بهروز خلیق

"تغيير رفتار" يا مانع اصلی تغيير؟

پيرامون مواضع ولی فقيه

خامنه ای در اين دوره هم مواضعی اتخاد کرده که تنها خوشآيند فرماندهان سپاه، نيروهای امنيتی و راست افراطی است. مواضع او بربالای تيتر روزنامه کيهان می نشيند، نيروهای افراطی در داخل و خارج از کشور را تقويت می کند، به دست آويزی برای دولت نتانياهو تبديل می شود و خوراک برای افراطيون امريکا فراهم می آورد.

بخش: 

پیوندهای ولی فقيه و راست افراطی

خطا است تصور کنيم که می توان خامنه ای را از راست افراطی منفک کرد و بر اين پايه سياست ورزی کرد. سیاستی که بر پیوندهای گستره و ریشه دار بین آندو چشم می‌ بندد، سیاست های افراطی و فاجعه بار را به راست افراطی نسبت می‌ دهد، خامنه ای را از آن جدا و نوک حمله را روی راست افراطی می گذارد، سیاست ناکارا و غیرموثری است و عملا خامنه ای را از زير ضرب خارج می سازد. خامنه‌ای بیشترین سهم را در پیشبرد سیاست های افراطی داشته و دارد.

بخش: 

افتخار حسين همدانی به سازماندهی لمپن‌ها در سرکوب جنبش سبز

سردار سرتیپ پاسدار حسین همدانی که خبر کشته شدن او در جبهه های جنگ سوريه در رسانه ها انتشار يافته است، در آخرين مصاحبه خود با پایگاه اطلاع رسانی جوان همدان، اقرار کرده است که جنبش سبر در خيابان ها با سازماندهی پنج هزار لومپن ـ به قول او اشرار و اراذل ـ جمع شد. او می گويد: "با کار اطلاعاتی اقدامی انجام دادیم که در تهران صدا کرد. ٥ هزار نفر از کسانی که در آشوبها حضور داشتند ولی در احزاب و جریانات سیاسی حضور نداشتند بلکه از اشرار و اراذل بودند را شناسایی کردیم و در منزلشان کنترلشان می کردیم. روزی که فراخوان می زدند اینها کنترل می شدند و اجازه نداشتند از خانه بیرون بیایند.

ولايت فقيه و سپاه درهم تنيده اند!

ضرورت برگرداندن سپاه به پادگان ها، ادغام سپاه در ارتش و تشکيل ارتش واحد

ادغام ارتش در سپاه به معنی بزرگتر شدن سپاه و تداوم کارکرد سپاه در ابعاد وسيعتر است. اما ادغام سپاه در ساختار موجود ارتش به معنی پايان دادن به کارکردهای فعلی سپاه و شکل گيری يک ارتش با کارکرد ارتش های مشابه در کشورهای ديگر است که تحت فرمان دولت ها هستند. لازم است که ادغام سپاه در ارتش با دمکراتيزه کردن ساختارها آن همراه شود.

بخش: 

آینده ایران را باید مشترکا بسازیم!

بهروز خليق در گفتگو با نشريه ميهن

در گذشته نگاه نفی و انحصارگرانه در هر دو طرف قوی بود و اجازه نمی داد که گفت و گو بین آن ها جریان پیدا کند. این نگاه وجود داشت که با حذف طرف مقابل می توان به جامعه مطلوب دست یافت. امروز این نگرش تقویت شده است که آینده ایران را باید مشترکا بسازیم

بخش: 

نگرانی ولی فقيه از "نفوذ" غرب و "استحاله نظام" از درون

تنها خامنه ای نيست که نگران "نفوذ دشمن" است. ياران نزديک او يعنی فرماندهان سپاه و جريان راست افراطی در نگرانی او سهيم هستند. آنها قطب رفسنجانی ـ روحانی را حامل سياستی میدانند که بسترساز نفوذ امريکا و اتحاديه اروپا و "استحاله نظام" است. به اعتقاد آنها اين قطب برای انتخابات مجلس و خبرگان برنامه دارد و میخواهد مجلس را به چنگ آورد و در خبرگان جای پای قوی پيدا کند

از روندهای جديد در خاورميانه: بنيادگرائی اسلامی، خطر عمده در منطقه

گزارش مسئول هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) به کنگره 14 در اوضاع خاورمیانه

بررسی اوضاع حاد و دارای اهمیت آنی و آتی بزرگ در اوضاع منطقه پر تنش خاورمیانه از مباحث اصلی کنگره چهاردهم سازمان ما بود. برای پیشبرد و مدیریت ضرور بحث در این زمینه، شورای مرکزی سیزدهم سازمان به مسئول هیئت سیاسی ـ اجرایی خود وظیفه داده بود که در این باره گزارشی از رویدادها و روندهای منطقه تهیه کند... این کار انجام گرفت و شورای مرکزی طی دو جلسه پیرامون آن اظهار نظر کرد و آنگاه با تایید کلیات گزارش ارایه شده از نویسنده سند خواست که آن را با امضاء خود جهت بررسی کنگره چهاردهم در اختیار این همایش بگذارد

منشور پيشنهادی برای وحدت چپ دمکرات و سوسياليست

برای ما ارزش‏های دمکراتیک و سوسیالیستی، بیش از همه در ارائه برنامه برای گذر ایران به کشور مدرن و توسعه یافته، در تحقق حقوقی و حقیقی آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی، تامین حقوق بشر، رفع تبعیض و حفظ محیط زیست و در پی‏ریزی جامعه نیرومند، دولت مدرن، دمکراتیک و سکولار و فراهم آمدن زمینه‏های سوسیالیسم دمکراتیک تبلور می‏باید.

کنفرانس های حضوری، نقش کليدی در پروژه وحدت چپ دارند!

گفتگو با بهروز خليق

تشکيل کنفرانس هادر نقشه راه پيش بينی شده است. نقشه راه چگونگی دست يابی به تشکل بزرگ چپ است که به تائيد سه سازمان و کنشگران چپ رسيده است. کنفرانس ها به ويژه کنفرانس های حضوری نقش کليدی در پروژه وحدت چپ دارند. وحدت چپ بدون طرح مباحث نظری، برنامه ای و اساسنامه ای و گفتگو حول آن ها و دستيابی به حداقل اشتراکات امکان پذير نيست.

تزهائی پیرامون استراتژی سیاسی و گذر از جمهوری اسلامی

استراتژی ما برای گذر از جمهوری اسلامی به جمهوری دمکراتیک و سکولار، استراتژی تحول طلبی است استراتژی تحول طلبی ضمن برخورد مثبت با رفرم سیاسی، بر دگرگونی ساختار سیاسی، بسیج نیروهای اجتماعی، سیاسی و جنبش های اجتماعی، بر گذر مسالمت‌آمیز از استبداد به آزادی و دمکراسی، برکاربست اشکال مسالمت‌آمیز مبارزه، نافرمانی مدنی، بر مبارزه پارلمانی، مبارزه در "پایین" و "بالا" با وزن اصلی مبارزه در "پایین"، سازمان‌یابی گروه‌های اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی، اتحاد استراتژیک نیروهای جمهوری‌خواه و دمکرات و اجتناب از حذف مخالفین مبتنی است.

استراتژی سياسی برای گذر از استبداد به دمکراسی - استراتژی تحول طلبی*

تلاش برای نزدیکی نیروهای جمهوری خواه دمکرات و سکولار، اتحاد وسیع این نیروها و تقویت نقش آن، در مرکز ثقل سياست اتحادهای ما قرار دارد.
جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی جايگاه برجسته در استراتژی تحول طلبی دارد. ما از مطالبات جنبش های اجتماعی و شکل گيری نهادهای مدنی دفاع می کنيم و برای تقويت آن ها می کوشيم.

سوسیالیسم بدون دمکراسی ممکن نیست!

گفت وگوی شهروند با بهروز خلیق

بهروز خليق مسئول هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدایيان خلق ايران (اکثريت) برای شرکت و سخنرانی در جشن چهل و سومین سال تأسیس این سازمان، از اروپا به تورنتو آمده بود. هفته ی گذشته، در دفتر شهروند پای صحبت هایش نشستیم تا از مواضع جدید سازمان در قبال مسائل روز ایران آگاه شویم.

پيرامون مسائل نظری چپ، تزهائی پيرامون نظريه‌ها و پارادايم‏ها

در علوم اجتماعی هيچ نظام فکری جامع و فراگير و يا فراپارادايم وجود ندارد. پارادايم‏ها که توسط انسان‏ها ساخته می‏شوند تنها قادر به تبيين محدوده‏های معينی از حيات اجتماعی هستند. هيچ پاراديمی وجود ندارد که بتواند مثلا تاريخ تحولات اجتماعی تمام جوامع بشری را توضيح دهد. جوامع بشری متنوع، پيچيده و دائما در حال تغيير است.

مصاحبه با رفیق بهروز خلیق پیرامون منشور شهروندی

ويرايش نخست «منشورحقوق شهروندی» که حسن روحانی در تبليغات انتخاباتی رياست جمهوری، وعده آنرا داده بود، منتشر شد. انتشار اين منشور تاکنون بحثهای متعددی را بدنبال داشتە است. سایت رسانه پیرامون این موضوع با بهروز خلیق، مسئول هیئت سیاسی اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت گفتگویی انجام داده است

کنفرانس کلن: تقويت اميد برای پيشبرد پروژه وحدت چپ

اولين کنفرانس اميدآفرين بود و نشان داد که سه جريان و کنشگران چپ مصمم اند که پروژه وحدت را پيش ببرند. حاملين پروژه وحدت چپ از حزب يک پارچه و يکدست فاصله گرفته  و تنوع نظری ـ سياسی در چارچوب چپ را پذيرفته اند. حضور گرايش های مختلف چپ در کنفرانس و گفتگوی پر ثمر آن ها، نشان داد که می توان گام بعدی را با اطمينان بيشتری برداشت و به پيشبرد پروژه وحدت و شکل گيری تشکل چپ به رغم دشواری های فراوان اميدوار بود.

کدام چپ؟ کدام سوسياليسم؟

برای چپ ايران ارزش‏های برشمرده و سوسیالیسم دمکراتیک، بیش از همه در ارائه برنامه برای گذار ایران به کشور دمکراتيک، مدرن و توسعه یافته، در تحقق حقوقی و حقیقی آزادی، برابری، تامین حقوق بشر، دمکراسی، رفع تبعیض و حفظ محیط زیست و در پی‏ریزی جامعه نیرومند، دولت مدرن، دمکراتیک، عدالت خواه و سکولار و فراهم آمدن زمینه‏های سوسیالیسم دمکراتیک تبلور می‏باید.

حزب لنينی و الگوی پيشنهادی برای حزب چپ

در گذشته الگوی ما، احزاب کمونيست بود. اساسنامه ما برگرفته از اساسنامه های آن ها بود. با توجه به تحولات فکری که ما طی کرديم، به نگرش هائی که دست يافتيم، تجربه هائی را که اندوختيم، آگاهی که از الگوهای حزبی پيدا کرديم، تاثيرات تکنولوژی اطلاعات بر ساختار و مناسبات درونی احزاب را درک کرديم و نيز الزامات تحولات جامعه ايران را شناختيم، به اين دريافت رسيديم که ما نيازمند طراحی الگوی مناسب برای چپ هستيم. الگوئی که با الزامات جامعه ما و چپ دمکراتيک هم خوانی دارد.

جايگاه و ضرورت حزب سياسی، تعريف و زمينه های پيدايش و تکوين آن

بحثهائی پيرامون سازمان، حزب و الگوهای حزبی (٥)

حزب مهمترين سازمان سياسی در دولت‏های مدرن است و احزاب پل رابط بين جامعه و حکومت بشمار می‏روند. بين حزب و دمکراسی پيوند تنگاتنگی وجود دارد. "ظهور احزاب بدون ترديد يکی از علائم مميزه و شاخصه‏ های اصلی حکومت ها و دولت های مدرن بشمار می‏رود. از يکسو اين احزاب سياسی بودند که دمکراسی را خلق کردند؛ و از سوی ديگر دمکراسی مدرن نيز تنها در صورت حضور مداوم و فعاليت مستمر احزاب سياسی قابل دوام و ماندگار است. بدين ترتيب بين دمکراسی و حزب رابطه‏ ای تنگاتنگ برقرار است"

بحث هائی پيرامون سازمان، حزب و الگوهای حزبی(٤)

تداوم حيات حزب يا افول آن؟

احزاب سياسی در کشورهای دمکراتيک، در بين سازمان هائی که در حوزه سياست فعال هستند، بيشترين نقش را در سپهر سياسی کشور ايفاء می کنند و پس از دولت، قدرتمندترين نيروی سياسی هستند که بيشترين سهم از فعاليت های سياسی را به خود اختصاص می دهند. نقش احزاب در جوامع صنعتی به قدری بالا است که نظام حزبی به خوبی می تواند معرف نظام سياسی کشور تلقی شود و احزاب سياسی هم مدعی نقش تعيين کننده ای در زندگی سياسی باشند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - بهروز خلیق