فرهنگ رضایی کرمانشاهی

دون کیشوت سیاسی، به کدام آسیاب باد می راند؟

-بر نیروهای ترقی خواه و دمکرات میهنمان است که با تدوین شعارها و تدوین خواستهای مطالبه محور، تاکید بر آزادی های مدنی و سیاسی و حقوق بشری، محترم شمردن و پذیرش حقوق صنفی وسندیکایی، معضلات عدیده اقتصادی ناشی از تحریمها - که بخش اعظم آن، ازبی تدبیریهای رژیم بوده است - به رئوس اساسی برای کاندیداها یا پلانی از شرایط حضور توده ای در انتخابات تبدیل شوند.

16 آذر در دانشگاه دراگوول نروژ

... وی با اشاره به موارد معتنابهی از دستگیریهای دانشجویی و فعالین سیاسی-عقیدتی و عدم رعایت کمترین موازین حقوقی زندانی، فشارهایی را که نیروهای امنیتی بر بازماندگان و خانواده های زندانیان سیاسی وارد می آورند، به اطلاع حاضران رساند و در پایان با تشکر از این فرصت، خواستار تداوم این تلاشهای دمکراتیک و حقوق بشری شد.

فرصتی برای بیان ناگفته‌ها

اشاره به محل تیرباران رفقای زندانی که معروف به پشت آشپزخانه بود و در فاصله ای نزدیک به صد متر از بندهای زندانیان به جهت فشار روانی مضاعف و تحلیل روحیه آنها، باشنیدن صدای تیر باران و لودگی های مامورین اعدام زیر پنجره‌های بند بعد از اعدام، از نکاتی بود که مورد توجه آقای احمد شهید واقع شد.

بزرگداشت نام و یاد قربانیان کشتار وسیع در زندان های جمهوری اسلامی در تابستان ١٣٦٧

گزارش از: فرهنگ رضایی
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در شهر تروندهایم در کشور نروژ، در تاریخ ٢٢ سپتامبر ٢٠١١ با برگزاری آکسیونی، بیست و چهارمین سال کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ٦٧ را گرامی داشت .این آکسیون که با حمایت حزب توده ایران و حزب کمونیست نروژ مشترکا صورت گرفت با صدور بیانیه ای با محکوم کردن فاجعه کشتار قربانیان دهه ٦٠ و نسل کشی تابستان ٦٧ بر پیمان خود با جانباختگان راه آزادی و دمکراسی تا روشن شدن حقیقت و محاکمه آمرین و عاملین این فاجعه ملی تاکید کرد.

زنگ خطری که باید جدی گرفت

در بازار نفت از دست دادن خریدارانی همچون هند و کره جنوبی و کاهش واردات نفتی چین متحد و همپیمان سیاسی اقتصادی ایران ... همزمان تحریمهایی که ارزش ریال را به شدت کاهش داده و بازاری لجام گسیخته را در برابری با ارز در کشورمان بوجود آورده است و گرانیهای لجام گسیخته ای که کارگران و زحمتکشان میهنمان را با مشکلی اساسی روبرو ساخته است

از آن روزهای داغ و بارانی

هنوز بهت و سنگینی شهادت رفیق سیروس فروکش نکرده است که دردی تازه بر سینه داغدار مادر "ام البنین" فرود می آید. رفیق فرخ هم طی یک درگیری در خیابان "فرح آباد" تهران به شهادت می رسد. تابستان داغ دیگریست. مرداد ماه سال پنجاه ویک است. انگاری باز هم عطش زمین خون می طلبد، این چه تدبیریست وشاید تقدیر؟ آسمان میهن ما آبی نیست.

در نقد نظری اغواگر

یکی از مهمترین دستاوردهایی که هیچگاه زیر فشار مضاعف دینی در عرصه حقوق اجتماعی مدنی قد راست نکرد، همانا آزادی های سیاسی گروهی، چون آزادی بیان ومطبوعات بود که طی این دوران پس از انقلاب مشروطه تا کنون با اتحاد عمل استبداد سیاسی و مذهبی توامان روبرو بوده است

حقوق بشر را فراموش نکنید!

جمهوری اسلامی طی این سه دهه نشان داده که هیچگاه متفق خوبی برای تمکین به مقاولات سیاسی و بین المللی نبوده است. و هر گاه شرایط را مناسب دیده یورش جدیدی را بر سرکوب جنبش توده ای مردم و نقض حقوق بشر و نیز زیر پا گذاشتن کلیه اصول و توافقات تدارک دیده است

سخنی در مورد مذاکرات هستەای

اگر در مذاکرات قبلی، پیشنهادات غرب و در راس آن امریکا حاکی از بسته های پیشنهادی بود، اینبار ادبیات تهدید بود که در اولین قدم با پیشنهاد هیئت نمایندگی ایران دال بر "رفع تحریم ها" در "جهت اعتماد سازی" همراه شود. بی اعتمادی مفرطی که غرب طی این مدت نسبت به برنامه های غنی سازی ایران دارد

گزارشی از فیلم و فیلمساز

باید بگویم که فقط شمایید و تنها خودتان، که می توانید همه چیز را تغییر دهید، این می تواند پیام من باشد به تمام آن مادران و مبارزان کشور شما، به عنوان کسی که به حقوق انسان ها علاقمندم و برای آزادی و دمکراسی ارزش بسیار قایل هستم".

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرهنگ رضایی کرمانشاهی