نصرت شاد

از زیبایی مقاومت - تا وداع با مادر

پیتر وایس - ادبیات سیاسی

آثار پیتر وایس آنزمان بخشی ازمکتب ادبی آوانگارد و سوررئالیسم اروپایی بودند. خصوصیت نمایندگان ادبیات آوانگارد آنزمان، نارضایی آن دررابطه با برخورد زبان وادبیات با واقعیات اجتماعی و سیاسی بود

خدای سادیستی، و آخوند مازوخیستی

فلسفه بورژوایی، پایان یا آغازی نو؟

امیل سیوران ، فیلسوف یهودی کشوررومانی و مقیم فرانسه را مهمترین شکاک و منقد فرهنگ قرن 20 معرفی می کنند. او در جایی خدا را سادیستی و روحانیون و عارفان را مازوخیستی نامید که دور مردم و خلق الله بیچاره را احاطه نموده اند

فلسفه و دین ، آتن و اورشلیم

اندیشه غرب و متفکران یهودی اش

دراینجا بطورمختصر- به زندگی وآثار یک فیلسوف روس و یک جامعه شناس مجارستانی اشاره میشود. هردو یهودی تباربودند. یکی بعد از "کودتای" لنین درسال 1918 به فرانسه گریخت و دیگری بعداز بقدرت رسیدن فاشیسم،به آمریکا پناه برد

غرب و هومانیستهای مسیحی اشما و مشاهیر اصلاحگرایی غرب

او در کتاب "در رسای جنون و سرکشی" نوشت که انسان مدرن غیر از تقوا و دانایی، به یک شورش و سرکشی نیز نیاز دارد، چون بدون جنون و سرکشی، نه عشق، نه ازدواج، نه تولید فرزند، نه فیلسوف و نه سیاستمدار وجود می داشت. سرکشی علیه ارزشها و معیارهای زمان، گاهی نشان دانایی و عقلمندی است.

رمان اتوپیستی و ادبیات سیاسیشاه انگلیس و اعدام توماس مور

توماس مور با آثارش پایه گذار یک سنت تفکر سیاسی گردید. با دید امروزی رمان اتوپیستی او از خیلی نظرها کتابی است لیبرال، گرچه او آته ایست ها را آن زمان فقط قابل مدارا می دانست. نظام اتوپیستی او قادر است بدون درسهای اخلاقی دین مسیح روی پای خود دوام بیاورد؛ اگر انسانها این چنین فردگرا نبودند

دو زن ، و دو جایزه ادبی نوبل

دراینجا بطور مختصر به زندگی و آثار دوزن برنده جایزه نوبل در ادبیات اشاره میشود. یکی لهستانی است که در مکتب رئالیسم سوسیالیستی سرود- و دیگری اهل آفریقای جنوبی است که به سبک رئالیسم انتقادی نوشت

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - نصرت شاد