مهیار زاهد

هفت اشتباه رایج تحليلگران سیاسی ایران

یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری لزوم بازنگری و توجه بیشتر به دو مقوله را در کشور پر رنگ تر کرد. یکی بحث‌ مربوط به فرآیندهای نظرسنجی در کشور که اغلب با حقیقت و نتیجه نهایی انتخابات در تناقض است و دیگری تحلیلهای ارائه شده توسط تحلیلگران سیاسی چه در رسانه‌های داخلی و  چه در رسانه‌های خارجی.
تحلیلهای سیاسی تحلیلگران مختلف ایرانی صرف نظر از این که به کدام گروه و یا جناح سیاسی تمایل دارند، همواره از کاستی‌هایی رنج می‌برند که معمولا در تمامی آنها مشترک است.

اشتراک در RSS - مهیار زاهد