کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

جوانه های بهار

آیا می شود زندگی را از حرکت باز داشت؟ آیا می توان جلوی بهار و نو شدن را گرفت و روز نو را از ذهنیت تاریخی مردمی که بیش از سی و چهار سال است با یک رژیم تا دندان پوسیده و ارتجاعی می جنگد گرفت؟ آیا می شود ستم و تباهی را جاودانه کرد؟

دستگیری روزنامه نگاران محکوم است

کانون نویسندگان ایران در تبعید، در راستای آرمان همیشگی خود در دفاع از آزادی اندیشه و بیان، دستگیری روزنامه نگاران و نویسندگان و مدافعان آزادی را محکوم می کند و سهم کوچک خود را در قبال این امر سترگ بر دوش دارد.

روز زبان مادری گرامی باد!

خواست برحق آموزش به زبان مادری، مانند خواست بر حق برخورداری از آزادی اندیشه و بیان، به ویژه در چنین زمانی که هجوم همه جانبه ای در زمینه دستگیری روزنامه نگاران و توقیف و سانسور مطبوعات به شدت تازه ای در جمهوری اسلامی رواج یافته امری ست مبارزاتی و باید برای آن پیکار کرد.

اطلاعيه در رابطه با دستگيری چند روزنامه نگار

از آن جا که کانون نویسندگان ایران در تبعید، بر اساس روح منشور خود دفاع از آزادی بیان و قلم و اندیشه را وظیفه اصلی خود می داند این اقدام جمهوری اسلامی را شدیدا محکوم می کند و خواستار آزادی بی قید و شرط روزنامه نگاران بازداشت شده و زندانیان سیاسی و توقف سانسور و سرکوب و اعدام است

در آستانۀ سال نو میلادی، جهان در آتش و خون است

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)، در دفاع از تلاش جهانی برای نو کردن زمانه، در دفاع از حق سخن گفتن و آزاد زیستن و در دفاع از زندگی، سالی پر از رفاه، آزادی، شادی و تغییر شرایط اسارت بار کنونی برای مردم جهان آرزو می کند. با این امید که همراه آن، مردم ستم دیده ایران نیز از شر نکبت و تباهی جمهوری اسلامی رها شوند.

راز پایداری مبارزات شانزده آذر

اکنون دنیای امروز نشانه های دگرگونی عظیمی را از خود بروز می دهد که امید برافتادن تباهی و برقراری آرامش و برابری و آزادی را در آینده نزدیک نوید می دهد. در جهان امروز، همه جا، از جمله در جامعه ما، توده های میلیونی و تهیدست و ستمدیده مردم به پا خاسته اند تا حق خود را بگیرند و از نکبت حکومتهای بیدادگر آسوده شوند.

سیزدهم آذر

روز مبارزه با سانسور

واکنش عظیم جهانی در اعتراض به قتل ستار بهشتی، زندانی شدن نسرین ستوده و اعتراض به زندانی شدن ده ها فعال کارگری و... که به دفاع از حقوق اولیه خود برخاسته اند، نشانه بی اثر شدن سانسور و جلوگیری از انتشار خبر و حقیقت در دنیای امروز است.

سیزدهم آذر

روز مبارزه با سانسور

جامعه ما زیر سلطۀ جمهوری اسلامی هنوز از سانسور، یعنی از بلائی رنج می برد که دیگر متعلق به دنیای کنونی نیست.

امروزه گسترش حیرت انگیز رسانه ها و وسعت سیستم خبررسانی و آگاه سازی، به پدیدۀ سانسور ابعادی متعلق به دوران های سپری شده داده است. سانسور، به ویژه به شکل مستقیم آن و با حضور مامورین ممیزی، عارضه ای عقب مانده است که بشریت در برابر آن به شدت مقاومت می کند. در دنیای امروز شدت رابطه های انسانی را دیگر نمی توان در چارچوب های کهنه سانسور جا داد و تبادل نگره ها را به بند کشید.

اطلاعیه کانون نویسندگان ایران در تبعید در سوگ داریوش کارگر

داریوش کارگر، یکی از نویسندگانی بود که در تمام دوران کار ادبی و سیاسی خود در راه دفاع از آزادی اندیشه و بیان کوشید، و با خلق آثار ادبی پیشرو و زیبای خود کمر به خدمت توده مردم و حق آنان برای دست یابی به یک دنیای آزاد و برابر بست و در این راه با تمام نیرو مبارزه کرد.

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - کانون نویسندگان ایران (در تبعید)