یداله بلدی

نگذاریم افغانی ستیزی نهادینه شود و ستمدیدگان بر دیگر ستمدیدگان ستم روا دارند!

اکنون قبل از این که افغان ستیزی نهادینه شود و افکار عمومی مردم علیه افغا نها بسیج گردد این کم کاری گذشته را باید جبران کنیم و وظیفه مندیم در حد توان خود، اما با صدای رسا و پیوسته، نگذاریم که پدیده افغان آزاری که عامل اصلی آن عملکردهای انسانستیزانه رژیم است، گسترش یابد و باید تلاش کرد تا فضایی آکنده از دوستی بین ملت ایران و افغانهای ساکن ایران بوجود آید

عوامل فروریزی ارزشهای اخلاقی و پیامدهای آن

اما جمهوری اسلامی که با شعارمعنویّت گستری و رعایت ارزشهای اخلاقی و گسترش دمکراسی وعدالت اجتماعی به حاکمیّت رسید از آغاز تا کنون با خشونت و سبعیت بیمانندی برجامعه حکم میراند. این شیوه غیرانسانی تأثیر خود را بر ارزشهای اخلاقی بر جای نهاده و آسیبها وضایعات جبرانناپذیری را بر باورها، منشها، و ارزشهای مردمی وارد کرده است. اکنون در جامعه تحت ستم ما نه تنها ارزشهای اخلاقی در حال زوال است بلکه متضاد این ارزشها در جامعه تبدیل به رفتارعمومی شده است که به بررسی برخی ازآنان میپردازیم

وقتیکه سرشکنجهگر مخالف شکنجه میشود

«پیرامون مصاحبۀ پرویز ثابتی، مدیر امنیّت داخلی ساواک با صدای امریکا»

جنبش چپ ایران که فرزندان زیادی را در دو رژیم در راه رسیدن به آزادی و عدالت از دست داده است همواره از اشتباهات خود انتقاد کرده است اما سران رژیم پیشین هیچگاه نمیخواهند بپذیرند که عامل اصلی بر آمدن هیولای جمهوری اسلامی خطاهای آنان بوده است و بدیهی است در آینده اعمالِ ساواکِ شکنجهگر و جانشیناش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای مردم آشکارتر خواهد شد و مردم و تاریخ عاملین شکنجه را نخواهند بخشید

مبادلات مرزی؛ درآمد میلیاردی برای سپاه پاسداران؛ گلوله، مین، رشوه و جریمه برای کولبران

در سال 1389 بر اثر تیراندازی ماموران جمهوری اسلامی 66 نفر از کولبران کشته شده اند و تعدادی نیز بر اثر اصابت با مین یا یخ زدن دست و پا ناقصالعضو شده اند و گروهی نیز دچار عارضه دیسک کمر شده اند و قادر به ادامه کار نیستند و تعدادی نیز در زندان به سر می برند

خواسته های عادلانه خلق کرد در تقابل با آرزوها و واقعیتها

کردستان برای کسب استقلال سرزمین خود باید نبردی طولانی را با کشورهای منطقه متحمل شود و این نبرد طولانی با توجه به مقایسه توانمندی نیروهای درگیر، جز با حمایت قدرتهای بزرگ جهانی امکانپذیر نیست و بدیهی است حمایت قدرتهای بزرگ که در رأس آنان امریکا قرار دارد، فقط با انگیزه منافع مادی و استراتژیک آنها قابل توجیه است

جنبش فدایی فریاد عدالت خواهی

اما باید از عشق آتشین بنیانگزاران جنبش فدائی به مردم نیز بیاموزیم و آنرا الگوی آرمان خود قرار دهیم، و سخن زنده یاد بیژن جزنی را بخاطر بسپاریم که گفت همه اعتبار ما در پیوند با مردم است و در پیوند با اینکه چه سهمی در برداشتن باری از دوش آنان و کاستی درد و رنجی که متحمل آنند، بر عهده بگیریم.

آقای نگهدار: شاه و خامنه ای ، فردوست ها و احمدی نژادها را می سازند

یشان در قضاوتی در باره آقای خامنه ای می نویسند :"هر فجایعی که رخ می دهد بر عهده رهبر نظام نمی گذارم، همه مسئولیم"، آیا دهقانان بلوچ یا کارگرانی که ماهها و یا سالهاست حقوق نگرفته اند یا زاغه نشینانی که تحت توجهات جمهوری اسلامی هر روز مانند قارچ از زمین میرویند یا روزنامه نگاران که از حقوق بشر دفاع می کنند یا صدها هزار خانوار که در فقر و فلاکت می زیند مسئول این همه فجایع اند، یا سرکوبگران، غارتگران و مزدوران قداره بندشان؟

فرزندان رستم دستان و یعقوب لیث در اسارت دیو سپید استبداد

عوامل ذکر شده موجب سرخوردگی وحس انتقامجوئی در بعضی ار جوانان میشود وافزون بر آن نحله های فکری واپسگرا و جنابتکار طالبان والقاعده که زمینه رشد افکار عقبمانده خود را در میان جوانان بلوچ مساعد می انگارند، تبلیغات زهرآگین خود را با شیوههای گوناگون در میان جوانان بلوچ اشاعه و گسترش می دهند

32 سال پس از آزادی هزار زندانی سیاسی

هدف از این نوشته فقط اشاره ای کوتاه به زندگی برخی از زندانیان آزاد شده سال 57 بود و به هیج وجه ادعای تحلیل و پژوهش و تاریخ نگاری نبود و فقط یادآوری روزی افتخار آفرین برای مردم میهن مان بود که فرزندان خود را از بند خودکامگان رهائی بخشیدند و گوشه ای از تاریخ مبارزات کشورمان را رقم زدند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - یداله بلدی