یداله بلدی

خواسته های عادلانه خلق کرد در تقابل با آرزوها و واقعیتها

کردستان برای کسب استقلال سرزمین خود باید نبردی طولانی را با کشورهای منطقه متحمل شود و این نبرد طولانی با توجه به مقایسه توانمندی نیروهای درگیر، جز با حمایت قدرتهای بزرگ جهانی امکانپذیر نیست و بدیهی است حمایت قدرتهای بزرگ که در رأس آنان امریکا قرار دارد، فقط با انگیزه منافع مادی و استراتژیک آنها قابل توجیه است

جنبش فدایی فریاد عدالت خواهی

اما باید از عشق آتشین بنیانگزاران جنبش فدائی به مردم نیز بیاموزیم و آنرا الگوی آرمان خود قرار دهیم، و سخن زنده یاد بیژن جزنی را بخاطر بسپاریم که گفت همه اعتبار ما در پیوند با مردم است و در پیوند با اینکه چه سهمی در برداشتن باری از دوش آنان و کاستی درد و رنجی که متحمل آنند، بر عهده بگیریم.

آقای نگهدار: شاه و خامنه ای ، فردوست ها و احمدی نژادها را می سازند

یشان در قضاوتی در باره آقای خامنه ای می نویسند :"هر فجایعی که رخ می دهد بر عهده رهبر نظام نمی گذارم، همه مسئولیم"، آیا دهقانان بلوچ یا کارگرانی که ماهها و یا سالهاست حقوق نگرفته اند یا زاغه نشینانی که تحت توجهات جمهوری اسلامی هر روز مانند قارچ از زمین میرویند یا روزنامه نگاران که از حقوق بشر دفاع می کنند یا صدها هزار خانوار که در فقر و فلاکت می زیند مسئول این همه فجایع اند، یا سرکوبگران، غارتگران و مزدوران قداره بندشان؟

فرزندان رستم دستان و یعقوب لیث در اسارت دیو سپید استبداد

عوامل ذکر شده موجب سرخوردگی وحس انتقامجوئی در بعضی ار جوانان میشود وافزون بر آن نحله های فکری واپسگرا و جنابتکار طالبان والقاعده که زمینه رشد افکار عقبمانده خود را در میان جوانان بلوچ مساعد می انگارند، تبلیغات زهرآگین خود را با شیوههای گوناگون در میان جوانان بلوچ اشاعه و گسترش می دهند

32 سال پس از آزادی هزار زندانی سیاسی

هدف از این نوشته فقط اشاره ای کوتاه به زندگی برخی از زندانیان آزاد شده سال 57 بود و به هیج وجه ادعای تحلیل و پژوهش و تاریخ نگاری نبود و فقط یادآوری روزی افتخار آفرین برای مردم میهن مان بود که فرزندان خود را از بند خودکامگان رهائی بخشیدند و گوشه ای از تاریخ مبارزات کشورمان را رقم زدند.

عاشقترین عاشقان، متهم به عاشق کشی و بربریت

فدائیان خلق در برهه ای از زمان علیه بیعدالتی بپاخاستند و عشق آتشین خود را به خلق نشان دادند و بخشی از تاریخ کشور ما را رقم زدند. ما باید از آنان درس صداقت و عشق به توده های تحت ستم را بیاموزیم. امید است روزی برای همیشه مبارزه مسلحانه از فرهنگ سیاسی جامعه مان رخت بربندد و امید است روزی پژوهشگری مانند شما با درنظرداشت علل و عوامل و با صداقت و انصاف قضاوت کند

تحقیر خسرو گلسرخی - تجلیل از هژبر یزدانی

آقای نوری زاده، شما با امکانات وسیعی که در رسانه های گروهی دارید از این حق برخوردارید که از رژیم پیشین و دولتمردانش ستایش کنید. اما این خلاف اصول روزنامه نگاریست که مخالفان رژیم پیشین را مورد هتاکی و تحقیر قرار دهید

سهم بلوچستان فقیر: ستم ملی ، ستم مذهبی و اعدام

رژیم دراین سالها نه تنها از نظر توسعه اقتصادی، ایجاد کار و اعتلای دانش و فرهنگ اقدام موثری انجام نداده، بلکه با معرفی بلوچها در افکار عمومی بعنوان قاچاقچی، آنان را تحقیر می کند و حتی اعتقادات مذهبی آنان را مورد اهانت واستهزاء قرار می دهد

تجاوز جنسی، تجاوز به انسانیت و درد مشترک همه ماست

تجاوز تنها در سوله های کهریزک انجام نشده بلکه در تمام زندانهای ایران روی داده است، زیرا شکنجه گران در یک مکتب آموزش دیده اند واز یک خط مشی پیروی می کنند. همان طوری که عوامفریبی و عدم صداقت در گفتار و کردار مقامات رژیم وجود دارد، در مورد مسائل جنسی نیز این بی صداقتی بچشم می خورد.

به مناسبت شصت وپنج سالگى على اشرف درويشيان، نويسنده زحمتکشان و ستمديدگان

شخصيت‌هاى داستان‌هاى درويشيان همگى واقعی‌اند و در اعماق جامعه زندگى می‌کنند و اين شخصيت‌ها اغلب انسان‌هائى هستند که درويشيان در زندگى خود با آنان زيسته است يا شاهد درد و رنج آنان بوده است، فقر و محروميت دوران کودکى و اجبار به کار کردن از سن پنج سالگى تحت سرپرستى پدرى سخت‌گير و خشن، سرنوشت او را با زندگى محنت‌بار کودکان فقير و زحمتکش پيوند زده است، از اينرو در آثارش محروميت و آرزوهاى برنيامده کودکان فقير را به تصوير می‌کشد و در واقع آثارش بيانگر فرياد درد و رنج کودکان محروم است

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - یداله بلدی