یداله بلدی

تبعیض بر افغانها حتی در ورزش

باوجود اینکه چندین فوتبالیست که مادران شان اروپائی و امریکائی ومسیحی هستند عضو تیم ملی فوتبال بوده و یا هستند اما سامان کبیری که پدر و مادرش مسلمان بوده و متولد ایران است از شرکت در مسابقات کشتی محروم شده است

پیرامون آسیبهای اجتماعی

مصاحبه تلویزیون "سرزمین جاوید" با رفیق یدالله بلدی

تلویزیون "سرزمین جاوید" مصاحبه ای داشته است با رفیق یدالله بلدی، پزوهشگر دردها و آسیبهای اجتماعی- مسائلی همچون فحشا، کودکان خیابانی، اعتیاد، ... - با مکث ویژه بر مسئله فحشا در ایران. در لینک زیر از دقیقه 26 می توانید این مصاحبه را بشنوید.

ستم مضاعفی که به پیروان اهل حق روا می شود

در انتخابات اولین دوره مجلس خبرگان در سال 58 که اعضای سازمانهای سیاسی می توانستند برای این انتخابات کاندیدا معرفی کنند، کاندیدای سازمان فدائی صد در صد آرای مردم کرند را بخود اختصاص داد. موارد یاد شده کینه رژیم را نسبت به پیروان این آئین افزونتر کرد، و این مردم زحمتکش و محروم در این سالها همواره مورد تبعیض و ستم مضاعف قرار گرفته اند، و آنها را به انحای گوناگون مورد آزار و اذیت و محرومیت فرهنگی قرار می دهند.

با اتهام و افترا نمی توان شخصیت انسانهای آزاده را خدشه دار کرد

... رفتار آنان تحت تاثیر آموزگار جوانشان بود. در این کلاس به ابتکار این آموزگار فروشگاه کوچکی دایر شده بود که متصدی فروش نداشت و دانش آموزان در ازای هر کالایی که می خریدند بهای آن را در سینی که در آنجا قرارداده بودند، می گذاشتند. دانش آموزان به توصیه آموزگارخود به پیرمردان و همچنین پیرزنان محله خود یاری می رساندند...

نگذاریم افغانی ستیزی نهادینه شود و ستمدیدگان بر دیگر ستمدیدگان ستم روا دارند!

اکنون قبل از این که افغان ستیزی نهادینه شود و افکار عمومی مردم علیه افغا نها بسیج گردد این کم کاری گذشته را باید جبران کنیم و وظیفه مندیم در حد توان خود، اما با صدای رسا و پیوسته، نگذاریم که پدیده افغان آزاری که عامل اصلی آن عملکردهای انسانستیزانه رژیم است، گسترش یابد و باید تلاش کرد تا فضایی آکنده از دوستی بین ملت ایران و افغانهای ساکن ایران بوجود آید

عوامل فروریزی ارزشهای اخلاقی و پیامدهای آن

اما جمهوری اسلامی که با شعارمعنویّت گستری و رعایت ارزشهای اخلاقی و گسترش دمکراسی وعدالت اجتماعی به حاکمیّت رسید از آغاز تا کنون با خشونت و سبعیت بیمانندی برجامعه حکم میراند. این شیوه غیرانسانی تأثیر خود را بر ارزشهای اخلاقی بر جای نهاده و آسیبها وضایعات جبرانناپذیری را بر باورها، منشها، و ارزشهای مردمی وارد کرده است. اکنون در جامعه تحت ستم ما نه تنها ارزشهای اخلاقی در حال زوال است بلکه متضاد این ارزشها در جامعه تبدیل به رفتارعمومی شده است که به بررسی برخی ازآنان میپردازیم

وقتیکه سرشکنجهگر مخالف شکنجه میشود

«پیرامون مصاحبۀ پرویز ثابتی، مدیر امنیّت داخلی ساواک با صدای امریکا»

جنبش چپ ایران که فرزندان زیادی را در دو رژیم در راه رسیدن به آزادی و عدالت از دست داده است همواره از اشتباهات خود انتقاد کرده است اما سران رژیم پیشین هیچگاه نمیخواهند بپذیرند که عامل اصلی بر آمدن هیولای جمهوری اسلامی خطاهای آنان بوده است و بدیهی است در آینده اعمالِ ساواکِ شکنجهگر و جانشیناش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای مردم آشکارتر خواهد شد و مردم و تاریخ عاملین شکنجه را نخواهند بخشید

مبادلات مرزی؛ درآمد میلیاردی برای سپاه پاسداران؛ گلوله، مین، رشوه و جریمه برای کولبران

در سال 1389 بر اثر تیراندازی ماموران جمهوری اسلامی 66 نفر از کولبران کشته شده اند و تعدادی نیز بر اثر اصابت با مین یا یخ زدن دست و پا ناقصالعضو شده اند و گروهی نیز دچار عارضه دیسک کمر شده اند و قادر به ادامه کار نیستند و تعدادی نیز در زندان به سر می برند

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - یداله بلدی