عبدالنبی جنتی نژاد

خوزستان، بوی نفت و بیکاری

به اتمام رسیدن برخی پروژهها، تاثیر تحریم اقتصادی، کمبود منابع مالی جهت تامین مواد اولیه برخی صنایع و همچنین بالارفتن هزینه انرژی با شروع طرح هدفمندی یارانهها منجر به رشد صعودی تعطیلی و به حالت نیمه کار درآمدن واحدهای صنعتی و تولیدی در یکی دو سال اخیر در استان خوزستان شده است

اشتراک در RSS - عبدالنبی جنتی نژاد