جمعی از زندانیان سیاسی ـ عقیدتی

حمایت زندانیان سیاسی- عقیدتی زندان رجایی شهر از رضا شهابی

ما زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر ضمن اعتراض به بی توجهی مسئولین نسبت به سلامتی رضا شهابی، هشدار می دهیم که اعتصاب غذا برای وی خطرجانی دارد و مسئولیت هر اتفاقی که برای شهابی رخ دهد، برعهده مسئولین است. ما خواستار رسیدگی فوری به خواسته های رضا شهابی، موافقت با مرخصی وی و رسیدگی به وضعیت سلامتی او هستیم تا هرچه سریع تر به اعتصاب خود پایان دهد.

اشتراک در RSS - جمعی از زندانیان سیاسی ـ عقیدتی