احزاب و سازمان‌های سیاسی

جبهه ملی ایران

حال که صدای شما بگوش هموطنان و مراجع حقوق بشری در سراسر جهان رسیده است سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور مصرانه از شما میخواهد که برای حفط جان خویش به اعتصاب غذای خود پایان دهید. بیاد آورید...

جبهه ملی ایران

ویرانی فزاینده ی اقتصادی کشور گواه ورشکستگی نظامی جاهل، نالایق و فاسد

جبهه ملی ایران

مسئولان جمهوری اسلامی در قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سپاه برای آزار، شکنجه و اعدام مردم ایران، بویژه زندانیان سیاسی از هیچگونه اقدام غیر قانونی نیز ابائی ندارند. حتی زمانی که مانند دو مورد زهرا...

مبارزه گسترده و سراسری کارگران وزحمتکشان در سراسر جهان سیاست های اقتصادی نهادهای سرمایه داری را به چالش می کشد و نشان می دهد که این سیاست ها باید تغییر کند و نظام کنونی نمی تواند خواسته های مردم...

جبهه ملی ایران

اعتصاب غذا و اعتراض زنان زندانی ضمن اینکه مقاومت در برابر پایمال شدن حقوق زندانیان است، پیامی به همه زنان ایران برای مبارزه علیه زن ستیزی رژیم حاکم، حرکتی برای نشان دادن لزوم مبارزه برای تحقق حقوق...

شورای همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران

ادعای تحریم کنندگان، مبنی برهوشمند بودن تحریم ها و این که هدف آن ها حاکمیت جمهوری اسلامی است، تحریم ها رمق محرومان و تهیدستان، و نیز اقشار میانی جامعه را بریده است؛ به تورم افسار گسیخته دامن زده و...

نظر1
اتحاد جمهوریخواهان ایران

طرد دیکتاتوری و تامین آزادی‌های دمکراتیک، نیازمند توانمندتر شدن جنبش های اجتماعی است. ما جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی را به مثابۀ مولفه های اصلی، پایه و اساس دمکراتیزه کردن جامعه و شکل دادن به...

مهدی فتاپور

در چارچوب این مدل مجرد، جنبش سبز ظرف اصلی ائتلافهای سیاسی برای نیروهایی است که خود را جزئی از این جنش می دانند. این جنبش که چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهور شکل گرفت، از دیدگاه اجا صحنه اصلی...

جبهه ملی ایران

کنگره دو روزه "مبارزه برای صلح و دموکراسی"، اولین کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور - شاخه اروپا، شنبه 6 آبان 1391 برابربا 27 اکتبر 2012، راس ساعت 13:30، در کلن آلمان کار خود را آغاز...

نادر عصاره

اکنون بر همگی روشن می شود که این حکومت نه تنها نمی تواند کشور را اداره کند، بلکه بحران بر بحران می افزاید و حتی بقای کشور و حفظ صلح برای مردم ایران را با دشواری روبرو ساخته است. این اولین مشغله...

اتحاد جمهوریخواهان ایران

ما همه مبارزان راه آزادی و دموکراسی را به پیکار یکپارچه برای پایان دادن به زندان خانگی خانم رهنورد، آقایان موسوی وکروبی، برای آزادی همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و سندیکائی، و مبارزان علیه تبعیض فرا...

نظر1
کانون دفاع از حقوق بشر، آزادی و دموکراسی - ایران آزاد

حکومت ایران می رود که پس از کسب مقام نخست به عنوان بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان، اکنون به بزرگترین زندان آموزگاران در دنیا تبدیل شود. بر اساس اطلاعیه کمپین حمایت از معلمان دربند، هم اکنون...

کانون صنفی معلمان ایران

ما به عنوان بخشی از جامعه‌ی آموزشی ایران، این سرریز مشکلات اقتصادی را به گستره‌ی آموزش، با چشمان خویش می‌بینیم. آمار شگفت کودکان بازمانده از تحصیل، که شمارشان هم اکنون بیش از چهار میلیون برآورد می...

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

کودکان خانواده های تهی دست جامعه ما، نه تنها از گرسنگی بیشتر دراثر گرانی سرسام آور کنونی رنج می برند؛ نه تنها از بهداشت وپوشش نامناسب تربرخوردارند، نه تنها از سرپرستی های لازم که باید تعادل جسم و...

مصطفی شلماشی

بنا به اطلاعاتی که بدست ما رسیده آقای منصور آروند، اهل مهاباد که در تاریخ ١٢ جولای ٢٠١١ دستگیر شده‌است، اکنون در زندان اورمیه و به قرنطینه منتقل شده‌اند. شهروند کورد منصور آروند متاهل و دارای دو...

ادامه تلاش پرفراز و نشیب برای کسب دموکراسی، آزادی، عدالت و «رفع تبعیض در همه جا، از همه کس» و پرهیز از هرگونه تفرقه و تشتت، ضرورت استراتژیک برای همه ایرانیان است. همه باید با مفاهمه و درک متقابل...

جبهه ملی ایران

اینک، همزمان با وظیفه ی سنگین مبارزه با نظام توتالیتر حاکم، باید زمان آن نیز شده است که همه به خود آییم و از تبدیل شدن بخشی هرچند کوچک از هموطنان ایرانی به پیاده نظام قدرت های منطقه و جهان برای...

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان امیدوار است که تمامی جریانهای سیاسی به این درک و مفاهمه برسند که در دنیای امروزی تحلیل و جبر در جغرافیای فکری و عقیدتی جوامع، هیچگونه مختصاتی ندارد و همگان نیازمند...

بزرگداشت یاد و خاطره جانباختگان زندانی، ضمن این که بیان احساس و درونه عاطفی و نفرت از این جنایت ها ست، به منظور این هشدار به مردم جهان نیز هست که، نیروی بالنده مردم قصد دارد که در دنیای آینده سد...

در این عرصه وانفسا، بر تمامِ آزادی-خواهان و انسان-دوستانِ آزاده و مستقل واجب است تا قدم به صحنه بگذارند و از برافروختنِ آتشی که ایران و ایرانی را تا سالیانِ متمادی خواهد سوزاند جلوگیری کنند. برای...

صفحه‌ها