فرهنگ رضایی کرمانشاهی

گزارش تظاهرات کردهای مقیم تروندهایم

در محکومیت انسان کشی کردان ایزدی توسط حکومت اسلامی داعیش

روز دوشنبه 2 سپتامبر بدعوت" کمیته مشترک کردی- نروژی" در استان تروندلاگ، شهر تروندهایم تظاهراتی در مرکز این شهر در محکوم ساختن جنایات ضد بشری گروه تروریستی "حکومت اسلامی " - داعش- بر علیه مردم بی دفاع و مظلوم "ایزدی" های منطقه شنجار کشور عراق برگزار شد. در این تظاهرات که با حضور تعداد کثیری از کردهای مقیم این شهر و حمایت گسترده مردم نروژ و حمایت و پشتیبانی نمایندگان احزاب و گروه های سیاسی کشور نروژ همراه بود نسبت به این جنایات و کشتار شدیدن اعتراض کرده و آنرا محکوم کردند

حسن روحانی و منشور حقوق شهروندی

حسن روحانی در پایبندی به "حقوق شهروندی"، انتخاب هییتی از حقوقدانان را برای تهیه و تدوین منشور این حقوق اعلام کرد. وی در دیدار با نمایندگان اقلیتهای دینی در مجلس، شامل نمایندگان مذهبی زرتشتیان، کلیمیان و ارامنه، با بیان این که "دولت خود را موظف به اجرای منشور حقوق شهروندی می داند" از "جایگاه ادیان رسمی در قانون اساسی" و برسمیت شناختن حقوق مشروع این ادیان سخن گفت اما به نظر می اید که در تعریف این منشور حقوقی هیچ جایی برای دیگر اقلیتهای مذهبی چون پیروان "آیین یاری" (یارسان یا اهل حق)، جامعه بهایی و دراویش گنابادی پیش بینی نشده است.

تظاهرات و اعتراض به احکام اعدام در شهر تروندهایم در نروژ

شنبه 9 نوامبر گروهی از نیروهای اپوزیسیون ایران به همراه کردهای مقیم شهرتروندهایم در نروژ نسبت به اعدامهای فعالین سیاسی کرد،عرب و بلوچ و حمایت و همصدایی با 25 زندانی سیاسی کرد که احکام اعدام آنها توسط قوه قضاییه تایید شده است در مرکز این شهر دست به تظاهرات زدند

گرامیداشت روز اول سپتامبر، روزهمبستگی با زندانیان سیاسی در شهر تروندهایم نروژ

روز یکشنبه اول سپتامبر، به مناسبت بیست وپنجمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی، گروهی ازهم میهنان و دوستداران راه آزادی در شهر تروندهایم گرد آمدند تا یاد و خاطره جانباختگان این کشتار و فاجعه ملی را پاس بدارند.

روحانی و وعدە های انتخاباتیش

آنچه که مهم است این است کە جنبش نمی تواند و نباید خوش باورانه مطالبات خود را در کاسه اعتماد آرا به روحانی بریزد. دولت جدید، هیچ راه برون رفتی از اوضاع کنونی در پیش رو نخواهد داشت، مگر تاکید و استمرار بر اعتماد به مطالبات مردمی که او را برگزیده اند.

خواستها و مطالبات ما کجا قرار می گیرند؟

آیا بهتر نیست با اجتناب از آدرس غلط دادن و تصویرسازی یک منجی یا مصلح، با حفظ استقلال خواسته ها و مطالبات دمکراتیک وارد منازعه شد؟ آیا تشکلهای مطالبه محور ما مجال و فرصتی برای تدوین و ارایه خواسته هایشان به حسن روحانی داشته اند که با تجربه سال 88 و میثاق با آقایان موسوی و کروبی شرط انتخاب و رای دادن را التزام و عمل به آن مطالبات بگذارند؟

بخش: 

خشونت بدترین شیوە مجازات

اوج و شدت مجازات، دیالکتیک همان نارسایی هایی ست که بخش مدیریتی بر آن جامعه آوار ساخته است. هر چه میزان خشونت و مجازات افزایش یابد، نه تنها بر آلوده ساختن بهداشت روانی تاثیر مرگبار خواهد داشت، بلکه جز نهادینه کردن خشونت نتیجه ای در بر ندارد. مجازاتی که شاید در چند دقیقه انجام و پایان می پذیرد، سالها باید تلاش کرد تا تاثیرات مخرب آن را تقلیل یابد. این سیر تسلسل فاجعه باریست که رژیم در باز یافت سیاسی خود دنبال می کند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرهنگ رضایی کرمانشاهی