دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

"جیران" مغان، با گریزی نابهنگام، بسیاری را داغدار کرد

در سوگ رفیق اسدالله سپهری

"جیران" مغان، با آن پاهای گریز دهنده نجات بخشش، بسی زودهنگام همه ما را ترک گفت، اما او با کاشتن بذر مهر و دوستی در دل هر آنکسی که از جام پر پیمانه محبت او جرعه ایی نوشیده بود خود را جاودانه کرد دشت مغان نام او را فراموش نخواهد کرد. یاد و خاطره اش گرامی باد و تسلیت یاران به همه بازماندگان او.

اعتراض به رادیو اسرائیلبه خاطر پخش پیام تسلیت دسته مجهول الهویه به نام سازمان ما

سايت راديو اسرائيل گزارشی را به نقل از بخش فارسی این راديو با عنوان «عزاداری فدائيان اکثریت برای "رهبر فرزانه" کره شمالی» درج کرده و در آن گزارش مطالب جعلی را به سازمان ما نسبت داده است. بعد از مرگ "رهبر کره شمالی" پيام تسليتی از جانب دسته ای مجهول الهويه که نام سازمان ما را دزديده و "کميته مرکزی" را بر آن اضافه کرده اند، منتشر شده است. مسئولين راديو اسرائيل بدون توجه به مجهول الهويه بودن اين دسته، آن را به حساب سازمان ما گذاشته، آرم سازمان را بر آن افزوده و فرصت را برای دشنام گفتن به سازمان غنيمت شمرده اند. ما قبلا طی اطلاعيه ای جعلی بودن آن  نام را اعلام کرديم.

اطلاعیه دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)برگزاری نشست دوره ای شورای مرکزی

نشست دوره ای شورای مرکزی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) در روزهای 10 و 11 دسامبر 2011 برگزار گرديد. اين نشست دو روزه با حضور رفقای عضو و مشاورين شورای مرکزی، مسئول هيئت رسيدگی به شکايات و داوری (رشد) و چند تن از رفقای مهمان برگزار شد.

اطلاعیه در مورد "کمیته مرکزی" خودخوانده و مجهول الهویه

انتشار اعلاميه با نام "کميته مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)"، اقدامی است غيراخلاقی، ضددمکراتيک و توطئه آميز توسط افراد مجهول الهويه. افرادی که زير يک نام جعلی مخفی شده اند و برنامه های توطئه گرانه خود را پيش می برند.

برنامه گفتگو

در برنامه گفتگو به تحليل رويدادهای سياسی پرداخته شده و مواضع سازمان پيرامون آنها و به سئوالات در مورد مسائل برنامه ای و مسائل مربوط به سازمان پاسخ داده میشود. در برنامه گفتگو مسئول هيئت سياسی ـ اجرائی و ساير مسئولين بر حسب مسئوليتشان مشارکت خواهند داشت.

برگزاری نخستین نشستشورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) منتخب کنگره دوازدهم

شورای مرکزی از هيئت سياسی ـ اجرائی منتخب خواست که تأثر و تآسف سازمان ما را از درگذشت هدی صابر طی اطلاعيه ای اعلام و تاکيد کند که جمهوری اسلامی مسئول قتل هاله سحابی و مرگ هدی صابر است.

اطلاعیه پیرامون برگزاری کنگره دوازدهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

حجم کار کنگره دوازدهم سنگين بود ولی کنگره موفق شد به تمام موضوعات در دستور کار خود بپردازد و سازمان را به اسناد پايه ای مجهز نمايد و وظائف و راستاهای سياست سازمان در دوره آتی را مشخص کند.

تسلیت به آقای میرحسین موسوی

آقای میراسماعیل موسوی پدر آقای ميرحسين موسوی درگذشت. مامورين امنيتی رژيم تنها مدت کوتاهی به آقای ميرحسين موسوی اجازه دادند که بر سر پيکر پدرش حاضر شود. ارگانهای امنیتی حکومت از برگزاری مراسم تشییع جلوگیری کرده و تعدادی از حاضران در مراسم را بازداشت نمودند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)