احزاب و سازمان‌های سیاسی

اینک نیز افراطیون این جناح سعی در هر چه دوقطبیتر کردن اوضاع میکنند تا هیچ گونه راه حلی برای کاستن از این وضعیت دوقطبی فرصت طرح نیابد و به شدت ملکوک و سرکوب شود. ... آنان همچنان با دروغ، تهمت،...

جبهه ملی ایران

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور فشار و سرکوب علیه هموطنان بهائی را تحت هر عنوان محکوم نموده خواهان پایان دادن به این تضییقات و آزادی شهروندان بهائی میباشد. ما به دنبال تحقق ایرانی هستیم...

باسلام و احترام، به اطلاع ميرساند كه آقای حسن رحيم پورازغدي عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در سخنرانی خود در حسينه جماران به مناسب روز دانشجو كه عصر روزسه شنبه 24 آذر ماه از شبكه اول سيماي جمهوری...

جبهه ملی ایران

جبهه ملی ایرا ن به بازداشت غیر قانونی دکتر حسین موسویان رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران بشدت اعتراض دارد و خواستار آزادی همه زندانیان آزادیخواه است.

مجموعه حوادث رخداده پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری و به ویژه وقایع روز عاشورا نشانه شکست کامل کودتا و کودتاگران است و نه نشانه اقتدار حاکمیت

جبهه ملی ایران

اقدامات جنایتکارانه رژیم در این مدت نه تنها شعله های اعتراض مردم را خاموش نکرده ، بلکه آنان را در اعتراض و ابراز خواست های خود مصمم تر و مخ الفتشان با حکومت را عميق ترنموده است.

نهضت آزادی ایران

آیت الله منتظری أسوه و الگویی برای تعهد عملی به امر به معروف و نهی از منکر بود که هیچگاه حق را فدای مصلحت نکرد و در برابر وسوسه قدرت زانو نزد.

جبهه ملی ایران

مبارزه امروز شما در شرایط اختناق و دوران تاریکی از تاریخ سیاسی کشور بسیار دشوار و همراه مشکلاتی فراوان است. ما از اینکه شما در این شرایط دشوار و نا هموار سخت ایستاده اید و نظر و خواسته های بحق خود...

جبهه ملی ایران

در کشور خود ما چنان عقبگردی بسوی استبداد و زیاده خواهی و خشونت و فساد رخ داده است که مردم جهان را متحیر کرده که چگونه مردمی چنین آزاده و خردمند و هوشمند می توانند خود را در چنین منجلاب استبداد و...

اکنون بزرگداشت شانزده آذر در شرایطی برگزار می شود که صدها دانشجو بخاطر اعتراضات مسالمت آمیز خود در زندان ها بسر می برند و در استانه برگزاری بزرگداشت این روز، هنوز بسیاری از فعالان دانشجویی را...

نهضت آزادی ایران

اعضای ارشد اين سازمان در تماس های تلفنی و يا حضوری از سوی ماموران وزارت اطلاعات مورد تهديد قرارگرفته اند. آخرين مورد احضار آقای مهندس محمد توسلی، رئيس دفتر سياسی نهضت آزادی و ابلاغ ممنوعيت ادامه...

جبهه ملی ایران

حاكمیت نگران است كه در شانزده آذر ۱۳۸۸ اجتماعات وسیع دانشجویی تشكیل شود و ازاینرو هر اجتماع چند نفره دانشجویان و یا دانشجویانی كه چهره های شناخته شده ای در دانشگاه ها هستند بازداشت می شوند.

اتحاد دموکراسی خواهان ایران

" اتحاد دمكراسی خواهان ایران " براین باور است كه این حركت بزرگ وگسترده ی مردمی با وجود كاستی ها یش با رشد همه جا نبه ی آگاهی وسازمان یابی و وحدت عمل شركت كنندگان آن، می تواند روز به روز عمق و...

حمید ذولنور

اولین و مهمترین برنامه کمیته دانشگاه تعطیل سراسری دانشگاه تهران بمناسبت روز ۱۶ آذر بود. بیش از هفت سال از کودتای ۲۸ مرداد میگذشت و در تمام طول این زمان دستگاه حاکم تمام قدرت خود را برای برکناری...

نهضت آزادی ایران

به حاکمان نظامی و سیاسی اكیداً توصیه میشود که مدیریت سیاسی را جایگزین مدیریت امنیتی و نظامی فعلی کرده، با پذیرش وجود بحران و به رسمیت شناختن جنبش سبز، پلهای پشت سرشان را برای یافتن راه حلهای...

جبهه ملی ایران

مصدق و نوزده نفرهمراهان او پس ازچهار روز تحصن بی نتیجه در کاخ مرمر که بعنوان اعتراض به تقلب درانتخابا ت دوره شانزدهم مجلس شورای ملی بعمل آوردند، سرانجام در روز اول آبانماه ۱۳۲۸ در منزل دکتر مصدق...

صفحه‌ها