مهدیه گلرو

ما تلاش کردیم، هر چند به دانشگاه بازنگشتیم اما اوین را دانشگاه کردیم

همین روزها بود که کاندیدای پیروز انتخابات دهم ریاست جمهوری در چشم ما نگاه کرد و موجودیت ما را زیر سوال برد. بازداشتهای گسترده اعضای شورا از ۲۵ خرداد آغاز شد که این نشان دهنده تاثیر شورا در روشن ساختن بحث محرومیت از تحصیل هست؛ که خوب می دانیم به درخت بی بار کسی سنگ نمیزند. طبیعی به نظر می رسید که دروغگو در پی کتمان و پنهان کردن اسناد بر ملا کردن دروغ خود باشد.

با ما بودی، بی ما رفتی، چو بوی گل، به کجا رفتی

نامه ای به یاد هم بندی اعدام شده اش ( شیرین علم هولی آتشگاه)

در شبی که مجموع همه شبهای عمرمان بود، چیزی را آرزو می کردیم که 20 سال پیش هم اتاقی هایمان بارها و بارها آرزو کرده بودند و آن چیزی نبود غیر از آرزوی پایان ظلم و این که شاید نسل بعد از ما این حس را درک نکنند.

برای ستاره های دربند

دربرابر تمامی ستاره های دربند سیاسی سر فرود می آورم و استقامت و مقاومت آنها را در برابر مزدوران ستایش می کنم و می گویم اندکی صبر سحر نزدیک است. تاریخ صد ساله میهنمان شبهای از این تیره تر را تجربه کرده و با تلاش همچون شمایی همگی گذرا بوده است و این نیز بگذرد

اشتراک در RSS - مهدیه گلرو