دیدگاه‌ها

رضا کاویانی

کجای دنیا به فاصله یک شب تا صبح، کالاهایی راهبردی مانند لبنیات، ۷۰ درصد گران می شود، یعنی یک شیشه یا پاکت شیر۱۰هزار تومانی می شود ۱۷هزار تومان ناقابل، این سیاست یعنی حمله به تولید کننده ها، یعنی...

برديا سياوش

این نه سازمان و تشکیلات عریض و طویل و خشک و منضبط پادگانی کم تحرک، بل توان تحلیل شرایط و طراحی ایده های سازگار با تحولات روز و پیش بینی روندها و تحولات آتی وانتشار و انتقال کارآمد ایده به...

آرام بختیاری

با رسیدن شاه به تخت و تاج، محدودیت های رضاشاهی برای تبلیغات دینی لغو شد. غیر از حوزه علمیه قم، هزاران انجمن اسلامی و کانونهای دینی فعال شدند تا در برابر کمونیستها و آثار سوء ضد دینی و ضد کسروی...

فرخ نعمت پور

حقە جالبیست. از یک طرف خودشان عامل کم آبی، بی آبی و تغییر در اکوسیستم منطقە اند، و از طرف دیگر در هیئت ناجی و سوپرمان ظاهر شدە و خود را منجی مردم معرفی می کنند! در جائی بە خروار می گیرند و در جائی...

رضا کاویانی

وزارت خارجه جمهوری اسلامی عملا تعطیل شده و هیچ کشوری نه ظریف را برای برخی رایزنی ها دعوت می کند و نه کسی برای ملاقات سران جمهوری اسلامی می آید، الا نمایندگان باند ترور و وحشت طالبان! آقای ظریف که...

فرخ نعمت پور

حاکمیت می داند کە در صورت کمبود کالا، جامعە در شرایط کنونی بسرعت می تواند وارد آشوب و بلوا بشود، و با هجوم مردم بە مغازەها و بازار، کنترل از دست نیروهای انتظامی و امنیتی خارج بشود. از طرف دیگر با...

ترجمه: رضا کاویانی

پلیس اف بی ای آمریکا، ماموران امنیتی ایرانی را به طرح آدم ربایی در بروکلین متهم می کند. گفته می شود که هدف این عملیات، یک روزنامه نگار فعال حقوق بشر و مدافع حقوق زنان مسیح علینژاد در نیویورک بوده...

فرخ نعمت پور

متاسفانە نظام جهانی سرمایە از چنان تسلطی برخوردار است کە می تواند از طریق فشارهای کمرشکن اینگونە نظامها را تغییر ماهیت دادە و بە ضد فلسفە وجودی خود تبدیل کند. و در توجیە مشکلات و عقب نشینی ها هم...

نظر2
فرخ نعمت پور

واقعیت این است کە جنگ، درونی و بیرونی ندارد و اگر کشورها بە شرایط نامناسب روابط میان خود ادامە دهند، هر جنگ بیرونی سرانجام درونی خواهد شد و هر جنگ درونی سرانجام بیرونی. راە چارە تنها در گریز عمومی...

مهرزاد وطن آبادی

گریز دوم این بار توسط رفیق بهزاد کریمی شد که بدون توجه به تجربه فریدون احمدی، لیکن با احتیاط تر بر طبل اتحاد یا ائتلاف جمهوریخواهان سکولار و دمکرات با رضا پهلوی می کوبید که غیر قابل تصور بود، بەهر...

نظر2
اکبر دهقانی ناژوانی

نتیجه شکست سیستم عقلگرایی ناقص وابسته شاه روی کار آوردن یک حکومت احساسکور مذهبی مطلقگرای خداگونه مذهبی که غرب و شرق به ما مردم ایران تحمیل کردند و از توی آن انقلاب ۵۷ بیرون آمد با بدبختی‌های چهل و...

فرخ نعمت پور

البتە می توان گفت کە شاید این امر تعمدی صورت می گیرد. رهبر جمهوری اسلامی و مشاورانش بخوبی از تاثیرات نظام غربی بر شاهان قاجاریە و پهلوی آگاە هستند و برای همین ماندن در خانە را بهترین روش ممکن برای...

نظر2
سعید مقیسەای

در دورنمای نزدیک، این روی کرد به پروژه "حقوق پایه بین المللی" در عرصه جهانی برای ادامه زندگی بشر‌ اجتناب ناپذیر بوده و پارادکس مثبت این است که در مجموع مورد تائید چپ و راست و میانه قرار گرفته است...

فرخ نعمت پور

در بازی برد ـ برد، ذاتا باخت ـ باخت هم وجود دارد. همانگونە کە در باخت ـ باخت، برد ـ برد وجود دارد. در این دو بازی نسبتا همگون نمی توان شاهد تغییر عجیبی بود، اما می توان بە سطح بالاتری از بازی باور...

سعید مقیسه ای

برای شناخت عمیق تر حکومت و دولت آینده رئیسی بهتر است با خصوصیت های عمومی و جهانشمول "پوپولیسم" که مترادف با مقوله "فراطبقاتی" یا بناپارتیسم است بیشتر آشنا بشویم. این خصوصیت ها در تمامی نظام های...

سعید مقیسەای

برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی یک تاکتیک و نظر مشترک بین حکومت با مخالفین سیاسی غیرقانونی (دزیدنت ها) و براندارن در مورد انتخابات وجود داشت و آن این بود: هر دو طرف اصلی متخاصم نمی خواستند...

نظر1
فرخ نعمت پور

از این منظر می توان بە این نتیجە رسید کە اگر سخنان حسن حسن هانی زادە را مبنا بگیریم، در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، انتخاب و یا مهندسی کردن انتخابات در جهت گماردن رئیسی برای نظام الزامی بود، آن هم...

همايون شاد مهر

تجربه گروه های مشابه در تاریخ جمهوری اسلامی نشان می دهد که نطفه های انحراف از زمانهاي پیش از پیروزی شکل می گیرد. وقتی نیرویی هنوز در قدرت نیست، علیه مخالفان خودش دست به خشونت می زند، باید مطمئن...

بردیا سیاوش

مجموعه اصلاح طلبان خارج از محدوده تعریف و ترسیم شده حکومتی، با کوله باری از تجربه و دانش حاصل از سالها فعالیت و مبارزه درون سیستم و دل در گرو منافع مردم با توان ارتباط گیری با درون سیستم، با توان...

سعید مقیسه ای

با اطمینان خاطر می توان گفت که دولت رئیسی نیز به مانند دولت خلف خود احمدی نژاد همان مسیر را، اما طراحی شده و مهندسی تر پیش خواهد برد و در ادامه بزودی خواهیم دید که شاهد پوپولیست ترین دولت تاریخ...

صفحه‌ها