دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

اطلاعیه برگزارى یازدهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سرانجام کنگره به کلیات طرح برنامه جهت اجرا رأی تمایل داد و مقرر کرد که کار کمیسیونی روی آن ادامه یافته و نتیجه کار به کنگره آتی ارائه شود، همچنین کلیات طرح اساسنامه را جهت اجرا تصویب و مقرر کرد که کار کمیسیونی روی آن ادامه یافته و نتیجه کار به کنگره آتی ارائه شود. دیگر طرحها و قرارهای پیشگفته تماماً از تصویب کنگره گذشتند.

تسلیت! آقای محمد مدیر شانه چی در گذشت

آقای محمد مدير شانه چی در روز ۲۸ آذر ماه در شهر مشهد درگذشت. آقای مدیر شانهچی یکی از شخصیتهای مبارز و ملی کشورمان و پدر چهار فرزند مبارزی بود که به دست دو رژيم شاه و جمهوری اسلامی شهيد شدند. ما درگذشت آقای محمد مدير شانهچی را به خانواده ايشان تسليت میگوئيم.

توضيح دبيرخانه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) پيرامون مطلب "پاره‌ای از حقيقت ، حقيقت نيست"

رفيق احمدی در نوشته اش نسبت به "اسناد منتشر نشده" و "امانتداری" و صلاحيت نگهداری از آن اسناد و امکان دسترسی به آنها ابراز نگرانی کرده و سند مصوبه کنگره نخست سازمان در "بررسی اجمالی خطاهای سازمان ..." را ضميمه نوشته خود کرده است. شايان ذکر است که همين سند بيش از يک دهه است که برروی سايت سازمان قرار گرفته و همگان به آن امکان دسترسی دارند.

در باره "فراکسيون کمونیستی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)"

بدیهی است رفقائی از اعضای تشکیلات سازمان که بخواهند فعالیت فراکسیونی بکنند، در صورت رعایت موازین و مصوبات مربوطه، از سوی نهادهای سازمانی به رسمیت شناخته خواهند شد. در مورد "فراکسيون کمونيستی سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)" نیز، اگر موازین و مصوبات سازمانی رعایت می شدند، مانعی در راه به رسمیت شناخته شدن آن وجود نداشت.

اطلاعيه برگزارى دهمين کنگره سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) کنگره بهمن

دهمين کنگره سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در آخرين ساعات يکشنبه ۲۲ بهمن به کار خود خاتمه داد و اعضاى آن نگران از تحريم و جنگى که کشورمان را تهديد مى‌کند، و اميدوار به اين که پيشگيرى از چنين فاجعه‌اى هنوز ميسر است و همکارى در اين طريق از هر باره ضرور، با يکديگر وداع کردند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)