دنیز ایشچی

اسطوره "کوبانی"

مردم کوبانی به میلیاردها انسان آزاده جهان روی آوردند و رسانه های مجازی بزرگترین اسلحه آنها بود. در شرایطی که در پیشرفته ترین کشورهای غربی جهان هنوز این مساله که آیا زنها می توانند در صف مقدم جبهه جنگ بکنند یا نه سوالی پاسخ داده نشده تلقی می شود، در کوبانی دختران و زنان نه فقط در صف مقدم حمله قرار داشتند، بلکه در خیلی موارد جنگ های تن به تن خیابانی را رهبری می کردند. بدون شک پیشگامی زنان در رزم تن به تن و کوچه به کوچه و انعکاس بین المللی آن افکار عمومی تمامی انسانهای آزاده جهان را تحت تاثیر قرار داد.

آیا سلاح به دست گرفتن زنان در نبرد با داعش درست است؟

وقتی این نیروها به چهل کیلومتری محل اقامت شما نزدیک شده باشند و بسمت شهر شما پیش روی میکنند آیا زنان، مثل مردان حق دفاع از هستی و حیات خویش را دارند، یا باید به شیوه توصیه شما دست به اسلحه نبرند، مبادا که این کار مورد تشدید خشونت بشود.

کنفرانس چپ و بیماری شکوفائی نظام

استراتژی تحول دموکراتیک با سمتگیری سوسیالیستی، نزدیک ترین بینش محوری می باشد که در تلاش است خود را از این بیماری خلاصی بخشد، ولی همین استراتژی از یک طرف چشم به تحولات دموکراتیک درون حکومتی دارد، از طرف دیگر چشم در گذر دموکراتیک از نظام ولایت فقیه. این استراتژی که هنوز امیدوار است که می تواند از جمهوری اسلامی ایران، جمهوریت آن را حفظ کرده و می خواهد دموکراسی را جایگزن جنبه اسلامی آن بکند.

یوتلیترینیسم و انتخابات آزاد

انتخابات آزاد بدون آزادی احزاب، سندیکاها، روزنامه ها، انتشارات، سخن، قلم، آزادی زنان، تامین حقوق ملیتها و استقرار نهادهای جامعه مدنی قابل تحقق نمی باشد. شرط اولیه لازم جهت فراهم آمدن شرایط اولیه بابت امکان تحقق انتخابات آزاد تنها پس از عبور سکولار دموکراسی از نظام جمهوری ولایت فقیه قابل تحقق می باشد.

به بهانه پنجمین سالگرد کودتای ولایت فقیه و خیزش جنبش سبز

پس از گذشت پنج سال از کودتای آشکار ولایت فقیه برای انتصاب آقای محمود احمدی نژاد بر مقام ریاست جمهوری علیه کاندیداهای دیگری که از فیلتر تایید شورای نگهبان مورد تایید ولایت فقیه گذشته بودند و جنبش انفجاری مردمی بر علیه این دزدی آشکار آغاز شد. هنوز بحث ها و نظر ها جهت درس آموزی از علل این جنبش و چگونگی سرکوب آن در میان اپوزیسیون حکومتی، خصوصا اپوزیسیون سکولار دموکرات ادامه دارد. نوشته زیر تلاشی است بر نورافشانی از زوایای مختلف بر تصویر خیزش مردمی و سبزینه گی یا رنگین کمان رنگهای مختلف آن.

یادبود نورماندی پیغام صلح یا صف آرائی نوین

مراسم هفتادمین سالگرد پیشروی نیروهای متفقین در سواحل نورماندی در مقام آغازی بر پایان جنگ جهانی دوم برگزار شد. یکی از واقعیت های تاریخی مربوط به جنگ جهانی دوم این می باشد که شکست نیروهای ارتش نازی در اتحاد شوروی، آغازی بود بر شکست نازیسم که همگام با شکست نیروهای هیتلر در جبهه های دیگر اروپا و آفریقا همراه بود. در مراحل نخستین، این مردم و ارتش اتحاد شوروی بودند که با دادن بیست میلیون کشته نیروهای دشمن را شکست داده، قدم به قدم به عقب نشانده و در نهایت وارد برلین شدند. امروز در مراسم هفتادمین سالگرد شکست نیروهای ارتش هیتلر، مراسم ورود نیروهای متفقین به نورماندی فرانسه بعنوان آغازی بر شکست نیروهای ارتش نازی جلوه داده می شود. این در شرایطی است که نه تنها ذکری از نقش ارتش شوروی در میان نیست، بلکه تعداد قابل توجهی از رهبران سیاسی جهان که در آن شرکت فعال و مستقیم ندارند.

خط قرمزهایی که رنگ می بازند

شاید به نظر ایشان فقط نامه نوشتن به مقامات حکومتی و حمایت از بد های حکومتی در مقابل بدترها برای تغییر و تحولات اجتماعی کافی باشد. یاد سرنوشت ملکم خان ارمنی می افتم که قبل از مشروطیت از مسیحیت به اسلام گروید و در لندن اقدام با انتشار نشریه کرده و اعلام می کرد که غربی ها نظام قانون مدنی را از کتاب آسمانی مسلمانان گرفته اند، با وجود چنین چرخش صد و هشتاد درجه ای نتوانستند اعتماد روحانیون وقت را نسبت به خود جلب کنند. آیا تاریخ دوباره در لندن تکرار می شود؟

دموکراسی و جمهوریت

مدل سیاسی آلترناتیو آینده نه تنها باید محورهای ارزشی اش را بر بستر تضمین حقوق بشر، ترقی و تعالی ارزشهای انسانی و عدالت اجتماعی قرار دهد، بلکه باید از جهالت و خرافات هر چه بیشتر فاصله گیرد و ارزشهای سکولاریستی را از محورهای اساسی ساختاری کارکرد خویش قرار دهد. این مدل باید از ارزشهای سودجویانه و مصرف گرائی بی رویه سرمایه داری، خصوصا سرمایه داری طفیلی تجاری و رباخواری و اختلاس فاصله گرفته و...

برده داری نوین

آیا این نوع زندگی یک نوع برده داری مدرن و اوتوماتیزه شده نوین نیست؟آیا ماها مثل روبوت ها و برده های کوک شده ای نیستیم که در وحله اول بصورتی اتوماتیک و برنامه ریزی شده ای برای بانکها، شرکت های بزرگ بین المللی و غیره بیگاری می کنیم؟

پرتوی بر استراتژی امنیتی آمریکا

در زمینه کنترل بر بازارهای جدید مصرف، منابع طبیعی، سرمایه گذاری، و نیروی کار، هنوز کارهای ناتمامی در کشورهای اروپای شرقی و جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوری سابق باقی مانده است که در دستور کار آمریکا و غرب قرار دارند که اوکراین یکی از آنها می باشد. البته یکی از هدف های بلند مدتی که برای فازهای بعدی کنترل غرب و آمریکا بر منابع طبیعی انرژی و معدنی قرار گرفته است، کشورهای آسیای میانه از قبیل تبت، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و قیرقیزیستان و غیره می باشند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - دنیز ایشچی