احزاب و سازمان‌های سیاسی

کمیته میهنی در دفاع از ایران

همه آن هشت نفر منهای سعید جلیلی، که هنوز تا حدودی زیادی برنامه های خود را تبیین و تبلیغ نکرده است، به جریانات فکری قشری- نئولیبرال تعلق دارند که نقش عمده ای در دوری جامعه از آرمانها و اهداف ملی-...

نظر1

مبارزه ی امروز ملت ایران برای رهایی خود نبردی است بس دشوارتر از همه ی مبارزات گذشته ی آن. امروز ملت ما بیش از هر زمان دیگر به فرزندان برگزیده ی خود که با تمام وجود و به دوراز غلّ و غش سیاست بازان...

جبهه ملی ایران

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج کشور نیز با تاکید بر مطالب پیش گفته، در چنین انتخابات فرمایشی، که در آن نه فضای آزادی برای آگاهی رسانی وجود دارد، نه حق کاندیدا شدن محترم شمرده میشود و نه اطمینانی...

اتحاد دموکراسی خواهان ایران

اتحاد دمكراسی خواهان ایران بر این باور است که ... به دلیل وجود نظارت استصوابی و نبود امكان نظارت كاندیداها بر صندوقهای رای و همچنین نبود امكان نظارت ملی و بین المللی بر انتخابات، برگزاری انتخابات...

حامیان جنبش سبز ایران- استکهلم

نامه زیر از طرف حامیان جنبش سبز ایران – استکهلم برای احزاب، مجلس وزارت امور خارجه سوئد فرستاده شد. این نامه از مخاطبین خود خواست تا از تغییرات دمکراتیک در ایران پشتیبانی کنند.

اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران

اتحادبرای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران امیدوار است با تبدیل لغو نظارتاستصوابی و اجازهٔ شرکت زنان در انتخابات ریاست جمهوری به یک خواست گستردهعمومی‌ و تحمیل آن به حاکمیت جمهوری اسلامی این نخستین...

جبهه ملی ایران

ما فقدان این چهره ی برجسته ی ایرانیان خارج از کشور را به خانواده ی ارجمند آن زنده یاد و به همه ی یاران و دوستان آزادیخواه وی تسلیت می گوییم و خود را درغم آنان شریک می دانیم.

جبهه ملی ایران

جمهوری اسلامی را زیر فشارهای بین المللی و داخلی به عقب نشینی وادار کرده اجازه ندهیم که بیش از این فعالان سیاسی را دربند نگاه دارد. ما باید برای نجات و آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی اعتراضات...

جبهه ملی ایران

امروز که گرانی افسارگسیخته و تورم سرسام آور زندگی اکثریت قاطع ملت ایران به ویژه آنان که حقوق تقریبا ثابت و یا با افزایش ناکافی دارند دچار تلاطم و از هم گسیختگی نموده است، معلمان هم مثل سایر حقوق...

جبهه ملی ایران

متاسفانه زمامداران کشور به گونه ای که شایسته است در رعایت حقوق کارگران اهتمام نمی ورزند و هرگاه این طبقه برای توجه دادن حکومتها به کمبود حقوق یا تاخیر در ادای دستمزد خود ندایی سرمیدهند به جای توجه...

همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران

روز جهانی کارگر فرصتی است تا کلیه اقشار جامعه به وضعیت زندگی زحمتکشترین قشر جامعه قدری بیاندیشند و در طول سال به همراه ایشان و همپای ایشان در صدد احقاق حقوق آنان برآیند. بزرگداشت چنین روزی چنانچه...

جبهه ملی ایران

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور که آزادی، دموکراسی و حفظ تمامیت ارضی ایران را از اصول پایه ای و دفاع از حقوق و آزادی های تمامی شهروندان را از وظائف خود می داند، ضمن هشدار به هم میهنان...

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

همه ما می‌باید هر چه را در توان داریم، برای کمک به هموطنان مصیبت‌زده خود به کار گیریم. باشد که این همدلی و همیاری یکایک ایرانیان در سرتاسر ایران و جهان تسلی خاطر هموطنان سوگوارمان و مرحمی بر زخم...

نظر2
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

در آستانه آغاز نهمین سال فعالیت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در روز نهم آوریل،دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان درانتقاد از برخی رسانه ها و مطبوعات سایبری غیرحکومتی و رسانه های مستقل و...

جبهه ملی ایران

جبهه ملی ایران این گونه بازداشت های غیرقانونی را محکوم نموده و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی از جمله آزادی فوری آقای مهندس هوتن دولتی می باشد.

کانون فرهنگی - سیاسی خلق تورکمن ایران

کانون فرهنگی- سیاسی خلق تورکمن، بعنوان سازمانی ملی- دمکراتیک و آشتی ناپذیر باهرگونه مظاهر شوونیسم و ناسیونالیسم ارتجاعی، طرح شعارهایی در جهت تفرقه و تشتت ملی در صفوف مبازرات تمامی ایرانیان برای...

امروز که میهن ما ایران و مردم ستمدیده ی آن زیر سيطره استبداد مذهبى و احکام ستمگرانه ی ولایت فقیه، و سوء استفاده قدرت های بزرگ از شرائط نا بسامان موجود، یکی از بدترین دوران زندگی خود را می‌گذراند...

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

آیا می شود زندگی را از حرکت باز داشت؟ آیا می توان جلوی بهار و نو شدن را گرفت و روز نو را از ذهنیت تاریخی مردمی که بیش از سی و چهار سال است با یک رژیم تا دندان پوسیده و ارتجاعی می جنگد گرفت؟ آیا می...

جبهه ملی ایران

روز چیرگی قانون و منطق بر زورگویی و غارتگری. روزی که اتحاد ملی در سایه یک رهبری شایسته، آگاه و وطن دوست باعث شد برگ زرینی به تاریخ افتخارات ملی ایران اضافه شود و الگویی شود برای امروز مردم ایران...

جبهه ملی ایران

امروز که 62 سال از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت گذشته،هیچکس نمیتواند اثرات شگرف و عمیقی را که آن نهضت ملی در حیات سیاسی این کشور و تحولات عظیم اقتصادی که در زندگی ملت ایران بر جای گذاشته انکار...

صفحه‌ها