ابراهیم یزدی

گفت‌وگوی روحانی و اوباما سمبل تعامل ایران وجهان

یزدی درباره وقایع اخیر در حوزه دیپلماسی به «بهار» می‌گوید: «ورای این‌که این تماس یا دیدار به کدام سمت و سو میل می‌کند، این قدم را باید مثبت ارزیابی کرد. این تماس نشان داد جمهوری‌اسلامی درنهایت به این نتیجه رسیده است که نفس مذاکره و دیدار به معنی دفع نیست»

نامهء خصوصی دکتر ابراهیم یزدی به آقای محمد جواد حجتی کرمانی

دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۰، در پاسخ نامهء محمد جواد حجتی کرمانی، جوابیه ای برای ایشان ارسال نمود. در این نامه، دبیر کل نهضت آزادی ایران، به بیان بسیاری از مسائل پرداخته است. متن این نامه(که ابتداً بصورت خصوصی برای گیرنده ارسال شده بود) جهت انتشار در اختیار ندای آزادی قرار گرفته است. توجه شما را به آن جلب می نماییم.

جنبش سبز ایران در گفتگو با ابراهیم یزدی

ولی الان دیگر نمیتوانند. حتی من باید این را بگویم که آقای کروبی و آقای موسوی هم دیگر نمیتوانند این جنبش را خاموش یا کنترل کنند. مگر آن که حاکمیت بیاید، همانطور که آقای مکارم شیرازی یا دیگران بهدرستی پیشنهاد کردهاند، مثل همه جای دنیا با رهبران این جنبش به مذاکره بنشینند و در مواردی باهم توافق کنند

اشتراک در RSS - ابراهیم یزدی