حمید حمیدی

شاخص برابری جنسیتی و توسعه اجتماعی در جهان و ایران

(با نگاهی به گزارش سال 2012 دیده بان اجتماعی)*

دیده‌بان اجتماعی در سال 1995 برای پیشبرد اهداف اجتماعی، فرهنگی مورد نیاز برای تحقق پیمان‌های سازمان ملل، توسط گروهی از سازمان‌های جوامع مدنی و با هدف یادآوری تعهدات دولت‌ها و پیگیری مستقل انجام آن تعهدات، كشور به كشور و در سطحی بین‌المللی به وجود آمده است. از آن پس، دیده‌بان اجتماعی گزارشی سالانه از پیشرفت و پسرفت‌ها در منازعه با فقر و تساوی جنسیتی منتشر می‌كند و در حال حاضر این شبكه اعضایی در بیش از 70 كشور در سطح جهان دارد.از روز تاسیس آن در سال 1996 تا به امروز كه جلسات آن گسترش یافته و ابعاد وسیعی از آن پیشرفت كرده، اما با این حال هنوز دستیابی به ایده‌آل‌ها و اهداف اساسنامه آن تحقق نیافته است.

بخش: 

شاخص برابری جنسیتی و توسعه اجتماعی در جهان و ایران

(با نگاهی به گزارش سال 2012 دیده بان اجتماعی)*

این شاخص از سه بعد: بهداشت مبتنی بر نرخ مرگ و میر مادران و نرخ باروری بزرگسالان، اقتدار شامل دووجه، تعداد نمایندگان زن در پارلمان و تعداد نسبی زنان بالای 25 سال که حداقل دارای سطوح تحصیلی راهنمایی هستند و نرخ مشارکت در بازار کار سنجیده می‌شود.

بخش: 

شکاف جنسیتی در سال(2012)*

"گزارش مجمع اقتصاد جهانی "

این گزارش یكی از مهم‌ترین و كاربردیترین گزارشها در سطح جهان است كه در سال 2012 با بررسی وضعیت 135 كشور جهان، میزان نابرابری بین زنان و مردان را مشخص ساخته و راه‌ حلهای مناسبی برای كم كردن شكاف جنسیتی بین زنان و مردان ارائه داده است.

بخش: 

سانتیا گو کاریو ازمعماران اصلی گذار اسپانیا ازدیکتاتوری به دمکراسی درگذشت.

تمامی احزاب دمکراتیک اسپانیا، بدون استنثا براین اعتقاد هستند که بدون حضور و نفوذ تاثیر گذاروی درحزب کمونیست و سیاست میانە روانە حزب کە وی خود معمار اصلی آن بود، تدوین یک قانون اساسی با مشارکت همگانی و بە شکلی کە رضایت عمومی را بتواند جلب نماید، عملا غیر ممکن بود.

شکاف جنسیتی در سال(2011)*

ایران در میان 135 كشور مورد بررسی در ردة 125 جای گرفته وبا یک رتبه ارتفاء،بالاتر از آخرین ده کشور جهان می باشد.در سال 2008،ایران با کسب رتبه 116 در میان 130 کشور، تنها 4 رتبه با آخرین ده كشور جهان فاصله داشت

از کمیسیون تا شورای حقوق بشر

نگاهی به تشکیل،عملکرد و ساختار (بخش دوم و پایانی)

چنانچه سازوکارهای حقوق بشر را اصلاح نکنیم، شاید قادر نباشیم اعتماد مردم به سازمان ملل متحد را احیا کنیم، ما به برهه ای رسیده ایم که اعتبار رو به زوال کمیسیون حقوق بشر بر حسن شهرت سازمان ملل متحد سایه انداخته است و دیگر اصلاحات قطره ای کافی نیست.

از کمیسیون تا شورای حقوق بشر*

نگاهی به تشکیل،عملکرد و ساختار (بخش اول)

دولت ها با الحاق به منشور که یک معاهده چند جانبه است این معنی را به رسمیت شناختند که حقوق بشر مذکور در منشور، یک موضوع مورد توجه بین المللی است و این معنی دیگر به طور کامل در صلاحیت داخلی دولتها نیست و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد را جزء تکالیف و تعهدات امضا کنندگان آن می داند.

نگاهی به موقعیت زنان تونسدر بیش از نیم قرن حاکمیت دوگانه

سابقهی حرکت اصلاحی در زمینهی مسائل زنان در آن به اواخر قرن نوزدهم بازمیگردد. به زمانی که امام جماعت قدیمیترین مسجد این شهر با نگارش کتاب «زن ما در دین و اجتماع» به بررسی جایگاه زن در اسلام پرداخت. طاهر حداد نویسنده تونسی، این كتاب را در سال 1930 منتشر كـرد و باعث شد رهبران سیاسی تونس به ویژه حبیب بورقیبه برای تصویب قوانین حقوق زن از آن بسیار مدد بجویند

بخش: 

تونس، از استقلال تا فرار دیکتاتوربخش دوم و پایانی: وضعیت داخلی تونس در ۲۰ سال گذشته

در سال ۲۰۰۲ وی قانون انتخابات را ... تغییر داد و سن [مجاز] رئیسجمهور را از ۷۰ سال به ۷۵ سال رساند. به این موارد فساد رایج در خاندان زینالعابدین بن علی را نیز باید اضافه کرد. در واقع رشد بیسابقهی قیمتها و افزایش بیكاری افسار گسیخته در تونس ... تنها بهانهای بود كه به یكباره خیل عظیم تونسیها را راهی خیابانها كرد و فرار دیكتاتور را رقم زد

تونس، از استقلال تا فرار دیکتاتور بخش نخست

در تونس به دلایل مختلف ازجمله نزدیکی جغرافیایی با اروپا، آشنایی اکثریت مردم به زبان فرانسه، گستردگی سیستم آموزش، وجود مراکز متعدد آموزش عالی، رفت و آمد میلیونها گردشگر خارجی و بهخصوص اروپایی، گستردگی فعالیت مطبوعات و در دسترس بودن مطبوعات خارجی، رشد و آگاهی مردم به نسبت سایر کشورها بیشتر است و مفاهیمی همچون حزب و سندیکا و صنف و آزادی مطبوعات شناخته شده است

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - حمید حمیدی