اعلامیه‌ها و بیانیه‌ها

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

توافق برسر پروژه هسته ای برای مردم ايران و برای تامين منافع ملی کشور، امری سرنوشت ساز است. پروژه هسته ای با تهديدات نظامی، تحريم های اقتصادی و با تامين معاش گروه هائی از مردم ما گره خورده بود. با...

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) متاثر از دست دادن رفیق اصغر بی نیازان، این فقد بزرگ را به رفیق اشرف و فرزندان این یار فداکارمان و به هر کسی که مهر او را در سینه داشته و دارد تسلیت می گوید وهمین...

نظر1
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما عدم افزایش عادلانه دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار را محکوم کرده از خواست افزایش دستمزد حمايت می کنيم و کارگران و مزدبگیران را برای تداوم اعتراض علیە مصوبە شورای عالی، سياست های ضدکارگری...

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

مردم ایران در شرایطی سخت تر از روزهای کنونی نیز نوروز را پاس داشته اند و علیرغم محرومیت ها، با امید به آینده به استقبال بهار شتافته اند. هیچ کس نتوانسته است نوروز را از ذهن و حافظه جمعی مردم ایران...

مبارزه برای تامین حقوق زنان همواره بخشی از مبارزه ی چپ ‌ها ی سوسیالیست بوده و هست. چنانچه برای اولین باردر کنگره بین المللی سوسیالیست ھا در سال ١٩١٠ (کپنھاگ) به پیشنھاد کلارا زتکین، (از حزب سوسیال...

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

پنجمین نشست نوبتی شورای مرکزی، منتخب کنگره سیزدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در روزهای شنبه و یکشنبه ۹ و ۱۰ اسفند ۱٣۹٣ برابر ۲۸ فوریه و ١ مارس ۲۰۱۵ برگزار گردید. شورای مرکزی طی دو روز به...

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما برآنیم که بايد چپ متحد شود و در سپهر سياسی ايران نقش موثر ايفاء نمايد. نبايد چپ میدان سیاست را به پاسداران نابرابری، تبعیض، ستم، بهره کشی، خرافات و استبداد واگذار کند. در همين رابطه، مدت ها است...

نظر2

تلاش کارفرمایان، مجلس و دولت برای از میان برداشتن باقی مانده مواد حمایتی قانون کار و پایمال سازی حقوق سندیکایی کارگران و مزدبگیران را محکوم و از ايستادگی کارگران در مقابل تعرض به قوانين حمايتی...

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما کشتار بی رحمانه نويسندگان و کاريکاتوريست ها و حمله به آزادی بيان و رسانه را محکوم می کنيم، با خانواده قربانيان و مردم فرانسه همدریم و براين باوريم که تروريست ها قادر نخواهند شد که با ايجاد وحشت...

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در مقابل کارنامه یکسره منفی حکومت، در یک سال اخیر نشانه های امیدبخشی از گسترش و قوام فعالیت های حقوق بشری ایرانیان در داخل و خارج از کشور دیده شد. در داخل ایران مخالفت با اعدام رو به افزایش است....

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما حلق آويز کردن جوان فلسطينی و حمله دو فلسطينی به کنيسه، کشته و زخمی شدن چند تن از اسرائيلی ها را محکوم می کنيم و خواهان توقف درگيری ها هستيم. اقدامات انتقام جويانه به بدترشدن روابط فلسطینیان و...

نظر1
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

علیە تعرض دولت روحانی بە قانون کار بايستيد و صدای اعتراضتان را به گوش کارگران جهان و سنديکاهای قدرتمند کارگری برسانيد. بی ترديد کە اگر اقدامات ضدکارگری دولت روحانی با اعتراضات وسیع و بە موقع...

شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

ما همراه با مردم ايران و نيروهای ترقی خواه جهان می خواهيم که دو طرف انعطاف ضرور را در مذاکرات نشان دهند و از جمهوری اسلامی می خواهيم که کشور ما را بيش از اين به سوی فلاکت و فاجعه سوق ندهد. نبايد...

نظر2
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

گام مثبت دولت سوئد در تامين حقوق مردم فلسطين
ما به رسميت شناختن دولت فلسطين توسط دولت سوئد را گام مثبت در جهت تامين حقوق مردم فلسطين و اعمال فشار به دولت نتانياهو برای نشستن در پای ميز...

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما از "فراخوان به تظاهرات جهانی در حمایت از کوبانی" پشتيبانی می کنيم و همراه با آن، از فعالين سياسی، مدنی و حقوق بشر ايرانی می خواهيم که به تظاهرات جهانی در دفاع از کوبانی بپيوندند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

جناياتی چون اسیدپاشی به زنان بی‌دفاع، نه اولین مورد در حکومت ايران بوده و نه آخرین آن خواهد بود. تصویب " قانون امر به معرف و نهی از منکر" در مجلس شورای اسلامی چراغ سبزی برای انجام این جنایات...

نظر3
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ویژگی های منحصر به فرد جمهوری اسلامی بر ابعاد خصوصیات فسادآور دیکتاتوری می افزاید. در جمهوری اسلامی رأس حکومت حتی طبق نص قانون نیز به هیچ کس پاسخگو نیست و همه نهادهای منصوب او نیز تنها در برابر...

اعلاميه مشترک
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
شورای موقت سوسياليست های چپ ايران
جمعی از کنشگران چپ

نظر2
دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

چهارمین نشست نوبتی شورای مرکزی، منتخب کنگره سیزدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در روزهای شنبه و یکشنبه ۵ و ۶ مهر ۱٣۹٣ برابر ۲۷ و ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۴ برگزار گردید. شورای مرکزی طی دو روز به دستور...

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تنش زدائی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی از نظر افکار عمومی جهان پایدار و قابل اعتماد نخواهد بود مگر اینکه این تنش زدائی با نخستین گام های عملی حکومت ایران برای پاسخگوئی در مورد قتل عام ٦٧ همراه شود...

صفحه‌ها