استفن هاوکینگ

زمان حاضر یکی از خطرناک‌ترین دوران ها برای سیّاره ما است

به عنوان یک فیزیک‌دان نظری ساکن ‘کمبریج’، من بخش عمده عمرم را در حبابی با امکانات و امتیازات فوق‌العاده سپری کرده‌ام. کمبریج شهر خاصّی است که پیرامون یکی از بهترین دانشگاه‌های دنیا شکل گرفته است. در همین شهر کم جمعیّت هم، جامعه علمی‌ای که من در دهه بیست زندگی‌ام وارد آن شدم، حتّیٰ کوچک‌تر و کم جمعیّت‌تر هم است.

اشتراک در RSS - استفن هاوکینگ