مجید روشن زاده

یوشکا فیشر: دیدار با خاتمی، لاریجانی و احمدی نژاد

کتاب خاطرات یوشکا فیشر، وزیر خارجه سابق آلمان تحت نام "من متقاعد نشده ام ـ جنگ عراق و سالهای حکومت سبزها و سرخ ها" منتشر شد... نزدیک به 30 صفحه از 350 صفحۀ این کتاب به مسئله اتمی ایران و ملاقات و گفت وگوی فیشر با احمدی نژاد، علی لاریجانی، روحانی ، خرازی و محمد خاتمی اختصاص داده شده است

اشتراک در RSS - مجید روشن زاده