مهری جعفری

بگذار کودکان ما در خیابان ها بخوابند

یادداشتی بر قانون حمایت از کودکان بی سرپرست

با قانون جدید، سرزمین ایران اولین کشوری است که به مردهای خود حق می دهد کودکی را در خانه خود بزرگ کنند و پس از آن که از بزرگ شدن، یا بزرگ بودن اندام او خوب مطمئن شدند، به بستر او بروند.

اشتراک در RSS - مهری جعفری