی در طی یک برنامه تلویزیونی زنده، گزارشی از کارنامه «100 روز» دولت دوازدهم ارائه داد و طی آن به توضیح وضعیت کشور در عرصه‌های مختلف پرداخت. روشن است که بررسی وضعیت تحقق تمامی وعده‌های داده شده چه آن‌هایی که از دولت یازدهم، به شکل تحقق نیافته به دولت دوازدهم به ارث رسیدند، و چه آن‌هایی که انجام‌شان در این دولت وعده داده شد، از عهده این نوشته کوتاه خارج است؛ در اینجا اما می‌توان نگاهی به برخی از این وعده‌ها انداخت:

علی پورنقوی

مرکب یادداشت قبلی این نشریه هنوز خشک نشده است! در آن یادداشت نسبت به اظهارات بی مسئولانۀ خامنه ای و محمدعلی جعفری، فرماندۀ سپاه، دایر بر آمادگی جمهوری اسلامی برای کمک به "مقابله با استکبار در هر جا که نیاز باشد" و مشخصاً "اعزام مستشار نظامی به یمن در صورت درخواست حوثی ها" هشدار داده شده است. در این فاصلۀ کوتاه محمدعلی جعفری به ابعاد اظهارات بی مسئولانۀ خود دامن زده و از "شکل گیری هسته‌های مقاومت مسلحانه در کشورهای منطقه و حلقه‌های کوچک مقاومت در دیگر کشورها" و این که "در آینده نزدیک شاهد تأثیرگذاری آنها خواهیم بود" گفته است.

صادق کار

به گزارش "ایسنا"، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در بخشی از یک مصاحبە مطبوعاتی کە در دوم آذر با وی انجام شد، از آمادگی سپاە برای فرستادن مسسشار نظامی بە یمن در صورت درخواست حوثی ها خبر داد. "ایسنا" از قول سردار جعفری در این خصوص نوشت: '

دردرخواست‌هایی که جبهه ایران می‌تواند به آنها پاسخ دهد در حد کمک‌های مستشاری و معنوی است که جبهه معنوی به آنها بیشتر نیاز دارد."

علی پورنقوی

امروز دیوان کیفری بین المللی، حکم خود را در مورد راتکو ملادیچ، فرمانده سابق صرب‌های بوسنی، صادر کرد و نامبرده را به جرم نسل کشی به اشد مجازاتی که این دیوان می شناسد، یعنی به حبس ابد، محکوم کرد. راتکو ملادیچ که به عنوان "قصاب بوسنی" شناخته می‌شود، زمان قتل عام سربرنیتسا و محاصره سارایوو در سال 1995 فرمانده نیروهای صرب بوسنی بود. در این قتل عام و محاصره بیش از ده هزار نفر جان خود را از دست دادند.

سیامک سلطانی

این روزها همه شبکه‌های مجازی حاوی عکس ها و گزارش های تصویری و مکتوب از همیاری وسیع مردم در کمک‌رسانی  به زلزله زدگان غرب کشور هستند. نقطه اشتراک تمامی اقدامات کمک رسانی، یکی ابتکارهای گروهی مردم چه در جمع‌آوری و چه در راه های رساندن این کمک‌ها به دست آسیب‌دیدگان از زلزله، و دیگری عدم اعتماد به امکانات دولتی در رساندن این کمک‌ها به مناطق آسیب‌دیده از زلزله بود.

علی پورنقوی

 

دیروز، جمعه 17 نوامبر، این ابتدا عادل جبیر، وزیر امور خارجۀ عربستان، بود که در انبوهی از تهدید و تهمت اعلام کرد که "عربستان به دنبال جنگ با ایران نیست". مصاحبه گر بی.بی.سی. تا این جمله را از زبان جبیر بشنود، مجبور شد سه بار سؤال خود را که "آیا احتمال درگیری نظامی بین ایران و عربستان وجود دارد؟"، تکرار کند. روشن است که در حاکمیت عربستان در این باره مواضع متفاوتی وجود دارند.

صادق کار

 تحصن بقایی و جهانفکر در"حرم حضرت عبدالعظیم" وحمایت احمدی نژاد و تنی چند از نزدیکان وی از این تحصن این روزها دوبارە خبر ساز شدە است و در بسیاری از رسانە ها بحث های زیادی را بر انگیختە و نقل و نبات محافل سیاسی شدە است.

 

این تحصن پس از آن شروع شد کە محاکمە بقایی در یکی از دادگاە ها در جریان بود، مقامات قضایی از محاکمە احمدی نژاد خبر می دادند و تدارک محاکمە مشاێی هم آمادە شدە بود.

 

فرخ نعمت پور

خبر از تشکیل تشکل جدیدی بە نام روحانیون معتدل از جملە با شرکت افراد سرشناسی مانند روحانی، ناطق نوری و امامی کاشانی می رسد. گویا عدەای از روحانیون اصلاح طلب هم عضو آن خواهند شد. تشکیل چنین تشکلی، بمثابە حضور ارگان جدیدی خواهد بود در کنار مجمع روحانیون و نیز جامعە روحانیت کە قبلا شخص روحانی عضو آن بود، اما بعدها با اتخاذ روش اعتدال از آن بنوعی کنارە گرفت.

صفحه‌ها