دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

رفیق داریوش اسدپور از میان ما رفت

تسلیت

رفیق داریوش سال های طولانی از زندگی خود را برای آرمان عدالت خواهانه و انسانی رزميد و در اين راه به اسارت هر دو رژيم استبدادی درآمد و سال  هائی چند از عمر خود را در زندان ها گذراند. او در سال های ٥٢ و ٥٣ مدتی در اسارتگاه های رژيم شاه به سربرد و بعد از انقلاب به صفوف فدائيان پيوست. داريوش در يورش سراسری وزارت اطلاعات در سال ٦٥ به تشکيلات سازمان دستگير شد و باز مدتی را در زندان سپری کرد.

بخش: 

با دریغ بسیار، دکتر بردی آهنگری ـ این ترکمن فرهیخته و پیشرو را از دست دادیم.

جنبش نوین آزادی خواهانه و عدالت طلبانه ترکمن، که با نطفه بستن در اوایل دهه چهل شمسی و کادر سازی طی دهسال پیش از انقلاب، توانست در مقطع انقلاب و سال نخست آن به یک حرکت ملی ـ مردمی تاریخی در ترکمن صحرای ایران فرابروید، با نام چند فرزند پیشرو این خلق گره خورده است. از برجسته ترین‌های این جنبش و یکی از نقش آفرینان آن، دکتر بردی آهنگری بود که با دریغ بسیار به روز چهارم تیرماه در شهر کلن آلمان درگذشت و خیل دوستداران خود را داغدار کرد.

"مادر معینی" نمادی بزرگ از "مادران خاوران" بود!

پيام به مراسم بزرگداشت "مادر معینی" (خانم عفت مریدی)

به احترام "مادر معینی" و به یاد همایون و بهروز او که عزیزان همواره زنده همه ما نیز هستند، و در برابر بزرگی هایش سر به حرمت و تقدیر فرود میاوریم و نام و خاطره او را در ذهن می سپاریم تا که مدام از آن نیرو و الهام بگیریم؛ همانگونه که تاکنون چنین بوده است. ما این سوگ بزرگ را به همه بازماندگان "مادر معینی"، به عزیزان: محمد رضا و خاطره معینی و محمد اعظمی و بویژه نوه مادر- "میهن" گرامی، یگانه دختر همایون بزرگ و به همه "مادران خاوران" تسلیت می گوئیم و خود را هم درد همه آنان و تمامی عزیزان حاضر در این مراسم با شکوه می دانیم.

اطلاعیه اولین نشست شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

نخستین نشست شورای مرکزی، منتخب کنگره سیزدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در روزهای شنبه و یکشنبه چهارم و پنجم خرداد، ۲۵ و ۲۶ ماه مه، برگزار گردید. شورای مرکزی طی دو روز به دستور کار تعیین شده رسیدگی کرده و تصمیمات لازم را اتخاذ نمود.

شادباش به دکتر عبدالکریم لاهیجی

ما این انتخاب را به شما که در سراسر زندگی حرفه ای و سیاسی خود، یاور و پشتیبان حقوق بشر در ایران مانده اید، شادباش می گوییم. کارنامه شما در دفاع از حقوق بشر و روشنگری درباره آن، بسیار روشن است. شما در تعهد به اخلاق حرفه ای و شرافت انسانی، از سرکوب توسط دو رژیم دیکتاتوری نهراسیدید و صدای حق طلبی مردم شهروندان ایران را به گوش جهانیان رسانده اید.

در اندوه از دست رفتن فدائی خلق ـ رفیق مهراب مولودی

اطلاعیه به مناسبت فوت غیر منتظره مهراب مولودی

مهراب پس از یورش های گسترده نیروهای اطلاعاتی به صفوف سازمان، مورد پیگرد ماموران اطلاعات سپاه قرار گرفت و در جریان این بازداشت ها متحمل فشارهای سنگینی شد. ولی با اینهمه، او هر درد و دشواری را پذیرفت و با ایستادن بر سر آرمان های خود، تا واپسین دم زندگی مروج و مبلغ ایده های شریف انسانی در محیط زادگاهش ماند.

اطلاعيه پيرامون برگزاری کنگرۀ سيزدهم سازمان

بررسی عملکرد ارگانهای رهبری در فاصله زمانی ميان دو کنگره، همچون روش هميشگی در کنگره های سازمان، اولين موضوع در دستور کار کنگره بود. بررسی و تصويب سند برنامه، سند سياسی، قطعنامه پيرامون انتخابات، تصويب چند قرار سیاسی و تشکیلاتی از جمله قرار در مورد تداوم کار برای پيشبرد پروژه وحدت چپ بزرگ، قرار در محکوميت پيگرد و تضييقات حکومت عليه فعالان کارگری و سرانجام انتخاب ارگانهای مرکزی جديد از ديگر موضوعات در دستور کار بودند که در زمان مقرر به همه آنها رسيدگی شد.

در سوگ زنده یاد رفیق خلیل مومنی که سرانجام درگذشت

روز٢٣  بهمن ماه تازه به نیمه خود رسیده بود که چراغ عمر خلیل مومنی ما خاموش شد. آن لحظه تلخ ناگزیری که همه مراقبان و دوستدارانش در انتظار آن بودند، سرانجام سر رسید و با فرو افتادن شعله شمع جان این انسان سراپا شور و رزم، نبرد دو ساله وی با عفریت مرگ پایان گرفت. بدینسان بود که خلیل، با زندگی، "مهناز" مهربان و همه خانواده و پر شمار یارانش وداع گفت و پرکشان از میان ما برفت.

 

اطلاعیه پيرامون برگزاری نشست دوره ای شورای مرکزی منتخب کنگره ١٢

این نشست دو روزه با حضور رفقای عضو ومشاورین شورای مرکزی مرکزی، مسئول هیئت رسیگی به شکایات و داوری (رشد) ونمایندگان هیئت تدارک برگزاری کنگره، مسئول تدوين اسناد کنگره، گروه کار تبليغات، و چند تن از رفقای میهمان برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)