ناصر زرافشان

پیام تسلیت ناصر زرافشان

اکنون که جامعه پس از چند دهه با صرف هزینه انسانی و مادی کمر شکن و هنگفت باز هم با سر خوردگی به سرابی رسیده است که نتیجه باورهای توهم آلود و فریب آمیز دهه های اخیر است، از نو، با دریغ و درد، به گذشته و نقش و جایگاه آن نسل، واپس می نگرد. یاد و خاطره عزیز فرهودی و میراث او و همرزمان او را گرامی می داریم.

جنبش ضد سرمایه داری، ریشه های بحران و چشم انداز آن

در این شرایط و با وضعی که نظام سرمایه داری و به ویژه سرمایه مالی مسلط و نظامهای حاکمی که در خدمت آنها هستند، پیدا کرده اند؛ برای مردم راهی باقی نمانده است جز آن که به خیابانها بریزند و اعتراض خود را فریاد بکشند: "ما 99 درصدیها هستیم."

سوار بر امواج رسانه ای غرب

متجاوز از یکصد سال است مردم ایران به خاطر استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه میکنند، به خاطر شعارها و خواستههایی که تعریف و مضمون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مشخصی دارند. چه زندگیها که هزینهی این مبارزه نشده و چه جانهای نازنینی که راه این اهداف نثار نشده است. چرا باید اکنون این شعارهای سهگانه را به فراموشی سپرد؟ و یک کلمهی «سبز» را جایگزین آنها کرد که حاوی هیچ درونمایهی تعریفشدهی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیست؟

 

پاسخ دکتر ناصر زرافشان به پرسش های مجله آرش

من زندگی مخفی ندارم

دکتر ناصر زرافشان، وکيل پروندۀ قتلهای زنجيرهای و از اعضای هيئت دبيران کانون نويسندگان ايران و عضو کانون وکلای ايران که به دعوت آنگليکا بر، مسئول روابط اروپا و ايران در پارلمان اروپا و آقای دانيل کوهن بنديت، رئيس احزاب سبزهای کل اروپا، برای سخنرانی در نشست «بررسی مسايل محيط زيست در ايران و روابط ايران و اروپا در آينده» راهی مقر پارلمان اروپا در بروکسل بود، روز گذشته در فرودگاه تهران ممنوع الخروج و گذرنامۀ وی ضبط شد. با اودر اين مورد گفت و گوی کوتاهی کرده ايم که در پی می آيد.

طرف سومى هم وجود دارد

خواسته‌ى مردم ايران استقرار يك نظام دموكراتيك در كشور است كه حقوق و آزادی‌هاى آن‌ها را تأمين و راه توسعه و پيشرفت جامعه را بگشايد و اين ارتباطى به اهداف آمريكا كه خاورميانه را به‌عنوان بخش حساسى از استراتژى جهانى خود تلقى می‌كند، ندارد.

بخش: 
اشتراک در RSS - ناصر زرافشان