هنر و ادبیات

بهروز بهروزنیا

هیچ زن سنگسارشدهای نیست! که من همراه او شرمگنانه سنگسار نشده باشم. آخ، ای سنگهای مرگبار ای سنگهای تحجر و جاهلیت

جواد موسوی خوزستانی

پیشکش همه معترضان و منتقدان لایحه چند زنی

اما هیچ یک از این حرف ها را به او نگفتم. فقط بغض ام ترکید و ساعتها گریه کردم. دلم می خواست خودم را به هر طریقی که شده سر به نیس می کردم تا از این...

ابوالفضل محققی

مادر ادوارد را چند روز پس از مرگش در حالی که روی گور فرزندش یخ زده بود، یافتند. وصیت کرده بود:" خانهام را بفروشید و به زنان بیوه بیبضاعت بدهید و جنازه مرا همراه استخوانهای پسرم در هر کجا که اجازه...

محسن عمادی

ما، همیشه شکست خوردگان، جز در زبان عرصهای دیگر برای زندگی و بودن نداشتهایم. زبانی که قدرتمداران نه میتوانستند آن را بسازند، نه میتوانستند اشغالش کنند، با اینحال زبان ما، یک واژه، یک واژه را کم...

نصرت شاد

جرج آرول گرچه خود در ابتدا کمونیست و سوسیالیست و تروتسکیست بود، بعدها به مبارزه علیه زورگویی در استالینیسم و امپریالیسم و فاشیسم پرداخت. رمان "مزرعه حیوانات" او رمانی ضد استالینیستی است که...

نصرت شاد

آلکساندر بلوک ، شاعر سمبولیسم

ادعا میشود که او در سال 1908 در اشعارش ، جنگ جهانی اول و انقلاب اکتبر 1917 را پیش بینی کرده بود.اشعار او همچون رمانهای داستایوسکی تصویری از فقر و ابتذال شهرهای...

سیمین بهبهانی

فرازهای زندگی و آثار ماندگار سیمین بهبهانی، بانوی شعر و غزل ایران فراوان است و از ظرفیت یک متن مختصر بیرون. اما ما در مدرسه فمینیستی به بهانه تولد 83 سالگی ایشان تلاش کرده ایم در حد بضاعت و...

ک. معمار

مادران داغدار امروز، صدای شان، در خانه دل تنگ شان محصور نیست، آنان با صدای پای گمشدگان یکدیگر را یافته اند. دست در دست هم، دل به درد مشترک، عشق مشترک، مهربانی راباهم به خانه های یکدیگرمی برند.

حسن بایگان

"اشعار احساسی لحظه ای" اکنون در جهان بیشترین تعداد اشعاری را که سروده می شوند، تشکیل می دهند و بهمین دلیل باعث توهم در باره معنی و مفهوم و کاربرد لغات و ... در شعر می گردد. این دسته اشعار بصورت...

اسحاق نجم الدین

نوشتن در غربت دشوار است، زیرا که فرهنگ میزبان فاقد ابزارهای ادبی لازم برای تبعیدیان است و لاجرم شعر در این حال و هوا از زبان بومی دور می شود. علیر غم این وضعیت ناخواسته ادبیات همگام با جنبشهای...

تهمینه میلانی

مردان تازه به دوران رسیده، از تعدد زوجات حمایت می کنند ... این قوانین را مردان تازه به دوران رسیده ای که اتفاقا قدرت و ثروت هم دارند، تدوین می کنند؛ چون زنان¬شان به میان سالی رسیده اند، به دنبال...

محمود شوشتری

این چه شهریست که صد یوسف مصر متحیّر به تماشا آیند!*

آخ که چقدر دلم میخواد به اهواز برگردم و به درخت کـُـنار محلهامان تکیه بدم و هرچه دلم میخواد هوار بکشم و بگم این کـُـنار خودمو نه، تا از...

علی اشرف درویشیان

ادبيات داستانى و حتى شعر ما با مشكل سانسور مواجه است و به همين دليل است كه پيشرفت نمىكنند. انگار نمىخواهند جوانان ما سرگرمى سالم داشته باشند. البته من با جوانترها ارتباط دارم. گاهى به من سر مىزنند...

نصرت شاد

در نظر برسن مهمترین عنصر هستی جهان ، انسان و آگاهی اش استت.او مدعی بود که زبان وابسته به آگاهی انسانی است و عقل ، سازمان شناخت درعلوم تجربی می باشد. برگسن از موضع زندگی به جهان می نگریست. فلسفه...

نصرت شاد

شعر مدرن، زیباگرا یا اجتماعی؟

مهمترین شاگرد ژیمنس، گارسیا لورکای معروف می باشد. افکار روشنفکرانه ژیمنس زیر تاثیر والری و ییت هستند. او می گفت که شعر خالق واقعیات، و واقعیات خالق شعر است....

رویا صحرایی

مدرسه فمینیستی : به یاد عزیزان دربندمان از جمله کاوه قاسمی کرمانشاهی و دیگر فعالان جنبش زنان، در هشت مارس امسال

نصرت شاد

ادبیات اسپانیا و پنج جایزه نوبل

در طول یک قرن اخیر، ادبیات اسپانیا پنج بار برنده جایزه نوبل بوده است. نخستین آن در سال 1904 و آخرین آن در سال 1989 بوده است. در اینجا اشاره کوتاهی به ژوزه...

نصرت شاد

شعر ، از دختر برقکار- تا دختر اسقف

در آثار سارا کیرش معمولا زنان، قهرمان داستان هستند. او غیر از تاثیرآدلبرت اشتیفتر، زیر تاثیر شعر مدرن روس؛ مخصوصا آثار آنا آخماتوا و آلکساندر بلوک است. در...

نصرت شاد

ایلزه آیشینگر، نویسنده اتریشی

در دوران کودکی او، کودکان یهودی نه تنها اجازه نداشتند روی صندلی پارکها بنشینند بلکه با حمل ستاره زرد داود روی سینه، باید در قبرستانها بازی می کردند. او در آثار...

نصرت شاد

در دوره اول فروغ از دید یک زن و بدون پرده پیش بینی زمانی می نماید. در مرحله دوم اشعار او یک فریاد فمنیستی هستند، و در مرحله سوم او تلخی و خشم را که قربانی جامعه مردسالاری شده بود، را پشت سر می...

صفحه‌ها