احزاب و سازمان‌های سیاسی

مهدی فتاپور

کشور دمکراتیک ایران امکانات رشد برای تمام اجزاء، بخصوص برای آنهایی که عقب ماندهترند، بطور جدیتری میتواند فراهم بکند. ولی وقتی این امکان در ایران امروز وجود ندارد و کشورهای همسایه رشد می کنند،...

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

محمدصدیق کبودوند به مناسبت تاسیس سازمان حقوق بشر کردستان، روز دوم بهمن- روز اعلام خودمختاری کردستان- و همچنین به مناسبت روز دهم فروردین- روز اعدام قاضی ها- به ترتیب بیانیه و پیام های کوتاهی ارسال...

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

در حالی وارد هشتمین سال فعالیت سازمان دفاع ازحقوق بشر کردستان می شویم که همچنان موارد نقض سیستماتیک حقوق بشر ادامه دارد. تهدید ها، فشار ها ومحدودیت ها و زندانیکردن اعضای موثر سازمان به ویژه موسس و...

جبهه ملی ایران

ما این اقدامات خرابکارانه و غیراخلاقی که مطمئنا از سوی مرکز یا مراکزی در ارتباط با مقامات جمهوری اسلامی صورت می پذیرد را محکوم می نمائیم. این خرابکاری ها در زمانی صورت میگیرد که تشکیلات ما فعالیت...

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

روش ضد انسانی جمهوری اسلامی در برخورد با فعالین کارگری نه تنها خود آن ها بلکه خانواده و اطرافیانشان را نیز به شدت آزار می دهد که جدید ترین نمونه ی آن فوت مادرِ رضا شهابی کارگر مبارز است.

دوره جدید سایت «ملی – مذهبی» دغدغه «ایران فردا » را دارد.

سایت ملی – مذهبی رو و سویاش به سمت داخل کشور است و مخاطب اصلیاش مردم ایران و نخبگان آن و روشنفکران و فعالان سیاسی – مدنیاش هستند....

انجمن پژوهشگران ایران

نوروزی که امسال به استقبالش شتافته ایم روزهای روشن و سرنوشت سازی را بدنبال خواهد داشت، روزهائی که آزادی ایران و ایرانیان را نُوید می دهد و ما درانجمن پژوهشگران ایران بمانند سُنت همه ساله خود، شادی...

جبهه ملی ایران

ما بر این باوریم که سال پیش رو نیز باز هم سالی سرشار از لحظات غرورآفرین خواهد بود؛ سالی خواهد بود که پیروزی ملت بر محور یک اتحاد ملی راه را برای رسیدن به آزادی و بازگشت به هویت اصیل ایرانی صاف...

جبهه ملی ایران

درروز 29 اسفند ماه سال 1329 خورشیدی مجلس سنای آن زمان لایحه قانون ملی شدن نفت کشور را که از سوی فراکسیون جبهه ملی ایران به مجلس شورای ملی پیشنهاد شده و قبلاً از تصویب آن مجلس گذشته بود به اتفاق...

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ)

در این نشست که با میزبانی ام آر جی(سازمان دفاع از حقوق اقلیتها) و یو ان پی او(سازمان ملیتهای بدون نماینده) در روزهای ۲۳ و ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ برگزار شده بود مارک لاتیمئر دبیر سازمان بین المللی دفاع از...

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

کانون نویسندگان ایران در تبعید، طلوع سال نو و نوروز خجسته را به مردم ایران و فرا رسیدن بهار را به همه مردم این جهان پهناور تبریک می گوید و برای همه آنان آرزوی شادی، صلح و آسودگی دارد.

برای گذر از تنگناها و موانع در راه استقرار دمکراسی در ایران، پایهها و روشهایی را که محتوی پیمان همبستگی ما هستند، برای نقد و بررسی و گسترشهمکاری ها به هممیهنان و جامعه ایرانی به شرح زیر ارائه...

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

زنی است که داستان نویسی را در دوران بازیافت پس ازشهریور سال 1320 در ایران، به شکل جدی آغاز کرد و ادامه داد و به این شکل نسلی از زنان پس از وی از او آموختند. سیمین دانشور زندگی را در سکوت و بی غوغا...

چپ دموکرات ایران

در كنار این واقعیت سیاسی حكومت مذهبی، این بار و به صورتی گسترده شاهد تحریم همهجانبهی نمایش انتخابات از سوی گروههای مختلف سیاسی، مدنی، اجتماعی و قومی بودهایم. تحریم فعال انتخابات در حقیقت چیزی نیست...

اتحاد جمهوریخواهان ایران

اتحاد جمهوریخواهان ایران خواستار پایان دادن به کشتار مردم توسط رژیم حاکم بر سوریه است. ما با اعلام همبستگی عمیق خود با جنبش آزادیخواهانۀ مردم، از هر تلاشی برای متوقف نمودن حمام خون در این کشور...

جبهه ملی ایران

ما بر این اعتقادیم که یک حکومت ملی زمانی در ایران مستقر و پایدار خواهد شد که همواره از رای اکثریت مردم برخوردار باشد. ما تحریم انتخابات کنونی را همچنان قدمی در جهت شکل گیری اراده ملی برای چنین...

نظر1
دمکرات‌های چپ تبریز

ما می توانیم با حفظ هوشیاری و افشای این ترفندها و عدم شرکت در انتخابات فرمایشی, به سهم خود در گسترش جنبش جاری تحریم سراسری انتخابات فرمایشی موثر باشیم و کارزار عمومی تحریم انتخابات فرمایشی رژیم را...

جبهه ملی ایران

۲۹ و ۳۰ بهمن ۱۳۹۰ برابر با ۱۸ و ۱۹ فوریه ۲۰۱۲

وین-اتریش

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

کانون نویسندگان ایران «در تبعید»، از آزادی اندیشه و بیان به هر زبانی که باشد دفاع می کند و در این راستا می کوشد ذهنیت عمومی را، به اهمیت همدلی و سخن گفتن به هر زبان ممکن را مورد تاکید قرار دهد....

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ)

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان در ایران، آداپ، ازحکومت ایران میخواهد تا ضمن پایان دادن به ممنوعیت اعمال شده نسبت به تحصیل زبان ترکی آذربایجانی وهمچنین دیگر زبانهای غیر فارسی در مدارس ایران...

صفحه‌ها