میلاد یاوری

برای هر خری پالانی باید!

امروز من و تو از جنس مردمیم، از جنس طوفان و فقط من و تو یارای همپای بودن با طوفان را داریم و آنان که مردم را پایین ترین سطح هرم تشکیلات خود می دانستند، آنان که مردم را پرداخت کننده ی هزینه ی اندیشه های گاها اشتباه خود می کردند، همان ها که زمانی از ما بودند و و کوتاه مدتی بعد برتر از ما، امروز توان پیمودن راهی که ما در آن گام نهاده ایم را ندارند

اشتراک در RSS - میلاد یاوری