اعلامیه‌ها و بیانیه‌ها

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

"کار آنلاين" که از فروردين ماه سال ١٣٨٣ به صورت سايت روی اينترنت قرار گرفت، تا امروز بی وفقه به حيات خود ادامه داده است. "کار آنلاين" در طول حيات خود پرچم ارگان سازمان را بدوش کشيده، مواضع سازمان...

نظر1
گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سازمان فداییان خلق ایران اکثریت روز جهانی زن (هشت مارس) روز بزرگداشت دستاوردهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان و به ويژه زنان کارگر را گرامی می دارد و از جنبش زنان ايران و از جنبش های فمینیستی و...

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

با ابراز دوباره تأثر خود از درگذشت زنده یاد بهرام طوفانی، این فقد را به همه بازماندگان این یار از دست رفته، بویژه همسر و فرزندان عزیزش، به خانواده طوفانی و به هر رفیق و دوست آشنایمان در این...

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

مخالفين چپ بيهوده می پندارند که گويا چپ از میان برخاسته و یا که می توان چپ را از بلند شدن ققنوس وارش از خاکستر تجربه باز داشت. چپ نافذ، چپی که در یک دستش پرچم عدالت اجتماعی در اهتزاز دارد و به...

گروه کار ملی - قومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

جمهوری اسلامی باید کشتار علیه ملیت های ایران را پایان دهد!
ما ضمن محکوم کردن شدید این اعدامها که‌ بشدت ناقض حقوق بشر هستند، و اعلام همدردی با بازماندگان قربانیان، بر این باوریم که‌ پاشیدن...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در جامعەای کە حقوق شهروندی کارگران توسط اقلیت کوچک حاکم پایمال و سرکوب می شود، و آنان از هر سو در معرض تهدید، فشار، فقر و استثمار، و فاقد امنیت شغلی، اقتصادی، اجتماعی و جانی اند، راهی سهل تر از...

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

گرچه انتشار منشور به معنی تغيير نگاه حکومتگران نيست، با اين حال طرح گفتمان حقوق شهروندی و بحث و گفتگو در رسانه ها حول آن، امر مثبتی است که لازم است از آن استقبال نمود. تلاش برای تبیین حقوق شهروندی...

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

همه این تلاش ها برای آن است که از نظام آموزش عمومی و نیز آموزش عالی ایران، جوانه ای از پرسش گری و کنجکاوی ندمد.
مبارزه با چنین اقداماتی ممکن است. ما نوجوانان و والدین آنها را فرا می خوانیم...

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

جمهوری اسلامی نمی تواند همواره از مزایای همکاری بین المللی برای محکم کردن سلطه خود بهره مند گردد و در عین حال، در سیاست داخلی، اساسی ترین موازین حقوقی جهان شمول را لگدمال کند. "تدبیر"ی که قرار است...

نظر1
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما نیز در برابر نلسون ماندلا سر خم می کنیم و برآنیم که زندگی و مبارزات ماندلا برای آزادیخواهان و برابری طلبان ایرانی درسها و الهام هائی ارزشمند به جای گذاشته است.

گروه کار جوانان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

از آن روز ٦٠ سال می گذرد. کمتر مناسبتی را با چنين قدمتی در تاريخ ايران می توان يافت که جنبش برخاسته از آن هم چنان زنده و پويا باشد. ١٦ آذر و جنبش دانشجوئی در تاريخ ما ماندگار و پايدار ماند و از...

گروه کار تدارک و سازماندهی پروژه وحدت چپ

در کنفرانس، بحث های مفيد و راه گشا انجام گرفت، بر باور به ارزش های چپ، سوسياليسم و دموکراسی به عنوان مولفه هائی از مبانی وحدت و اهمیت دستیابی به مبانی برنامه ای چپ برای کشورمان ایران تاکيد گرديد...

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ابتکار شجاعانه شخصیت های مبتکر کارزار ضد اعدام در داخل کشور، اصلاح طلبی واقعی است. همین نظام سیاسی حاکم را می توان وادار کرد ماشین اعدامش را متوقف کند، اگر اراده برای وداع با این نماد انسان ستیزی...

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

بدون ترديد دولت روحانی و هيئت مذاکره کننده ايرانی در حصول اين توافق نقش موثر داشتند. ما تلاش آن ها را به سود منافع ملی و مردم ايران می دانيم و از آن استقبال می کنيم. اما نگرانيم که حل بحران هسته ...

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما همصدا با بازماندگان جان باختگان، رسیدگی حقوقی و محاکمه دستوردهندگان و عاملان این جنایات بر مبنای موازین شناخته شده بین المللی برای دادرسی و یافتن حقیقت را خواهانیم.

نظر2
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

انفجار در برابر سفارت ايران که در منطقه حفاظت حزب الله قرار دارد، پيام القاعده هم به حزب الله لبنان است و هم به جمهوری اسلامی که هر دو در جنگ در سوريه دخالت دارند. اين نخستين عمليات القاعده عليه...

نظر1
دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

دومین نشست شورای مرکزی، منتخب کنگره سیزدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۱ و ۱۲ آبان ۱٣۹۲ برابر با ۲ و ۳ نوامبر، برگزار گردید. شورای مرکزی طی دو روز به دستور کار تعیین...

نظر1
گروه کار ملی - قومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما از تمامی سازمان ها، احزاب و نهادهای حقوق بشری می خواهیم که با اعتراض و با اقدامات خود از جمله مراجعه به نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر هر چه در توان دارند برای متوقف کردن این کشتارها انجام...

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

دادستان زاهدان بدون محاکمه و شخصا در مورد زندگی ١٦ نفر تصميم گرفته و آن ها را به جوخه اعدام سپرده است. معلوم نيست چگونه قوه قضائيه به اين دادستان اجازه داده است جان کسانی را بگيرد که در زندان بوده...

نظر3
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در هفتاد سال اخیر، هیچگونه معیار و نرم حقوقی در مقوله ای به نام "جرم سیاسی" تعریف نشده و مورد بحث علمی حقوق دانان قرار نگرفته است. به عبارت دیگر، مقوله "جرم سیاسی" یک مقوله منسوخ است.

نظر1

صفحه‌ها