برنارد گالاگر و مارتین مانبی

کودکان زندانیان و کاهش سلامت روانی آنها در دوران زندانی بودن والدین شان

مقاله حاضر خلاصه ای است از یک تحقیق دانشگاهی که توسط دکتر برنارد گالاگر و مارتین مانبی در حال انجام است. این تحقیق در چهار کشور اروپایی و در بین کودکانی که پدر یا مادر زندانی شان دارای محکومیت های کیفری هستند در حال اجراست و هنوز به پایان نرسیده است. برگردان این مطلب، توسط «رویا صحرایی» برای ویژه نامه مدرسه فمینیستی با نام «کودکان زندانیان در سایه» انجام گرفته است

بخش: 
اشتراک در RSS - برنارد گالاگر و مارتین مانبی