مهدی فتاپور

تداوم فاجعه ملی

تا زمانی که قوانینی چون ارتداد و سب النبی رسماً نفی نشده، تا زمانی که بهاییانی هستند که به دلیل اعتقاداتشان در زندان هستند، تا زمانی که صادرکنندگان احکامی دردهه شصت که تنها می‌توان بر آن‌ها جنایت نام نهاد در سطوح تصمیم گیران قضایی کشور حضور دارند. تا زمانی که اعتراض به چنین جنایت‌هایی در سایه مصلحت طلبی‌های دیگری قرار گیرد فاجعه سال 67 به یک فاجعه تاریخی کشور ما بدل نگردیده و یادآوری و تلاش برای تبدیل مخالفت با آن به یک عاطفه ملی اهمیت سیاسی عملی روز دارد.

تایید کابینه، تداوم شرایط موجود، جای خالی اصلاح‌طلبی

تائید وزرای معرفی‌شده در مسائل فرهنگی اجتماعی با خواست‌های اصلاح یا تحول‌طلبانه منافات دارد. مشکلات کشور یک مجموعه به‌هم‌پیوسته است و مقابله با فساد حاکم بر تاروپود روابط کشور بدون درگیری با عاملین اصلی آن‌ که با چنگ و دندان از حفظ شرایط موجود دفاع می‌کنند، امکان ندارد. دفاع از شرایط موجود با اصلاح‌طلبی و تحول‌خواهی منافات دارد.

بخش: 

انقلاب، اصلاحات (بخش دوم)

برداشت از راههای گذار قبل از انقلاب و امروز

اگر در آن زمان خطای تحلیل گران در مطلق کردن یک نوع گذار در شرایط آنروز جهان قابل فهم و توضیح است تداوم همان مطلق گرایی بمدت سی سال پس از انقلاب در شرایطی که تمامی تحولات جهان خلاف این مطلق گرایی حکم می کنند خطایی است غیر قابل تبیین.

انقلاب، اصلاحات (بخش اول)

برداشت از راههای گذار قبل از انقلاب و امروز

تحولاتی که با سرنگونی نیروی حاکم و فروپاشی سیستم و جایگزینی آن با نیروهای خارج از حکومت صورت گرفت. پس از انقلاب بهمن و نیکاراگوئه که نمونه های تیپیک از انقلابات کلاسیک، سرنگونی و فروپاشی سیستم اند، ما با نمونه مشابهی در دوره مورد بحث مواجه نیستیم تنها می‌توان سرنگونی حکومت نجیب بدست مجاهدین و سپس طالبان را در این چارچوب بررسی کرد.

فرارویاندن رد فجایع دهه شصت به عاطفه ملی

در کشور ما در سالهای پس از انقلاب این همه فاجعه رخ داد، ولی ما با آثار با ارزشی که در سطح توده ای انعکاس یافته و فجایع آندوران را بیاد آورد، روبرو نیستیم. در جریان ملی شدن صنعت نفت و حوادث بیست و هشت مرداد در شرایطی که ابعاد فاجعه با انچه در سالهای دهه شصت رخ داد قابل قیاس نیست ما آهنگ مرا ببوس را داریم، ولی در دهه شصت ما فاقد چنین اثری هستیم.

چریک های فدائی خلق و مبارزه توده ای روشنفکری ـ دانشجوئی

سخنان مهدی فتاپور در سمينار

حمید مطرح کرد که تصمیم گرفته شده سازمان یک شاخه سیاسی تحت مسئولیت خود حمید تشکیل دهد. قرار بود من، انوشیروان لطفی و محمود نمازی روز چهارم مهر ٥٢ مخفی شویم و من در این شاخه با مسئولیت فعالیت دانشجویی و انوش و محمود در شاخه های دیگر سازمان فعالیت کنند.

بزرگداشت چهل و پنج سالگی جنبش فدایی

کشور ما کماکان به «نه» نیاز دارد. نه ای که چند سال پیش در جنبش سبز انعکاس یافت و در تاروپود جامعه حضور دارد. بزرگداشت جنبش فدایی بزرگداشت آرزوها، امیدها، تلاشها و فداکاریهای نسلی از روشنفکران ایران است. کشور ما به این بزرگداشت نیاز دارد.

جنبش دانشجویی، دشواری ها و امکانات

مقایسه جوانان و دانشجویان امروز با جوانان و دانشجویان سال‌های قبل از انقلاب و یا حتی نسل های قبلی دانشجویی خطاست. روش‌ها و اشکال مبارزاتی و موضوعات مورد توجه دانشجویان، امروز با گذشته تمایزات بنیانی کرده و بدون چنین تمایزاتی نمیتوان در رابطه با موقعیت جنبش دانشجویی امروز نظر داد.

جنگ و خونریزی از لیبی تا افغانستان

در لحظه کنونی افراط گرایان اسلامی مهمترین خطر برای صلح و پیشرفت منطقه هستند. خنثی کردن آنان، جلوگیری از کسب قدرت توسط آنان در این یا آن کشور و تضعیف نقش آنان در روندها مقدمترین گام در پایان دادن به جنگ و خونریزی در منطقه است. نیروهای دمکرات و کشورهای غربی در دهه های اخیر بارها به خطر قدرت گیری این نیرو بی توجه بودند و برای مقابله با دشمنی که در مقطع پراهمیت‏تر تصور می‎‏شد به همراهی با افراط گرایان روی آوردند.

خط قرمزها، چالش یا تبعیت

کشور ما نیاز به هنرمندان، نویسندگان، روشنفکران و سیاستمدارانی دارد که به خط قرمزهایی که حتی در وجه عمده با قوانین خود کشور در تناقض است نه گویند.
اگر کسانی نباشند که به محدوده های تعیین شده اعتراض کنند، اگر کسانی نباشند که افکار عمومی را با مشکلاتی که سیاست حاکم بر کشور پدید آورده و می آورد آشنا سازند، اگر سیاست مداران و احزابی نباشند که افق‏های وسیعتر فردا را ترسیم نکنند،خط قرمزها ابدی خواهد بود.

بخش: 

چپ در ایران، امکانات و دشواری‏های همگرایی و وحدت

اولین گام در تلاش برای وحدت نیروهای چپ انتخاب مدلی است که نیروها هدف خود قرار داده‏اند. بحث وحدت و شکل دهی یک حزب واحد بدون تعیین مدل به شکست خواهد انجامید. نیروها و فعالین بر اساس مدلی که پیشنهاد دهندگان برگزیده‏اند تصمیم میگیرند که آیا به چنین تلاشی نظر مثبت داشته و در آن مشارکت کنند و یا نظاره گر باشند. این ایده که میتوان نیروها را به پیوستن به وحدت چپ فراخواند و ارائه مدل را به بحث‏های آتی واگذار نمود نمی‏تواند موفق بوده و پاسخ درخوری از جانب فعالان غیر متشکل و یا جوانان دریافت کند.

مقایسه لایحه ارائه شده با قانون مصوب سال 1360

تغییرات مزبور نشان میدهد که تدوین این قانون نه درراستای بررسی نواقص قانون سال 1360 وانطباق آن با قوانین مدرن تجربه شده و یا قانون اساسی بلکه در راستای خواست محافظه کاران وبندزدن بیشتر به شکل گیری احزاب و انجمن های مدنی در ایران است

چپ در ایران: امکانات و دشواری‏های همگرایی و وحدت

مرز و هویت سازمانهای سیاسی جدی و توده ای بر اساس تاریخ و عملکرد مشخص آنها تعیین میشود. مباحث نظری و چشم اندازهای فردا، آنجایی میتوانند به شکل گیری و هویت یک جریان سیاسی منجر شوند که در عملکرد آن جریان انعکاس یابند. مباحث نظری راجع به آینده های دور در درون یک حزب ضرور است ولی هویت این حزب بر مبنای این فرضیه ها و نظریه ها تعیین نمیگردد

اشغال سفارت آمریکا در بهمن ١٣٥٧ توسط چریکهای فدایی خلق دروغی بيش نيست

همانطور که شما اشاره کردید من در آنروزها مسئولیت ستاد سازمان در تهران را بر عهده داشتم. هيئت اجرائی و مسئولين ستاد نه تصميمی برای حمله به سفارت امريکا گرفته بودند و نه سازمان در روز ٢٥ بهمن ٥٧ به چنين اقدامی دست زد. اقداماتی که در سطح تهران توسط نیروهای وابسته به سازمان صورت میگرفت به اطلاع ما میرسید. هیچ اطلاعی مبنی بر حمله به سفارت توسط نيروهای وابسته به سازمان بدست ما نرسید. تسخیر سفارت در روز 25 بهمن ماه توسط نیروهایی که ارتباطی با سازمان نداشتند صورت گرفت و بنام سازمان چریک‏های فدایی خلق مطرح شد.

کارنامه صد روزه آقای روحانی

مشکلات اقتصادی کشور در حدی عمیق است که انتظار حل آنرا در مدتی کوتاه نباید داشت. در ماههای اخیر مسئولان کشور در هر فرصتی از وخیم بودن اقتصادی که از دولت قبل تحویل گرفته‏اند سخن گفته اند و این بدان معناست که آنان از تخفیف مشکلات در کوتاه مدت ناامیدند و میکوشند افکار عمومی را برای مواجهه با دشواری‏ها آماده سازند. کشور ما در بحران رکود تورمی عمیق بسر میبرد. همه ارزیابی ها حاکی از اینست که در یکسال آینده روندهای منفی ادامه خواهد داشت. تخفیف تشنجات در رابطه با غرب میتواند فشار تحریمها را کاهش دهد ولی در آینده نزدیک تحریم ها بطور کامل لغو نخواهد شد.

بخش: 

چپ در ایران، امکانات و دشواری‏های همگرایی و وحدت

تقسیم نیروهای چپ بر اساس تئوری‏های حاکم در قرن گذشته و یا اظهار نظر در رابطه با آینده های دور در بهترین حالت کم توجهی به تحولات چند دهه اخیر و بی توجهی به پیچیدگی هایی است که جهان در برابر آن قرار دارد و تحولات آینده را رقم خواهد زد و در بدترین حالت ناتوانی در مواجهه با دشواری‏های امروز و ارائه برنامه‏های مشخص برای آینده نزدیک ایران و جهان و فرار از این ناتوانی است با توسل به تمایزات نظری واقعی و یا غیرواقعی و نظریاتی که برای آینده های دورتر تحولات بشری ارائه می‏گردد.

اولین گام در تلاش برای وحدت نیروهای چپ انتخاب مدلی است که نیروها هدف خود قرار داده‏اند. بحث وحدت و شکل دهی یک حزب واحد بدون تعیین مدل به شکست خواهد انجامید.

کانون فرهنگی-سیاسی و شوراهای خلق ترکمن مدافع خواسته های ملی بودند

مصاحبه با رفیق مهدی فتاپور به مناسبت سالگرد رویداد جنگ اول ترکمن صحرا

هدف آن بود که هیات از نظر سیاسی قوی باشد و بتواند تصمیم گیری کند و در عین حال چهره های شناخته شده ای عضو آن باشند که در صورت شکست ماموریت و تداوم جنگ بتوانند در فعالیت های تبلیغی شرکت کنند و سیاست سازمان را توضیح دهند. البته خود این ترکیب نشان دهنده بیدقتی ما و عدم شناخت ما از شرایط بود. چپ بودن ترکیب ما (٤ مرد و ٢زن بدون چادر و روسری) مشخص بود و تعیین این ترکیب برای رفتن به شهری که جنگ در آن در جریان است و تمام رفت و آمدها کنترل می شود، کاملا خطا بود. من در مازندران متوجه این اشتباه شدم و خوشبختانه بدلیل آنکه مسیر بندر ترکمن هنوز کنترل نمی شد و از این بندر یک راه فرعی به بخش ترکمن نشین گنبد وجود داشت، مشکلی پیش نیامد.

همگرایی نیروها، امکانات، دشواریها

در چارچوب این مدل مجرد، جنبش سبز ظرف اصلی ائتلافهای سیاسی برای نیروهایی است که خود را جزئی از این جنش می دانند. این جنبش که چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهور شکل گرفت، از دیدگاه اجا صحنه اصلی مبارزه برای تحولات دمکراتیک در ایران بود. این جنبش هنوز زنده است و یکی از عناصر اصلی در تحولات آینده کشور ما خواهد بود. نیروی اجتماعی جمهوریخواهان یکی از نیروهای متشکله این جنبش بود و درعمل اجتماعی در کنار دیگر نیروهایی که عناصر شکل دهنده آن بودند قرار گرفت.

تحریمها، انتخابات و مشکل عمده اپوزیسیون ایران: عدم توانایی در همکاری

کشور دمکراتیک ایران امکانات رشد برای تمام اجزاء، بخصوص برای آنهایی که عقب ماندهترند، بطور جدیتری میتواند فراهم بکند. ولی وقتی این امکان در ایران امروز وجود ندارد و کشورهای همسایه رشد می کنند، گرایشهای تجزیهطلبی و جدایی رشد میکند. مسئله ملی قومی در ایران بسیار جدی است. ما باید خیلی با جدیت به آن توجه بکنیم و دنبال راه حلهای مشترک و درازمدت باشیم. گزارش نشست پالتاکی دفتر پژوهش حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) با مهدی فتاپور

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - مهدی فتاپور