دیدگاه‌ها

  ترجمه: رضا کاویانی

با توجه به بحران کرونا، اوقات سختی برای چانه زنی ها و جهش های بزرگ برای اتحادیه های کارگری به وجود آمده است. با این حال، در چند هفته گذشته، یک میلیون کارگر صنایع فلزکار درسراسر آلمان برای شرایط...

فرخ نعمت پور

اسلام سیاسی از همان اوائل بروز خود حساسیت ویژەای بە نفوذ غرب در جوامع بەاصطلاح اسلامی داشت. این حساسیت در دو بعد خود را نشان می داد: در بعد فرهنگی و در بعد سیاسی ـ نظامی (کە دومی خود را در تسلط...

جان پولل - ترجمه رضا کاویانی

گرچه آندره بابیچ اتهام عضویت خود را در اشتازی آلمان شرقی انکار می کند، اما شواهد قریب به اتفاق نشان می دهند: میلیاردر در حال شکست جدی سیاسی است. در گزارش سند اشتازی او را این طور معرفی می نماید...

فرخ نعمت پور

در لحظە کنونی، جامعە جهانی باید حساسیت ویژەای بە اعمال دولت دست راستی اسرائیل نشان دهد و خواستار توقف حملاتی از این دست بشود. کرە زمین بە اندازە کافی در اثر بی دقتی های بشر ضربە دیدە است و با توجە...

نظر1

به نظر میرسد انتخابات ۱۴۰۰ برای اکثریت مردم ناراضی فرصتی فراهم نمی کند که رئیس جمهور مورد اعتماد خود را انتخاب کنند. اما می تواند شرایطی فراهم سازد که وسیع ترین طیف اصلاح طلبان ایران، اعم از...

نظر3
م. نوید

همگان نیک می دانند که اقتصاد ایران بدون رفع تحریم ها و تنها ‌از رهگذر ارتباط با چین ره به جایی نخواهد برد. همین تفاهم نامه ایران و چین هم اجرایی شدنش مستلزم عقد قرارداد است با بخش های خصوصی و...

فرخ نعمت پور

تا جائیکە بە کشور ما بر می گردد، بعلت تحریم و نیز سیاست نادرست خارجی جمهوری اسلامی، خزانە دولتی با مشکلات عدیدەای روبرو است و دولت ناتوان از ارائە خدمات جدی، کشور را بەنوعی بە حال خود رها کردەاست...

فرخ نعمت پور

همیشە مقدمە و بخش تحلیلی متن در نتیجەگیری تاثیر قاطعی دارند. در بیانیەای کە مقدمات و پایەهای تحلیلی آن تا حدود قابل ملاحظەای نادقیق چیدە شدەاند، بی گمان نتیجەگیری هم نمی تواند زیاد دقیق باشد؛...

نظر1
بهروز خلیق

مشروطه طلبان و سلطنت طلبان می گویند رضا پهلوی سخن جدیدی نگفته و سلطنت را نفی نکرده است. اما برخلاف گفته آن ها، رضا پهلوی مواضع جدیدی اتخاذ کرده، از مدعی و میراث سلطنت فاصله  گرفته و به جمهوریت روی...

نظر1
فرشاد مومنی

از این زاویه بزرگترین ایراد این سند در همین حدی که وجود دارد این است که هیچ نوع اولویت‌گذاری در زمینه‌های همکاری مشاهده نمی‌شود. کسانی که در طراحی استراتژیک کار می‌کنند می‌گویند برای یک کشور فاقد...

  ترجمه: رضا کاویانی

بنا به  گزارش "NK News" و به نقل از منابع مختلف ۴۰ نفر از  دیپلمات ها و همچنین کارگرانی که برای امور توسعه این کشور مشغول به کار بودند, روز چهارشنبه گذشته کره شمالی را ترک کرده اند. در میان آنها...

ملیحه محمدی

هر نیروی سیاسی باید به انتخابات به مثابه مجموعه‌ای از فرصت‌ها بنگرد. فرصت‌هایی که می‌توانند نه فقط در نتیجه برنامه‌های درست یا نادرست نیروهای شرکت‌کننده که حتی بر اساس رخ‌دادهای غیرقابل پیش‌بینی...

نظر3
منبع: ایلنا

چین نفت و میعانات گازی ایران را با حدود ١٨ تا ٢٠ درصد و شاید هم ٢٥ درصد ارزان‌تر می‌خرید و باز هم خواهد خرید و به جای آن کالاهائی که نمی‌توانست به سایر کشورها از جمله آمریکا صادر کند به ایران صادر...

ترجمه: رضا کاویانی 

آیا امیدی به توافق هسته ای با ایران وجود دارد؟ فردا روز جمعه ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۰- ۲ آوریل ۲۰۲۱، یک کنفرانس ویدیویی به ریاست کمیسیون اتحادیه اروپا در مورد بازگشت احتمالی ایالات متحده آمریکا به...

فرخ نعمت پور

با این سند چین گام نسبتا بلندی در گسترش نفوذ خود در خاورمیانە برداشتەاست. چین در رقابت نفس گیر جهانی، منابع انرژی مورد نیاز خود را بیش از پیش تضمین کردەاست؛ و در آن سوی آبهای جهان، جو بایدن با...

نظر1
جابر حسینی

امروز دقیقا بخشی از چپ همان اشتباه تاریخی را در مورد چین تکرا رمی کنند، و شیفته وار حامی او شده اند. رشد و توسعه را در چین می بینند ولی یک کلمه از استثمار میلیونها کارگر چینی توسط سرمایەدران جهانی...

نظر2
فرخ نعمت پور

در پایان باید گفت کە کاملا مشخص است حاملان این اعلامیە از برآمد سازمان واهمە دارند و در تلاش اند فضای نسبی کە با تلاش رفقای اکثریت در جریان کنگرە ١٨ سازمان و در فعالیتهای بعد از آن در فضای عمومی...

نظر5
فرخ نعمت پور

پست مدرنیسم و دوران پایان تاثیرگذاری کلان ایدەهای بزرگ بمنزلە پایان احزاب نیست، بلکە بمثابە وجود و پذیرش احزاب در چارچوب یک دنیای پلورالیستی و چند وجهی است و با قبول این منطق کە هر کدام سهم ویژە...

بهمن از ایران

چیزی که فعلا در زیر پوست جامعه می‌گذرد و مردم در کوچه و برزن و محل کار از آن حرف می‌زنند ترکیبی است از تلاش برای زندگی بهتر و سئوال این که فردا چه می‌شود. سئوالی که به سادگی نمی‌شود با تحولات...

نظر1
  ترجمه: رضا کاویانی

این توافق در پی اعلام اعتصاب های کوتاه مدت هشدار دهنده اتحادیه کارگران صنایع فلز و برق آلمان، امروز سه شبه ۳۰ مارس ۲۰۲۱ با موفقیت به نتیجه رسید. در این توافقنامه بر حق بیمه ویژه دوران کرونا و...

صفحه‌ها